Dokument & lagar (287 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1444 av John Widegren (M)

Fråga 2019/20:1444 Skogsutredningen av John Widegren M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP För cirka tio månader sedan tillsatte regeringen en utredning med syfte att värna och stärka den privata äganderätten till skogen, säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar samt belysa

Inlämnad: 2020-05-28 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1444 av John Widegren (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1443 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1443 Möjligheterna att fatta ett totalförsvarsbeslut av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Mikael Damberg S I höst ska Sveriges riksdag fatta ett nytt försvarsbeslut som ska gälla för perioden 20212025. En viktig faktor för att detta beslut på allvar ska kunna höja den svenska försvarsförmågan är att det

Inlämnad: 2020-05-28 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1443 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1437 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1437 Åtgärder mot extremism och terror av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Mikael Damberg S Enligt uppgifter i medier har Säkerhetspolisen nyligen pekat på att ett flertal individer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer driver skolor och förskolor i Sverige. Att driva skolor är en väg in

Inlämnad: 2020-05-28 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1437 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1426 Skyddad natur av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sverige har nyligen fått kritik av EU-kommissionen för att vi avsätter för få Natura 2000-områden. Samtidigt uppgick vår andel totalt skyddad yta, sett till land och sötvatten, till 15 procent enligt SCB:s rapport MI

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1418 Utsläpp av avloppsvatten i Öresund av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Nyligen har det blivit känt att Köpenhamn under flera år har släppt ut mycket stora mängder orenat avloppsvatten i Öresund. Det är vatten som innehållit såväl kväve som fosfor och som därmed bidragit

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1381 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1381 5G och desinformation av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Mikael Damberg S Införandet av det så kallade 5G-nätet har varit föremål för en hel del osaklig kritik. Nu under pågående coronapandemi sprids filmer i sociala medier med brinnande 5G-master och personal som attackeras av människor som tror

Inlämnad: 2020-05-15 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1381 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1364 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2019/20:1364 Myndigheternas verksamhet och miljön av Katarina Brännström M till Statsrådet Lena Micko S Några privatpersoner som bor utmed riksväg 23 i Växjö kommun tröttnade på att se allt skräp som slängts i vägrenarna och började själva samla in skräpet. På en enda kilometer samlades drygt 2 kubikmeter skräp

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-29 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1364 av Katarina Brännström (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1362 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1362 Säkert kommunikationssystem av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Mikael Damberg S I regeringens vårproposition kan vi läsa att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ska få två uppdrag avseende etablering av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet,

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1362 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1335 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2019/20:1335 Ekonomiska medel i Klimatklivet av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP En av regeringens största satsningar inom klimatområdet är Klimatklivet, som är ett ekonomiskt stöd till lokala klimatåtgärder inom de sektorer som inte omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter.

Inlämnad: 2020-05-11 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1335 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1326 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fråga 2019/20:1326 En plan för återöppning av nöjesparker av Marie-Louise Hänel Sandström M till Statsrådet Mikael Damberg S Under de senaste månaderna har vi sett hur coronavirusets utbredning har påverkat i stort sett alla branscher i Sverige och även internationellt. Det svenska näringslivet står inför sin största

Inlämnad: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1326 av Marie-Louise Hänel Sandström (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1325 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fråga 2019/20:1325 Undantag för nöjesparker från förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar av Marie-Louise Hänel Sandström M till Statsrådet Mikael Damberg S Den pågående coronapandemin har under de senaste månaderna fått enorma konsekvenser för i stort sett samtliga näringslivsbranscher i Sverige.

Inlämnad: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1325 av Marie-Louise Hänel Sandström (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1281 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1281 Försenade verktyg för att kartlägga smittspridning av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Mikael Damberg S Flera länder började tidigt använda sig av digitala lösningar som webbformulär och appar för att kartlägga smittspridningen av coronaviruset. Tanken på att även Sverige skulle kunna använda dessa

Inlämnad: 2020-04-29 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1281 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1278 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1278 De gröna näringarnas ansvar efter skogsbränder av Lars Beckman M till Statsrådet Mikael Damberg S En stor del av de skogsvårdsföretag som just nu saknar möjlighet att ta in arbetskraft från tredjeland på grund av Sveriges tolkning av inreseförbudet till EU har ansvar för eftersläckningsarbete vid skogsbränder

Inlämnad: 2020-04-29 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1278 av Lars Beckman (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1265 av Johan Forssell (M)

Fråga 2019/20:1265 Verkställande av förbud för att stävja smittspridning av Johan Forssell M till Statsrådet Mikael Damberg S För att minska spridningen av covid-19 är det centralt att alla i Sverige följer myndigheternas råd. Under senare tid har det uppmärksammats att det förekommit trängsel vid bland annat uteserveringar.

Inlämnad: 2020-04-27 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1265 av Johan Forssell (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1230 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1230 Inreseförbud och gröna näringar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Mikael Damberg S Regeringen har beslutat om en förordning som innebär en begränsning av vilka som tillåts resa in i Sverige från tredje land. Det finns undantag från begränsningen, och ett av de områden som tas hänsyn

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1230 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1191 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:1191 Vinnova och forskning om civilt försvar av Lars Püss M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Covid-19 är sedan ett par veckor tillbaka klassad som en pandemi av WHO. I inledningen av virusspridningen konstaterade flera myndigheter att vår beredskap för att möta smittan är god. Även om regeringens och

Inlämnad: 2020-04-15 Svarsdatum: 2020-04-22 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1191 av Lars Püss (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1189 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1189 Dispens från kravet på träning och tävling hos sportskyttar av Sten Bergheden M till Statsrådet Mikael Damberg S Riksdagen har gjort flera tillkännagivanden i syfte att underlätta för landets jägare och sportskyttar. Fortfarande efter snart ett år så har tydligen inte regeringen ens påbörjat arbetet

Inlämnad: 2020-04-15 Svarsdatum: 2020-04-22 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1189 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1147 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2019/20:1147 Undantag från inreseförbud för säsongsanställda inom jordbruket av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Mikael Damberg S Regeringen har den 17 mars 2020 beslutat om förordning 2020:127 om tillfälligt inreseförbud till Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller

Inlämnad: 2020-04-03 Svarsdatum: 2020-04-21 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1147 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2019/20:390 av Louise Meijer (M)

Interpellation 2019/20:390 Klimatlagen av Louise Meijer M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste och mest prioriterade frågor. En ambitiös klimatpolitik är en billig försäkring för att mildra konsekvenserna av klimatförändringarna. Klimatfrågans betydelse ställer krav

Inlämnad: 2020-03-12 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2019/20:390 av Louise Meijer (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1057 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1057 Avskaffande av krav på danstillstånd av Betty Malmberg M till Statsrådet Mikael Damberg S Den 14 april 2016 beslutade riksdagen att danstillståndet i ordningslagen skulle ses över med syfte att avskaffas. Det var en glädjens dag, och aldrig ska jag glömma den dansanta och rytmiska demonstration som

Inlämnad: 2020-03-05 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1057 av Betty Malmberg (M) (pdf, 85 kB)