Dokument & lagar (183 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1722 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1722 Kinas förtryck i Xinjiang av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Under de senaste dagarna har nya uppgifter framkommit om den kinesiska regimens förtryck mot uigurerna i Xinjiang. Uppgifterna gör gällande att Kina utsätter kvinnor i Xinjiang för graviditetskontroller, tvångsabort och tvångssterilisering.

Inlämnad: 2020-07-02 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1722 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1712 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1712 Påtvingad säkerhetslag i Hongkong av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Kinas beslut att införa en ny säkerhetslag i Hongkong innebär ett tydligt brott mot principen om ett land, två system och den sino-brittiska deklarationen. Inskränkningarna av de medborgerliga fri- och rättigheterna

Inlämnad: 2020-07-01 Svarsdatum: 2020-07-16 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1712 av Hans Wallmark (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1699 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1699 Möjlighet för svenska ambassader i Norden att utfärda pass till svenskar utomlands av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Utlandssvenskar är en viktig och värdefull grupp för vårt land. Under de senaste decennierna har svenska medborgare i allt större utsträckning valt att arbeta eller

Inlämnad: 2020-06-30 Svarsdatum: 2020-07-15 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1699 av Hans Wallmark (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1697 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1697 Mobila fotostationer för utlandssvenskar i USA av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Utlandssvenskar är en viktig och värdefull grupp för vårt land. Under de senaste decennierna har svenska medborgare i allt större utsträckning valt att arbeta eller studera utomlands. De flesta återvänder

Inlämnad: 2020-06-30 Svarsdatum: 2020-07-15 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1697 av Hans Wallmark (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1644 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1644 Coronapandemin och privatägda äldreboenden av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S I en uppmärksammad tv-intervju i tyska Deutsche Welle försöker utrikesminister Ann Linde förklara den svenska regeringens positioner under rådande pandemi. När resonemang förs om dödlighet och virus på äldreboenden

Inlämnad: 2020-06-22 Svarsdatum: 2020-07-07 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1644 av Hans Wallmark (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1643 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1643 Coronapandemin och överdödlighet i Sverige av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S I en uppmärksammad tv-intervju i tyska Deutsche Welle försöker utrikesminister Ann Linde förklara den svenska regeringens positioner under rådande pandemi. Bland annat förnekas att Sverige över huvud taget

Inlämnad: 2020-06-22 Svarsdatum: 2020-07-07 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1643 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1642 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1642 UD:s generella reseavrådan av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S UD har hävt tidigare utfärdad generell reseavrådan. Nu har det öppnats upp för tio länder, stater som i sin tur välkomnar medborgare från hela EU- och EES-området. Någon analys av enskilda länder verkar dock inte ha skett.

Inlämnad: 2020-06-22 Svarsdatum: 2020-07-07 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1642 av Hans Wallmark (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1597 av Ola Johansson (C)

Fråga 2019/20:1597 Buller från idrott av Ola Johansson C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Grannar till Boovallen, en fotbollsanläggning i Nacka kommun som anlades 1948, har förelagts anordnande av bullerskärm och som alternativ till detta begränsningar av tränings- och speltider. Om domen i mark- och miljödomstolen

Inlämnad: 2020-06-16 Svarsdatum: 2020-06-25 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1597 av Ola Johansson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1582 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1582 Stängda gränser för svenskar av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Utrikesminister Ann Linde besvarade den 29 maj fråga 2019/20:1360 av undertecknad som handlade om bristen på masstestning i Sverige och de svårigheter svenskar därmed har att resa till andra länder i Norden och resten av

Inlämnad: 2020-06-12 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1582 av Hans Wallmark (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:431 av Lars Thomsson (C)

Interpellation 2019/20:431 Artskyddsförordningen och klimatomställningen av Lars Thomsson C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Klimatkrisen rullar på lite i skuggan av coronakrisen just nu. Behovet av förnybar energi i Sverige är väldigt stort framöver. Energimyndighetens rapporter pekar på att det behövs

