Dokument & lagar (192 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1426 Skyddad natur av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sverige har nyligen fått kritik av EU-kommissionen för att vi avsätter för få Natura 2000-områden. Samtidigt uppgick vår andel totalt skyddad yta, sett till land och sötvatten, till 15 procent enligt SCB:s rapport MI

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1418 Utsläpp av avloppsvatten i Öresund av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Nyligen har det blivit känt att Köpenhamn under flera år har släppt ut mycket stora mängder orenat avloppsvatten i Öresund. Det är vatten som innehållit såväl kväve som fosfor och som därmed bidragit

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1410 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1410 Körkort som hotas av nedlagda provkontor av Sten Bergheden M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sverige är beroende av att människor har körkort och bil för att kunna bo och arbeta i hela landet. Därför är det viktigt att Trafikverket har en stor tillgänglighet till de teoretiska och praktiska

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1410 av Sten Bergheden (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1390 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1390 Coronapaket för vägunderhåll i Norrland av Lars Beckman M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Budgeten för underhåll av vägarna i norr är numera ungefär hälften så stor som vad som behövs för att upprätthålla acceptabel standard på vägnätet. Det berättade Trafikverkets erfarne underhållsingenjör

Inlämnad: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1390 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1366 av Anders Hansson (M)

Fråga 2019/20:1366 Säkrad sjöfart genom förändring av sjöfartsstödet av Anders Hansson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sjöfarten tar på årsbasis ca 30 miljoner passagerare till och från Sverige och transporterar 90 procent av allt gods i landet. Svensk sjöfart står dock, i spåren av covid-19-pandemin, inför

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1366 av Anders Hansson (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1365 av Anders Hansson (M)

Fråga 2019/20:1365 Tillfällig förändring av sjöfartsstödet av Anders Hansson M till Finansminister Magdalena Andersson S I spåren av pandemin drabbas svensk sjöfart hårt av de reserestriktioner som införts mellan länderna i vår närhet. Under normala omständigheter transporterar svensk sjöfart över 30 miljoner passagerare

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1365 av Anders Hansson (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1363 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2019/20:1363 Skräpiga vägrenar av Katarina Brännström M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Några privatpersoner som bor utmed riksväg 23 i Växjö kommun tröttnade på att se allt skräp som slängts i vägrenarna och började själva samla in skräpet. Det som chockade dem, och även oss politiker, är dels hur mycket

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1363 av Katarina Brännström (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1335 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2019/20:1335 Ekonomiska medel i Klimatklivet av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP En av regeringens största satsningar inom klimatområdet är Klimatklivet, som är ett ekonomiskt stöd till lokala klimatåtgärder inom de sektorer som inte omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter.

Inlämnad: 2020-05-11 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1335 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1276 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:1276 Statlig kreditgaranti till flygbolagen av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Svenskt flyg befinner sig i en krissituation. Med anledning av coronaepidemin står i dag nästan alla flygmaskiner på marken, och flygbolagen blöder ekonomiskt. Varsel, uppsägningar och permitteringar

Inlämnad: 2020-04-28 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1276 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1272 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1272 Upphandlad flygtrafik till och från Göteborg-Landvetter flygplats av Lars Hjälmered M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Flyget har drabbats hårt av coronakrisen till följd av en kraftig inbromsning av resor. Regeringen har upphandlat flygtrafik till norra Sverige och Gotland men har inte beslutat

Inlämnad: 2020-04-28 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1272 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1239 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:1239 Ekonomisk hjälp till Sveriges flygplatser av Åsa Coenraads M till Finansminister Magdalena Andersson S Sveriges regionala flygplatser såväl som Swedavias flygplatser har en omfattande verksamhet även om majoriteten av den svenska flygflottan i dag står på marken. Verksamheten på flygplatserna ska fungera

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1239 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1234 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1234 Utkörning av mat av Lars Beckman M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I ett skriftligt svar på en fråga från mig om trafiktillstånd för restauranger att köra ut mat skriver ministern följande: Företag som yrkesmässigt transporterar gods med motorfordon eller fordonskombinationer för annans räkning

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1234 av Lars Beckman (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1215 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1215 Skånes behov av flygtransporter av Boriana Åberg M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringens beslut att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer lämnar södra Sverige och Skåne utanför. Med tanke på att syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter

Inlämnad: 2020-04-20 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1215 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1210 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:1210 Direktupphandling av inrikesflyg i kristid av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Flygbolag efter flygbolag ställer nu sina flygplan på marken i Sverige, och flera bolag signalerar ekonomiska besvär. Bra, som är en viktig transportör för de regionala flygplatserna, har den 6 april

Inlämnad: 2020-04-17 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1210 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1175 av Maria Stockhaus (M)

Fråga 2019/20:1175 Stöd till tågtrafiken av Maria Stockhaus M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen har beslutat om att införa en temporär allmän trafikplikt för att stärka upp flygtrafiken till norra Sverige. Detta för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods

Inlämnad: 2020-04-09 Svarsdatum: 2020-04-22 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1175 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1173 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1173 Flygtrafik till Göteborg av Lars Hjälmered M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Med anledning av att regeringen beslutat om att införa en temporär allmän trafikplikt för att stärka upp flygtrafiken till norra Sverige, i syfte att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av

Inlämnad: 2020-04-08 Svarsdatum: 2020-04-22 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1173 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1172 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1172 Flygtrafik till södra Sverige av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Med anledning av att regeringen beslutat om att införa en temporär allmän trafikplikt för att stärka upp flygtrafiken till norra Sverige, i syfte att säkerställa en grundläggande tillgänglighet

Inlämnad: 2020-04-08 Svarsdatum: 2020-04-22 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1172 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1170 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1170 Trafikplikt för flyg till södra Sverige av Hans Wallmark M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Vad som sägs vara samhällsviktiga transporter säkras nu av regeringen genom trafikplikt för ett antal flyglinjer. Den beräknade kostnaden för fem månader sägs bli 105 miljoner kronor. Coronaepidemin

Inlämnad: 2020-04-08 Svarsdatum: 2020-04-22 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1170 av Hans Wallmark (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1145 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1145 Inställda flyg till följd av coronakrisen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Krisen med coronaviruset har förutom att det är en hälsokris gett en tilltagande negativ effekt på samhällsekonomin där näringslivet, jobb och transporter drastiskt påverkats med förändrat

Inlämnad: 2020-04-03 Svarsdatum: 2020-04-15 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1145 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1133 av Edward Riedl (M)

Fråga 2019/20:1133 Stöd till flygtrafik till Norrland under krisen av Edward Riedl M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Jag får allt fler signaler från flygbranschen att flygbolagen inte längre klarar av att upprätthålla flygtrafiken till Norrland på kommersiell grund. De flesta flygavgångar har redan försvunnit

Inlämnad: 2020-03-31 Svarsdatum: 2020-04-08 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1133 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)