Dokument & lagar (190 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1451 av Jessika Roswall (M)

Fråga 2019/20:1451 Mediecensur genom GDPR av Jessika Roswall M till Statsrådet Hans Dahlgren S Det har nu gått två år sedan GDPR trädde i kraft. Samtidigt missbrukar vissa EU-länder dataskyddsförordningen på ett sätt som begränsar pressfriheten eller hindrar icke-statliga organisationers arbete. Om åtgärder inte vidtas

Inlämnad: 2020-05-29 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Statsrådet Hans Dahlgren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1451 av Jessika Roswall (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1444 av John Widegren (M)

Fråga 2019/20:1444 Skogsutredningen av John Widegren M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP För cirka tio månader sedan tillsatte regeringen en utredning med syfte att värna och stärka den privata äganderätten till skogen, säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar samt belysa

Inlämnad: 2020-05-28 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1444 av John Widegren (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1426 Skyddad natur av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sverige har nyligen fått kritik av EU-kommissionen för att vi avsätter för få Natura 2000-områden. Samtidigt uppgick vår andel totalt skyddad yta, sett till land och sötvatten, till 15 procent enligt SCB:s rapport MI

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1418 Utsläpp av avloppsvatten i Öresund av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Nyligen har det blivit känt att Köpenhamn under flera år har släppt ut mycket stora mängder orenat avloppsvatten i Öresund. Det är vatten som innehållit såväl kväve som fosfor och som därmed bidragit

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1411 av David Josefsson (M)

Fråga 2019/20:1411 Omställningsstödet av David Josefsson M till Finansminister Magdalena Andersson S Den 30 april, cirka en och en halv månad efter att coronakrisen slog till på allvar i det svenska samhället, presenterade regeringen och dess stödpartier ett förslag på omställningsstöd för företag som tappat minst 30

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1411 av David Josefsson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1405 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1405 Regeringens omställningsstöd för näringslivet av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Coronaviruset slår mot vårt samhälle. Smittspridningen måste stoppas. Samtidigt är svensk ekonomi under hårt tryck. Snabba insatser behövs därför för att de svenska jobben och företagen ska kunna

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1405 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1384 av Niels Paarup-Petersen (C)

Fråga 2019/20:1384 Dubbelbeskattning för gränspendlare av Niels Paarup-Petersen C till Finansminister Magdalena Andersson S Coronapandemin har stora ekonomiska effekter på det allmänna och på företag och individer. En av dessa effekter är att gränspendlare som följt myndigheters råd om att undvika resande och arbeta hemifrån

Inlämnad: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1384 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1383 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2019/20:1383 Förenklad av- och påställning av husbilar av Annika Qarlsson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den nya beräkningsgrunden för koldioxidbaserad fordonsbeskattning slår hårt mot nya husbilar. En liten husbil som rullar runt 700 mil per år beskattas nästan dubbelt så högt som en 16 ton tung lastbil

Inlämnad: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1383 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1369 av Niklas Wykman (M)

Fråga 2019/20:1369 Åtgärder för hållbara offentliga finanser av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I början av maj sökte jag genom en skriftlig fråga svar från finansministern om vilka åtgärder ministern planerar att vidta framöver för att Sverige åter ska kunna bygga skyddsvallar i ekonomin, och

Inlämnad: 2020-05-15 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1369 av Niklas Wykman (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1367 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2019/20:1367 Plastpelletssanering av Rickard Nordin C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Miljontals små plastpellets och mängder av annat skräp som släppts ut i våra hav flyter just nu i land på västsvenska stränder. Det är skräp som skadar både miljön och naturen. I dag är lagen kring nedskräpning

Inlämnad: 2020-05-15 Svarsdatum: 2020-06-04 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1367 av Rickard Nordin (C) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1364 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2019/20:1364 Myndigheternas verksamhet och miljön av Katarina Brännström M till Statsrådet Lena Micko S Några privatpersoner som bor utmed riksväg 23 i Växjö kommun tröttnade på att se allt skräp som slängts i vägrenarna och började själva samla in skräpet. På en enda kilometer samlades drygt 2 kubikmeter skräp

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-29 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1364 av Katarina Brännström (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1353 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1353 Omställningsstöd av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Omställningsstödet från regeringen ska kunna beviljas till företag och organisationer som har F-skatt så att alla företagsformer inkluderas, vilket då även kommer enskild firma till del. I exempel nämns till exempel

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1353 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1335 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2019/20:1335 Ekonomiska medel i Klimatklivet av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP En av regeringens största satsningar inom klimatområdet är Klimatklivet, som är ett ekonomiskt stöd till lokala klimatåtgärder inom de sektorer som inte omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter.

Inlämnad: 2020-05-11 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1335 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1286 av Niklas Wykman (M)

Fråga 2019/20:1286 Trygga och hållbara offentliga finanser av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Coronakrisen slår hårt mot svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet bedömer att bnp kommer att falla ca 7 procent under år 2020 och att arbetslösheten stiger till omkring 11 procent. Stimulansbehovet i ekonomin

Inlämnad: 2020-05-04 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1286 av Niklas Wykman (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1274 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2019/20:1274 Bildandet av ett naturreservat på Tjörn av Mikael Larsson C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Länsstyrelsen i Västra Götaland har fattat beslut om att på nordvästra Tjörn bilda ett 443 hektar stort naturreservat vid Björshuvudet. Landskapet på Tjörn är en blandning av småskalig jordbruksmark,

Inlämnad: 2020-04-28 Svarsdatum: 2020-05-08 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1274 av Mikael Larsson (C) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1261 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1261 Arbetsgivares möjlighet att stödja företagare genom tidiga julklappar av Lars Beckman M till Finansminister Magdalena Andersson S Det är många som nu under coronatider vill stödja det lokala näringslivet. Såväl företag som kommuner vill hjälpa till genom att redan nu köpa presentkort som julklapp till

Inlämnad: 2020-04-24 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1261 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1260 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1260 Sänkt arbetsgivaravgift av Lars Beckman M till Finansminister Magdalena Andersson S Många företag i Sverige kämpar nu för sin överlevnad och för att kunna fortsätta ha värdefulla medarbetare anställda. En av regeringens åtgärder är att reducera arbetsgivaravgifterna, vilket har utförligt redovisat i

Inlämnad: 2020-04-24 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1260 av Lars Beckman (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1259 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1259 Buffertkrav för svenska företagare av Lars Beckman M till Finansminister Magdalena Andersson S I en uppmärksammad intervju i Dagens industri anser finansmarknadsministern att svenska företag har för låg buffert för att klara ekonomiska kriser. I intervjun signalerade statsrådet att regeringen avser

Inlämnad: 2020-04-24 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1259 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1199 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1199 Flexiblare förmånsbeskattning i händelse av kris av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Finansminister Magdalena Andersson S När skogsbränderna rasade i Västmanland sommaren 2018 var det många brandmän och hjälparbetare som avbröt sin semester och lämnade sin ordinarie brandstation för att hjälpa till.

Inlämnad: 2020-04-16 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1199 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1183 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1183 Flexiblare förmånsbeskattning i händelse av kris av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Finansminister Magdalena Andersson S När skogsbränderna år 2018 rasade i Västmanland under sommaren var det många brandmän och hjälparbetare som lämnade sina semestrar och ordinarie brandstationer för att hjälpa

Inlämnad: 2020-04-14 Svarsdatum: 2020-04-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1183 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 90 kB)