Inlämnad: 2020-06-12 Svarsdatum: 2020-09-11 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2019/20:431 av Lars Thomsson (C) (pdf, 95 kB)

Interpellation 2019/20:429 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2019/20:429 Förbättrad styrning av WHO av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Sverige ska stå upp för multilateralismen i en tid av växande spänningar i världspolitiken. Samarbetet kring globala hälsofrågor blir än viktigare i spåren av covid-19. Pandemin kan bara bekämpas tillsammans. Värnandet

Inlämnad: 2020-06-10 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:429 av Hans Wallmark (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:422 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2019/20:422 Utvecklingen i Hongkong av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Sverige och EU ska stå upp för folkrätten och den regelbaserade världsordningen. Det blir särskilt betydelsefullt i en tid då grundläggande principer för mellanstatligt samarbete såväl som de mänskliga fri- och rättigheterna

Inlämnad: 2020-06-09 Svarsdatum: 2020-06-22 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:422 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingen i Hongkong

Skriftlig fråga 2019/20:1551 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1551 Svenskars semester utomlands i sommar av Lars Hjälmered M till Utrikesminister Ann Linde S Sakteliga lyfter de restriktioner runt om i världen som varit följd av coronaviruset. Flertalet länder lyfter även reseförbudet som varit, och nu kan turister återigen besöka de flesta länder. Sverige, som har

Inlämnad: 2020-06-10 Svarsdatum: 2020-06-18 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1551 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1522 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1522 Sveriges vargstam av Lars Beckman M till Statsrådet Jennie Nilsson S Sveriges riksdag har i ett riksdagsbeslut bestämt att den svenska vargstammen ska uppgå till 170 till 270 individer med god spridning i hela landet. Det finns 365 vargar i landet, och 120 av dem finns i Gävleborgs län, där ökningen

Inlämnad: 2020-06-05 Svarsdatum: 2020-06-17 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1522 av Lars Beckman (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1504 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1504 Kinas agerande i Hongkong av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Folkrepubliken Kinas inskränkande åtgärder mot Hongkong och dess unika status är ett hot både mot individers grundläggande fri- och rättigheter och mot idén om ett Kina, två systemOmvärlden har all anledning att reagera och

Inlämnad: 2020-06-04 Svarsdatum: 2020-06-17 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1504 av Hans Wallmark (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1444 av John Widegren (M)

Fråga 2019/20:1444 Skogsutredningen av John Widegren M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP För cirka tio månader sedan tillsatte regeringen en utredning med syfte att värna och stärka den privata äganderätten till skogen, säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar samt belysa

Inlämnad: 2020-05-28 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1444 av John Widegren (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1426 Skyddad natur av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sverige har nyligen fått kritik av EU-kommissionen för att vi avsätter för få Natura 2000-områden. Samtidigt uppgick vår andel totalt skyddad yta, sett till land och sötvatten, till 15 procent enligt SCB:s rapport MI

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1418 Utsläpp av avloppsvatten i Öresund av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Nyligen har det blivit känt att Köpenhamn under flera år har släppt ut mycket stora mängder orenat avloppsvatten i Öresund. Det är vatten som innehållit såväl kväve som fosfor och som därmed bidragit

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1367 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2019/20:1367 Plastpelletssanering av Rickard Nordin C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Miljontals små plastpellets och mängder av annat skräp som släppts ut i våra hav flyter just nu i land på västsvenska stränder. Det är skräp som skadar både miljön och naturen. I dag är lagen kring nedskräpning

Inlämnad: 2020-05-15 Svarsdatum: 2020-06-04 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1367 av Rickard Nordin (C) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1364 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2019/20:1364 Myndigheternas verksamhet och miljön av Katarina Brännström M till Statsrådet Lena Micko S Några privatpersoner som bor utmed riksväg 23 i Växjö kommun tröttnade på att se allt skräp som slängts i vägrenarna och började själva samla in skräpet. På en enda kilometer samlades drygt 2 kubikmeter skräp

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-29 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1364 av Katarina Brännström (M) (pdf, 91 kB)