Dokument & lagar (437 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:604 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:604 F 17G Visby flygplats på Gotland av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifter och intressen och överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett starkt och

Inlämnad: 2016-01-12 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:604 av Mats Green (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:603 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:603 Korsö skjutfält i Stockholms län av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifter och intressen och överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett starkt och

Inlämnad: 2016-01-12 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:603 av Mats Green (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:602 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:602 Kusträsk skjutfält i Norrbottens län av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifter och intressen och överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett starkt

Inlämnad: 2016-01-12 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:602 av Mats Green (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:599 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:599 Karlsborg flygplats i Västra Götalands län av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifter och intressen och överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett

Inlämnad: 2016-01-12 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:599 av Mats Green (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:519 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:519 Härnöns skjutfält i Västernorrland av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett starkt

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:519 av Mats Green (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:518 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:518 Göteborgs skärgårdsskjutfält i Västra Götalands län av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:518 av Mats Green (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:517 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:517 Söderarms skjutfält i Stockholms län av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:517 av Mats Green (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:516 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:516 Väddö skjutfält i Stockholms län av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett starkt

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:516 av Mats Green (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:515 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:515 Skärsvikens skjutfält i Västernorrland av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:515 av Mats Green (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:514 av Mats Green (M)

Fråga 2015/16:514 Rotens skjutfält i Stockholms och Uppsala län av Mats Green M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifterna och intressena och är överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort.

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:514 av Mats Green (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:512 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:512 Nollutsläpp i svensk basindustri av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sveriges basindustri står för en betydande del av den svenska varuexporten. Till detta räknas i allmänhet stålindustrin, gruvindustrin, skogsindustrin och den kemiska industrin. Något som är gemensamt

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:512 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:271 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:271 Nationellt skogsmuseum av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Sverige är ett land där skogsindustrin såväl historiskt som i dag spelar en viktig roll. Skogen berikar oss med en av våra viktigare basvaror trä. Skogsindustrin utgör en viktig ekonomisk motor för

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:271 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nationellt skogsmuseum

Interpellation 2015/16:267 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2015/16:267 Den fortsatta processen om piratkopiering av Jörgen Warborn M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Statsrådet har tidigare meddelat att rundabordssamtalen om piratkopiering kommer att fortsätta när kommissionen har meddelat sina åtgärder på upphovsrättsområdet. Nu har kommissionens

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:267 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den fortsatta processen om piratkopiering

Interpellation 2015/16:259 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2015/16:259 Handel med stulna kulturföremål av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I december ska de nordiska kulturministrarna träffas inom ramen för Nordiska ministerrådet. Konflikten i Irak och Syrien påverkar även kulturområdet, inte minst genom den omfattande

Inlämnad: 2015-12-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:259 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:436 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2015/16:436 En ambitiös klimatpolitik av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP För att minska de globala utsläppen krävs det internationellt samarbete. Sverige var under alliansregeringens tid pådrivande i arbetet för att minska människans påverkan på klimatet, där EU spelar en viktig roll.

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:436 av Johan Hultberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:411 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2015/16:411 Vattenverksamhetsutredningen av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den 4 april 2012 beslutade alliansregeringen dir. 2012:29 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över reglerna om vattenverksamhet i miljöbalken, MB, och lagen 1998:812 med särskilda

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:411 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:402 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:402 Vattendirektivet av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Enligt tidningsuppgifter så tänker Danmark flytta fram införandet av det nya vattendirektivet. Det som är möjligt i Danmark borde också kunna vara möjligt i Sverige. Avser klimat- och miljöministern att ta initiativ till att flytta fram Sveriges införande av vattendirektivet

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:402 av Sten Bergheden (M) (pdf, 63 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:388 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:388 Långsiktig finansiering av samiskt filminstitut av Hans Wallmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Vid sin 67:e session i Reykjavik i år beslöt Nordiska rådet att anta ett förslag angående utökad finansiering av ett internationellt samiskt filminstitut som ska verka i Sverige,

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:388 av Hans Wallmark (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:220 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2015/16:220 Regeringens ambitioner för kultur- och musikskolan av Isabella Hökmark M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen aviserar i sin budget för 2016 att man avsätter 100 miljoner kronor för att sänka avgifterna till kulturskolor ute i landets kommuner. Enligt Kulturskolerådet

Inlämnad: 2015-11-24 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:220 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ambitioner för kultur- och musikskolan

Skriftlig fråga 2015/16:358 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2015/16:358 Rundabordssamtal om piratkopiering av Jörgen Warborn M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Piracy, eller illegal spridning och konsumtion av upphovsrättsskyddat material, är ett stort och växande problem i Sverige. Mediavision presenterade i våras en undersökning som visar att ca 30

Inlämnad: 2015-11-20 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:358 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 80 kB)