Dokument & lagar (72 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1035 av Lindblad, Göran (m)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1035 Byråkrati och fri rörlighet av Göran Lindblad m till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström m Den fria rörligheten inom EU har stor betydelse för välståndsutvecklingen i medlemsländerna. Det är emellertid oroande att det svenska regelsystemet krånglats till. När

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:987 av Ceballos, Bodil (mp)

den 13 augusti Fråga 2009/10:987 Somaliska passhandlingar av Bodil Ceballos mp till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström m Anhöriga från Somalia nekas i dag familjeåterförening med grund i avsaknad av godtagbara passhandlingar. Det leder till att barn vägras komma till sina föräldrar i Sverige

Inlämnad: 2010-08-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2009/10:590 av Leander, Helena (mp)

den 3 mars Fråga 2009/10:590 Vasakronans försäljning av Studentstaden i Uppsala av Helena Leander mp till statsrådet Mats Odell kd Fastighetsbolaget Vasakronan äger i Uppsala 4 300 studentlägenheter i bolaget Studentstaden. Studentstaden är nu till salu. Om dessa bostäder säljs till ett bostadsföretag som omvandlar

Inlämnad: 2010-03-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:564 av Ceballos, Bodil (mp)

den 24 februari Fråga 2009/10:564 Etiska riktlinjer inom statsförvaltningen av Bodil Ceballos mp till justitieminister Beatrice Ask m Som en åtgärd i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel fick generaldirektör Marianne Samuelsson uppdraget i höstas att utreda förekomsten av etiska riktlinjer

Inlämnad: 2010-02-24 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:547 av Lindholm, Jan (mp)

den 18 februari Fråga 2009/10:547 Anhöriginvandring av Jan Lindholm mp till statsrådet Tobias Billström m Den nordiska passunionen från 1954 gör det möjligt för medborgare i de nordiska länderna att flytta mellan de nordiska länderna utan några byråkratiska problem. Tydligen råder viss oklarhet i frågan om hur

Inlämnad: 2010-02-18 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2009/10:226 av Ceballos, Bodil (mp)

den 5 februari Interpellation 2009/10:226 Ansvarsutkrävande vid utvisningar av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Tisdagen den 2 april utvisades ännu en grupp burundier till Bujumbura. Denna gång hade tydligen landningstillstånd begärts eftersom man på flygplatsen till och med hade ett antal namn

Inlämnad: 2010-02-05 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ansvarsutkrävande vid utvisningar

Interpellation 2009/10:204 av Ceballos, Bodil (mp)

den 29 januari Interpellation 2009/10:204 Förkortad handläggningstid vid migrationsärenden av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m En ny modell på Migrationsverket ska leda till att den som söker asyl i Sverige får ett snabbare beslut på sin ansökan. Tre månader från ansökan till beslut är målet,

Inlämnad: 2010-01-29 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förkortad handläggningstid vid migrationsärenden

Skriftlig fråga 2009/10:441 av Ceballos, Bodil (mp)

den 27 januari Fråga 2009/10:441 Avskrivning av Haitis statsskuld av Bodil Ceballos mp till statsrådet Gunilla Carlsson m I går inleddes det stora internationella mötet om Haiti i Montreal. Där ska ledare från USA, Frankrike och en rad länder i Sydamerika och Karibien samlas för att få en bättre bild över det långsiktiga

Inlämnad: 2010-01-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:437 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 26 januari Fråga 2009/10:437 Biogas och skatt av Karin Svensson Smith mp till finansminister Anders Borg m Biogas är det miljövänligaste bränslet som är tillgängligt i dag. Sverige har en stor outnyttjad potential att producera biogas av avloppsslam, matavfall och gödsel. Biogasen är en viktig pusselbit för

Inlämnad: 2010-01-26 Besvarare: Anders Borg ()

Skriftlig fråga 2009/10:430 av Pertoft, Mats (mp)

den 22 januari Fråga 2009/10:430 Laglig reglering kring utförsäljning av offentlig egendom och verksamhet till underpris av Mats Pertoft mp till statsrådet Mats Odell kd I många kommuner har man under de senaste decennierna sålt ut kommunal- och landstingsägd samt kommunal- och landstingsdriven verksamhet till

