Dokument & lagar (199 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1458 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2019/20:1458 Psykisk ohälsa i spåren av corona av Magdalena Schröder M till Socialminister Lena Hallengren S I dessa kristider vi lever i nu är många oroliga. Många är oroliga för sin hälsa, för sina nära och käras hälsa och för sin ekonomi. Ensamheten som uppstår till följd av den nödvändiga sociala distanseringen

Inlämnad: 2020-05-29 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1458 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1455 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1455 Ansvar för prioritetsgrupp 4 vid testning för covid-19 av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Moderaterna har under lång tid drivit på att för utöka testningen för covid-19 i Sverige. Det finns kapacitet för att 100 000 tester i veckan ska kunna genomföras. När detta

Inlämnad: 2020-05-29 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1455 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1444 av John Widegren (M)

Fråga 2019/20:1444 Skogsutredningen av John Widegren M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP För cirka tio månader sedan tillsatte regeringen en utredning med syfte att värna och stärka den privata äganderätten till skogen, säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar samt belysa

Inlämnad: 2020-05-28 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1444 av John Widegren (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1426 Skyddad natur av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sverige har nyligen fått kritik av EU-kommissionen för att vi avsätter för få Natura 2000-områden. Samtidigt uppgick vår andel totalt skyddad yta, sett till land och sötvatten, till 15 procent enligt SCB:s rapport MI

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1419 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1419 Syrgas på äldreboenden av Betty Malmberg M till Socialminister Lena Hallengren S Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat den 20 maj 2020 att inleda en granskning rörande huruvida personer på särskilda boenden för äldre får den vård och behandling som de behöver. Däribland tillgång till syrgas.

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1419 av Betty Malmberg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1418 Utsläpp av avloppsvatten i Öresund av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Nyligen har det blivit känt att Köpenhamn under flera år har släppt ut mycket stora mängder orenat avloppsvatten i Öresund. Det är vatten som innehållit såväl kväve som fosfor och som därmed bidragit

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1415 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:1415 Skydd av riskgrupper med anledning av covid-19 av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Cirka 200 000 personer i arbetsför ålder ingår i de riskgrupper för covid-19 som Socialstyrelsen pekat ut. Många kan lösa situationen genom att jobba hemifrån eller anpassa arbetsplatsen,

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1415 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1413 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:1413 Skydd av barn som tillhör riskgrupper av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Cirka 200 000 personer i arbetsför ålder ingår i de riskgrupper för covid-19 som Socialstyrelsen pekat ut. Många kan lösa situationen genom att jobba hemifrån eller anpassa arbetsplatsen, men långt

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1413 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1391 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1391 Antalet tester för covid-19 av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Den 27 mars fick Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att de skyndsamt ska starta och leda de aktörer som behövs för utökad nationell provtagning av covid-19.Så sent som under vecka 20, senast tillgängliga

Inlämnad: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1391 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1364 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2019/20:1364 Myndigheternas verksamhet och miljön av Katarina Brännström M till Statsrådet Lena Micko S Några privatpersoner som bor utmed riksväg 23 i Växjö kommun tröttnade på att se allt skräp som slängts i vägrenarna och började själva samla in skräpet. På en enda kilometer samlades drygt 2 kubikmeter skräp

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-29 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1364 av Katarina Brännström (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1354 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1354 Åtgärder mot psykisk ohälsa av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Socialminister Lena Hallengren S Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem. Redan före krisen med covid-19 har det länge talats om att åtgärder måste komma på plats för att människor inte ska utveckla långvarig psykisk ohälsa.

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1354 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1335 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2019/20:1335 Ekonomiska medel i Klimatklivet av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP En av regeringens största satsningar inom klimatområdet är Klimatklivet, som är ett ekonomiskt stöd till lokala klimatåtgärder inom de sektorer som inte omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter.

Inlämnad: 2020-05-11 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1335 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1330 av Ulrika Jörgensen (M)

Fråga 2019/20:1330 Kostens roll för viktminskning av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Övervikt och fetma är ett ökande problem i Sverige, inte minst bland våra barn och ungdomar. Flera av våra sjukdomar är kopplade till våra levnadsvanor. Det är positivt att regeringen tillsatt en nationell samordnare

Inlämnad: 2020-05-08 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1330 av Ulrika Jörgensen (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1318 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1318 Riskgrupper och sjukskrivning av Lars Beckman M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Patienter som tillhör stora riskgrupper för det nya coronaviruset nekas förlängda sjukskrivningarskriver medierna i Hälsingland. Det får husläkare att reagera starkt. Det handlar om extremfall som hamnar på bårhuset

Inlämnad: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1318 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1298 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1298 Testning för covid-19 av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Den 27 mars 2020 gav socialministern Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19med en löpande avrapportering till Regeringskansliet. I

Inlämnad: 2020-05-05 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1298 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1292 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1292 Hemtjänst till delårsboende av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S Redan i mars lyfte jag i en fråga till socialministern behovet av att göra lättnader i vistelsekommunernas ansvar för socialtjänstinsatser till deltidsboende. Nu under coronakrisen är det enligt min och Moderaternas

Inlämnad: 2020-05-05 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1292 av Johan Hultberg (M) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1282 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1282 Ett huvudmannaskap vid missbruksvård av Sten Bergheden M till Socialminister Lena Hallengren S Den 2 maj 2019 tog riksdagen ett beslut om ett tillkännagivande om att regeringen skulle återkomma med ett förslag på en huvudman vid psykisk ohälsa och beroendesjukdomar/missbruk. Nuvarande ansvarsfördelning

Inlämnad: 2020-04-29 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1282 av Sten Bergheden (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1233 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:1233 Åtgärder för mikrobryggerier och gårdsförsäljning av Åsa Coenraads M till Socialminister Lena Hallengren S Beslut om införande av gårdsförsäljning dröjer trots riksdagsbeslut om införande. Under tiden går kommuner och regioner före och tar lokala beslut om att införa gårdsförsäljning och underlätta

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1233 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1225 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1225 Utvidgad smittbärarpenning för transplanterade av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Genom ett utskottsinitiativ från Moderaterna har riksdagen röstat igenom ett tillkännagivande om att regeringen ska utreda vilka grupper i arbetsför ålder som riskerar att bli särskilt

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1225 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1219 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1219 Oberoende undersökning om coronavirusets uppkomst och WHO:s roll i bekämpningen av pandemin av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Australiens regering lanserar via sin utrikesminister Marise Payne tanken på en internationell oberoende undersökning om coronavirusets uppkomst och spridning

Inlämnad: 2020-04-20 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1219 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)