Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:681 av Ulf Berg (M)

Fråga 2014/15:681 Rovdjurshandläggarnas kompetens i jaktfrågor av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S En av grundtankarna bakom den tidigare alliansregeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik som antogs av riksdagen den 11 december 2013, var att skapa en större acceptans för rovdjuren och då främst vargen.

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:681 av Ulf Berg (M) (pdf, 96 kB)

Interpellation 2014/15:559 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:559 Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det råder ett mycket starkt konkurrenstryck mot svenskt jordbruk. Speciellt mjölkbönderna är utsatta. En anledning är det ryska importstoppet av mejeriprodukter. Men det är inte hela svaret på frågan. Tvärtom

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:559 av Ulf Berg (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft

Interpellation 2014/15:541 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:541 Framtiden för svensk handel med sälprodukter av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S På Europaparlamentets bord ligger för närvarande ett förslag från EU-kommissionen om en revidering av den förordning från 2009 som förbjuder handel med sälprodukter. Ett förbud som Sverige haft

Inlämnad: 2015-04-23 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:541 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för svensk handel med sälprodukter

Interpellation 2014/15:278 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:278 Livsmedelsstrategin av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Statsrådet Sven-Erik Bucht har varit runt i landet och har på många möten talat om hur viktigt det är med en livsmedelsstrategi i Sverige. Jag delar statsrådets vilja att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Det är

Inlämnad: 2015-02-10 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:278 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Livsmedelsstrategin

Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:264 Skogsnäringens konkurrenskraft av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Skogsnäringen är en av de bärande näringarna i Sverige och är samtidigt en av nycklarna till att vi ska ha en levande landsbygd. Genom att ta vara på tekniska framsteg och nya produkter kan skogsnäringens konkurrenskraft

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skogsnäringens konkurrenskraft

Interpellation 2014/15:209 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:209 Vargjakten i Dalarnas län av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Riksdagen beslutade i december 2013 att Naturvårdsverket ska få fatta beslut om vargjakt, och som ett led i att besluten ska kunna tas närmare berörda har verket möjlighet att delegera beslutet till länsstyrelserna. Länsstyrelserna

Inlämnad: 2015-01-16 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:209 av Ulf Berg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargjakten i Dalarnas län

Skriftlig fråga 2014/15:79 av Ulf Berg (M)

Fråga 2014/15:79 Björnjakten i Gävleborg av Ulf Berg M till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Under björnjakten i Gävleborgs län sköts tre björnar mer än vad kvoten medgav. De tre björnarna som skjutits beslagtogs och destruerades därefter. Formellt sett hade inget fel begåtts björnarna sköts under ett kort tidsspann

Inlämnad: 2014-11-18 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:79 av Ulf Berg (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:88 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2014/15:88 Myggbekämpning i Nedre Dalälven-området av Tomas Tobé M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I dag är de så kallade översvämningsmyggorna ett stort problem i Nedre Dalälven-området. Myggorna kan vid speciella väderförhållanden, en kombination av sol och regn eller översvämningar, fortplantas

Inlämnad: 2014-10-29 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:88 av Tomas Tobé (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Myggbekämpning i Nedre Dalälven-området

Interpellation 2014/15:79 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:79 Vargförvaltningen i de mellersta länen av Ulf Berg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I dagarna skrev Samverkansrådet i mellersta rovdjursförvaltningsområdet ett öppet brev till Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren. I brevet, som undertecknades av landshövdingarna i åtta

Inlämnad: 2014-10-28 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:79 av Ulf Berg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargförvaltningen i de mellersta länen

Interpellation 2014/15:65 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:65 Straffbeskattning av den svenska livsmedelsproduktionen av Ulf Berg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Svensk mat kännetecknas av ett högt djurskydd, en låg antibiotikaanvändning och en stor miljö- och klimathänsyn. Vår inhemska livsmedelsproduktion skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen

Inlämnad: 2014-10-21 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:65 av Ulf Berg (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Straffbeskattning av den svenska livsmedelsproduktionen