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Mats Odell ()

Interpellation 2009/10:167 av Bolund, Per (mp)

den 10 december Interpellation 2009/10:167 Uttagsskatt på kooperativ vindkraft av Per Bolund mp till finansminister Anders Borg m Måndagen den 7 december kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden om uttagsskatten på kooperativ vindkraft. Enligt förhandsbeskedet ska uttagsbeskattning ske, med motiveringen att

Inlämnad: 2009-12-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Uttagsskatt på kooperativ vindkraft

Interpellation 2009/10:135 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 25 november Interpellation 2009/10:135 Kilometerskatt för tunga lastbilar av Karin Svensson Smith mp till finansminister Anders Borg m Drygt 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn, inkluderat utrikes flyg och sjöfart 2007En stor del av denna klimatpåverkan kommer från lastbilstrafiken.

Inlämnad: 2009-11-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kilometerskatt för tunga lastbilar

Skriftlig fråga 2009/10:242 av Ceballos, Bodil (mp)

den 25 november Fråga 2009/10:242 Utvisning av flyktingklassade statslösa palestinier av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m I Sverige befinner sig ett antal statslösa palestinier som är klassade som flyktingar av UNHCR eller UNRWA. En del har registrerats av UNHCR i Bagdad redan år 2003. Flyktingskapet

Inlämnad: 2009-11-25 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2009/10:107 av Ceballos, Bodil (mp)

den 12 november Interpellation 2009/10:107 Stockholmsprogrammets migrations- och asylpolitik av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m I dagarna tas Stockholmsprogrammet fram. Det är ett gemensamt ramverk i EU vars migration- och asylpolitk har vittgående effekter för miljontals utsatta människors

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stockholmsprogrammets migrations- och asylpolitik

Skriftlig fråga 2009/10:168 av Ceballos, Bodil (mp)

den 10 november Fråga 2009/10:168 Flyktingutvisningar av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Den 20 oktober utvisades ett antal burundier från Sverige till Burundi. Då de anlände till flygplatsen i Bujumbura möttes de enligt uppgift från en av de utvisade av ett massivt polisuppbåd. De tvingades

Inlämnad: 2009-11-10 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2009/10:85 av Ceballos, Bodil (mp)

den 2 november Interpellation 2009/10:85 Dagsaktuell landinformation och avvisning till failed states av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m I dagarna har åtta burundier avvisats till Burundi. Flera står på tur. Det enda livstecken som i skrivande stund kommit från dem var att de möttes av ett

Inlämnad: 2009-11-02 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Dagsaktuell landinformation och avvisning till failed states

Skriftlig fråga 2009/10:49 av Ceballos, Bodil (mp)

den 7 oktober Fråga 2009/10:49 Utvisningar till failed states av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Förutom svaga stater har vi också så kallade failed states. Sverige ligger på en hedrande plats 175 av 177 endast omsprunget av två av våra nordiska grannar. Denna rankning görs med jämna mellanrum

Inlämnad: 2009-10-07 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2009/10:20 av Holm, Ulf (mp)

den 22 september Fråga 2009/10:20 Hbt-personers utsatta position i Litauen av Ulf Holm mp till statsrådet Cecilia Malmström fp Litauens parlament antog den 14 juli 2009 en ändring i lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan av offentlig information. Lagändringen innebär att det ska vara förbjudet att till

Inlämnad: 2009-09-22 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1646 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 14 september Fråga 2006/07:1646 Debitering av trängselskatteavgifter av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Åsa Torstensson c Vägverket, eller rättare sagt det bolag som Vägverket anlitat, klarar tydligen inte av debiteringen av trängselavgifter. Följande kan tas som ett exempel: Herr X i Dalarna får påstötning

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1612 av Tobé, Tomas (m)

den 3 september Fråga 2006/07:1612 Bingohallar av Tomas Tobé m till finansminister Anders Borg m Bingo har varit ett klassiskt svenskt folknöje sedan 1970-talet men har på senare år mötts av en allt hårdare konkurrens från andra spelformer. Bingohallarna drivs i de flesta fall av allianser bestående idrottsföreningar

Inlämnad: 2007-09-03 Besvarare: Anders Borg (M)

Paginering