Dokument & lagar (199 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1426 Skyddad natur av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sverige har nyligen fått kritik av EU-kommissionen för att vi avsätter för få Natura 2000-områden. Samtidigt uppgick vår andel totalt skyddad yta, sett till land och sötvatten, till 15 procent enligt SCB:s rapport MI

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1418 Utsläpp av avloppsvatten i Öresund av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Nyligen har det blivit känt att Köpenhamn under flera år har släppt ut mycket stora mängder orenat avloppsvatten i Öresund. Det är vatten som innehållit såväl kväve som fosfor och som därmed bidragit

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1411 av David Josefsson (M)

Fråga 2019/20:1411 Omställningsstödet av David Josefsson M till Finansminister Magdalena Andersson S Den 30 april, cirka en och en halv månad efter att coronakrisen slog till på allvar i det svenska samhället, presenterade regeringen och dess stödpartier ett förslag på omställningsstöd för företag som tappat minst 30

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1411 av David Josefsson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1405 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1405 Regeringens omställningsstöd för näringslivet av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Coronaviruset slår mot vårt samhälle. Smittspridningen måste stoppas. Samtidigt är svensk ekonomi under hårt tryck. Snabba insatser behövs därför för att de svenska jobben och företagen ska kunna

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1405 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1369 av Niklas Wykman (M)

Fråga 2019/20:1369 Åtgärder för hållbara offentliga finanser av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I början av maj sökte jag genom en skriftlig fråga svar från finansministern om vilka åtgärder ministern planerar att vidta framöver för att Sverige åter ska kunna bygga skyddsvallar i ekonomin, och

Inlämnad: 2020-05-15 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1369 av Niklas Wykman (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1353 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1353 Omställningsstöd av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Omställningsstödet från regeringen ska kunna beviljas till företag och organisationer som har F-skatt så att alla företagsformer inkluderas, vilket då även kommer enskild firma till del. I exempel nämns till exempel

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1353 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1335 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2019/20:1335 Ekonomiska medel i Klimatklivet av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP En av regeringens största satsningar inom klimatområdet är Klimatklivet, som är ett ekonomiskt stöd till lokala klimatåtgärder inom de sektorer som inte omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter.

Inlämnad: 2020-05-11 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1335 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1286 av Niklas Wykman (M)

Fråga 2019/20:1286 Trygga och hållbara offentliga finanser av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Coronakrisen slår hårt mot svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet bedömer att bnp kommer att falla ca 7 procent under år 2020 och att arbetslösheten stiger till omkring 11 procent. Stimulansbehovet i ekonomin

Inlämnad: 2020-05-04 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1286 av Niklas Wykman (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1261 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1261 Arbetsgivares möjlighet att stödja företagare genom tidiga julklappar av Lars Beckman M till Finansminister Magdalena Andersson S Det är många som nu under coronatider vill stödja det lokala näringslivet. Såväl företag som kommuner vill hjälpa till genom att redan nu köpa presentkort som julklapp till

Inlämnad: 2020-04-24 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1261 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1260 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1260 Sänkt arbetsgivaravgift av Lars Beckman M till Finansminister Magdalena Andersson S Många företag i Sverige kämpar nu för sin överlevnad och för att kunna fortsätta ha värdefulla medarbetare anställda. En av regeringens åtgärder är att reducera arbetsgivaravgifterna, vilket har utförligt redovisat i

Inlämnad: 2020-04-24 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1260 av Lars Beckman (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1259 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1259 Buffertkrav för svenska företagare av Lars Beckman M till Finansminister Magdalena Andersson S I en uppmärksammad intervju i Dagens industri anser finansmarknadsministern att svenska företag har för låg buffert för att klara ekonomiska kriser. I intervjun signalerade statsrådet att regeringen avser

Inlämnad: 2020-04-24 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1259 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1199 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1199 Flexiblare förmånsbeskattning i händelse av kris av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Finansminister Magdalena Andersson S När skogsbränderna rasade i Västmanland sommaren 2018 var det många brandmän och hjälparbetare som avbröt sin semester och lämnade sin ordinarie brandstation för att hjälpa till.

Inlämnad: 2020-04-16 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1199 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1183 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1183 Flexiblare förmånsbeskattning i händelse av kris av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Finansminister Magdalena Andersson S När skogsbränderna år 2018 rasade i Västmanland under sommaren var det många brandmän och hjälparbetare som lämnade sina semestrar och ordinarie brandstationer för att hjälpa

Inlämnad: 2020-04-14 Svarsdatum: 2020-04-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1183 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1164 av Maria Stockhaus (M)

Fråga 2019/20:1164 Regionala flygplatser och stödet för korttidspermittering av Maria Stockhaus M till Finansminister Magdalena Andersson S Coronavirusets härjningar i Sverige och i världen skapar stora problem, inte minst för transportnäringarna. En gren som drabbas särskilt hårt är flyget, där vi ser passagerar- och

Inlämnad: 2020-04-07 Svarsdatum: 2020-04-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1164 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1163 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1163 Reducerad alkoholskatt på öl från småbryggerier av Johan Hultberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Under senare år har intresset för hantverksmässigt producerad öl ökat kraftigt. Det har i sin tur resulterat i att Sverige har fått ett stort antal småbryggerier som bidrar till att utveckla

Inlämnad: 2020-04-07 Svarsdatum: 2020-04-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1163 av Johan Hultberg (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1154 av Niklas Wykman (M)

Fråga 2019/20:1154 Lättnader för biltrafiken under krisen av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Folkhälsomyndigheten uppmanar människor att undvika kollektivtrafiken och se till att antalet resenärer begränsas i fordonen. Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper ska enligt myndigheten

Inlämnad: 2020-04-06 Svarsdatum: 2020-04-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1154 av Niklas Wykman (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1143 av Jan Ericson (M)

Fråga 2019/20:1143 En coronaportal för företag, allmänhet och medier av Jan Ericson M till Finansminister Magdalena Andersson S Det är många förslag om krisåtgärder för företagen och medborgarna i luften just nu. En del är sådant regeringen eller andra myndigheter kan genomföra själva och annat måste passera riksdagen

Inlämnad: 2020-04-02 Svarsdatum: 2020-04-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1143 av Jan Ericson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1092 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:1092 Flygskatten av Åsa Coenraads M till Finansminister Magdalena Andersson S Under en redan pågående nedgång för svensk luftfart är coronaviruset en riktigt dödsstöt. I skrivande stund har SAS ställt in 2 000 flygningar i mars månad, och andra bolag som Lufthansa gör samma sak. Detta kommer få ekonomiska

Inlämnad: 2020-03-12 Svarsdatum: 2020-03-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1092 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 83 kB)

Interpellation 2019/20:390 av Louise Meijer (M)

Interpellation 2019/20:390 Klimatlagen av Louise Meijer M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste och mest prioriterade frågor. En ambitiös klimatpolitik är en billig försäkring för att mildra konsekvenserna av klimatförändringarna. Klimatfrågans betydelse ställer krav

Inlämnad: 2020-03-12 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2019/20:390 av Louise Meijer (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1047 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2019/20:1047 OECD:s betoning av kärnkraftens betydelse av Lotta Olsson M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP På OECD:s möte i Paris den 2426 februari var man mycket tydlig från OECD med att vi inte kan nå FN:s klimatmål 2030 om inte andelen kärnkraft ökar, detta eftersom kärnkraft är det enda energislaget

Inlämnad: 2020-03-05 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1047 av Lotta Olsson (M) (pdf, 79 kB)