Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:764 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2014/15:764 Säkrare vägarbetsplatser av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Varje år inträffar ca 300 olyckor med personskador vid vägarbeten. Enligt uppgifter från Trafikverket inträffade det 51 dödsolyckor vid vägarbeten mellan åren 2003 och 2013. 56 personer omkom, 6 av dem var vägarbetare. De flesta

Inlämnad: 2015-08-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:764 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:686 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2014/15:686 Trafiksituationen vid Ystad hamn av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Ystad hamn är den största hamnen i Sverige avseende daglig färjetrafik till och från Bornholm och Polen. Som handelslänk för Skandinavien gentemot EU spelar hamnen även en viktig roll för näringslivet i regionen som

Inlämnad: 2015-06-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:686 av Boriana Åberg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:638 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2014/15:638 Stulna registreringsskyltar av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Det rullar ca 9 miljoner fordon på våra vägar. Ett växande problem utifrån detta är ökningen av stölder av registreringsskyltar. Förra året anmäldes 18 377 bilregistreringsskyltar stulna. För den enskilde individ som får

Inlämnad: 2015-06-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:638 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:506 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2014/15:506 Cykel och kollektivtrafik av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Allt fler människor väljer i dag cykeln framför andra färdmedel. Cykling är ett miljövänligt transportsätt som har många fördelar. På senare tid har det blivit lättare att ta med sig cykel på tåget eller annan kollektivtrafik,

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:506 av Boriana Åberg (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:437 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2014/15:437 Marin nedskräpning av Boriana Åberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem, vilket syns inte minst längs kuststräckan i västra Skåne och i Bohuslän, där det driver upp en kubikmeter marint skräp i timmen. I Skagerrak samlas skräp från

Inlämnad: 2015-04-17 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:437 av Boriana Åberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:323 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2014/15:323 Efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Den 1 januari i år skärptes kravet på svavelhalten i marina bränslen vilket innebär att fartyg som trafikerar Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen och Nordamerikas kustområden inte

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:323 av Boriana Åberg (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:251 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2014/15:251 Efterlevnad av svaveldirektivet av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Den 1 januari 2015 infördes svaveldirektivet, som innebär en sänkning av den högsta tillåtna svavelhalten i marina bränslen till 0,10 viktprocent i svavelkontrollområdena Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen

Inlämnad: 2015-02-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:251 av Boriana Åberg (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Efterlevnad av svaveldirektivet

Interpellation 2014/15:213 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2014/15:213 Trafikskolor som ej betalar moms eller arbetsgivaravgifter av Boriana Åberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Fenomenet med så kallade svarta trafikskolor, som inte betalar moms och arbetsgivaravgifter, har funnits länge. I februari 2012 begränsade Trafikstyrelsen antalet

Inlämnad: 2015-01-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:213 av Boriana Åberg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Trafikskolor som ej betalar moms eller arbetsgivaravgifter

Interpellation 2014/15:66 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:66 Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Anna Johansson S Karin Svensson Smith MPny ordförande i trafikutskottet, sade i SVT:s Sydnytt häromdagen att det inte är aktuellt med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I intervjun

Inlämnad: 2014-10-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:66 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Interpellation 2014/15:11 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2014/15:11 Flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S Sverige är till ytan EU:s tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och den norra landsänden. Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:11 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige