Dokument & lagar (84 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1646 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 14 september Fråga 2006/07:1646 Debitering av trängselskatteavgifter av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Åsa Torstensson c Vägverket, eller rättare sagt det bolag som Vägverket anlitat, klarar tydligen inte av debiteringen av trängselavgifter. Följande kan tas som ett exempel: Herr X i Dalarna får påstötning

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1620 av Appelros, Staffan (m)

den 6 september Fråga 2006/07:1620 Monopol på fjärrvärmemarknaden av Staffan Appelros m till näringsminister Maud Olofsson c Ökad användning av fjärrvärme är ett av våra viktigaste verktyg för att minska utsläppen av hälsovådliga ämnen och av växthusgaser. Sverige har varit framgångsrikt på att med hjälp av fjärrvärme

Inlämnad: 2007-09-06 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1612 av Tobé, Tomas (m)

den 3 september Fråga 2006/07:1612 Bingohallar av Tomas Tobé m till finansminister Anders Borg m Bingo har varit ett klassiskt svenskt folknöje sedan 1970-talet men har på senare år mötts av en allt hårdare konkurrens från andra spelformer. Bingohallarna drivs i de flesta fall av allianser bestående idrottsföreningar

Inlämnad: 2007-09-03 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1604 av Cederfelt, Margareta (m)

den 31 augusti Fråga 2006/07:1604 Minskad regelbörda för företagare av Margareta Cederfelt m till näringsminister Maud Olofsson c Många företagare upplever regelverket de ska följa som en tung börda som tar mycket tid i anspråk. Enligt Näringslivets Regelnämnd kostar exempelvis endast 3:12-reglerna 1,5 miljarder

Inlämnad: 2007-08-31 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1481 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 juli Fråga 2006/07:1481 Införande av kilometerskatt av Karin Svensson Smith mp till finansminister Anders Borg m Vägtrafiken ökar ständigt till skillnad från många andra klimatpåverkande verksamheter som minskar eller står stilla. Alla prognoser visar att vägtrafiken förväntas att öka ännu mer. Ska Sverige

Inlämnad: 2007-07-09 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1438 av Cederfelt, Margareta (m)

den 27 juni Fråga 2006/07:1438 Fler kvinnliga entreprenörer av Margareta Cederfelt m till näringsminister Maud Olofsson c På många platser i Sverige köar blivande entreprenörer för rådgivning. Av dem som lyckas få rådgivning eller startfinansiering är kvinnor i minoritet. De långa köerna leder till tidsfördröjningar

Inlämnad: 2007-06-27 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1437 av Cederfelt, Margareta (m)

den 27 juni Fråga 2006/07:1437 Egen inbetalning av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter av Margareta Cederfelt m till finansminister Anders Borg m För tjänsteföretag är lönekostnaderna otvetydigt den största kostnaden. Ofta är 40 procent av tjänsteföretagens kostnader relaterade till medarbetarnas löner. Samtidigt

Inlämnad: 2007-06-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1279 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 30 maj Fråga 2006/07:1279 Kommunalt avfallsbolag och lagen om offentlig upphandling av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Mats Odell kd Simrishamns och Tomelillas kommuner har fällts av kammarrätten för att inte ha upphandlat sin avfallshantering enligt lagen om offentlig upphandling LOUDe har nu gått till

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1265 av Forslund, Patrik (m)

den 29 maj Fråga 2006/07:1265 Marknadsföring av Sverige som turistresmål av Patrik Forslund m till näringsminister Maud Olofsson c Turismen som bransch växer sig allt starkare i Sverige och den är en framtidsbransch i hela Europa. Under den förra regeringens år vid makten hände inte mycket som skapade förutsättningar

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1264 av König Jerlmyr, Anna (m)

den 29 maj Fråga 2006/07:1264 Regler för F-skattsedel av Anna König Jerlmyr m till finansminister Anders Borg m Sverige står inför stora utmaningar men också stora möjligheter. Globaliseringens framväxt kan inte och ska inte hindras, tyglas eller minska i omfattning. Kan vi använda våra styrkor på rätt sätt har

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1263 av Roszkowska Öberg, Eliza (m)

den 29 maj Fråga 2006/07:1263 Myndigheters hantering av elektronisk skräppost av Eliza Roszkowska Öberg m till statsrådet Åsa Torstensson c Varje år får svenska myndigheter in tiotals miljoner e-brev adresserade till politiker och tjänstemän. Huvuddelen av dessa är dock oönskad reklam, spam, som skickas ut automatiskt

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1249 av Lindholm, Jan (mp)

den 25 maj Fråga 2006/07:1249 Bättre solenergiteknik av Jan Lindholm mp till statsminister Fredrik Reinfeldt m Under statsministerns besök i USA var klimatfrågan ett genomgående tema. Under besöket på NREL i Denver Colorado gavs en översiktlig beskrivning av samarbetet mellan Sverige och USA på solenergiområdet.

Inlämnad: 2007-05-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1184 av Cederfelt, Margareta (m)

den 16 maj Fråga 2006/07:1184 Fler kvinnliga företagare av Margareta Cederfelt m till näringsminister Maud Olofsson c Antalet kvinnliga företagare är få i Sverige. Detta gäller såväl i relation till manliga företagare som ur ett internationellt perspektiv. Andelen kvinnor som driver företag är bara drygt en tredjedel

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1166 av Leivik, Björn (m)

den 15 maj Fråga 2006/07:1166 Sverigemodell för småskalig produktion och distribution av gas av Björn Leivik m till miljöminister Andreas Carlgren c Miljöminister Andreas Carlgren framlade den 22 november 2006 ett åttapunktsprogram där det bland annat står att Sverige ska bli en förebild för ett modernt samhälle

Inlämnad: 2007-05-15 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:528 av Holm, Ulf (mp)

den 11 maj Interpellation 2006/07:528 Klimat- och energifrågorna i EU-konstitutionen av Ulf Holm mp till statsrådet Cecilia Malmström fp Den nya regeringen har satt som utgångspunkt att inte driva några konkreta politiska frågor alls i EU när det gäller förslaget till en EU-konstitution. Allt i EU-konstitutionen

Inlämnad: 2007-05-11 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1157 av Holm, Ulf (mp)

den 11 maj Fråga 2006/07:1157 Vattenfalls agerande i Tyskland av Ulf Holm mp till statsrådet Mats Odell kd FN:s klimatpanel, IPCC, har nu presenterat sin tredje klimatrapport på kort tid. Tyngdpunkten ligger på att det går att hejda den negativa trenden. Men det kräver insatser nu. Precis som i Sverige pågår en

Inlämnad: 2007-05-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1141 av Widegren, Cecilia (m)

den 10 maj Fråga 2006/07:1141 Fler kvinnliga företagare av Cecilia Widegren m till näringsminister Maud Olofsson c Alla som arbetar och betalar skatt är med och bidrar till socialförsäkringssystemet. Ändå hamnar kvinnor som är egna företagare utanför skyddsnätet när det gäller tidig havandeskapspenning. De som har

Inlämnad: 2007-05-10 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1122 av Wallmark, Hans (m)

den 4 maj Fråga 2006/07:1122 Samägd kärnkraft i Sverige av Hans Wallmark m till näringsminister Maud Olofsson c Tillgången på energi och en fungerande elmarknad är av stor vikt för den svenska industrin. Ett framfört krav är att göra något åt dagens samägande av svensk kärnkraft. De tre stora producenterna ansvarar

Inlämnad: 2007-05-04 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:506 av Holm, Ulf (mp)

den 2 maj Interpellation 2006/07:506 EU-parlamentets flyttande av Ulf Holm mp till statsrådet Cecilia Malmström fp EU-parlamentet med dess 785 parlamentariker har i dag två möteslokaler, dels huvudkontoret i Bryssel, Belgien, dels möteslokalen med tillhörande kontor i Strasbourg, Frankrike. På båda ställena finns

Inlämnad: 2007-05-02 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: EU-parlamentets flyttande

Interpellation 2006/07:493 av Andersson, Max (mp)

den 26 april Interpellation 2006/07:493 Regeringens linje inför omförhandlingarna av EU-konstitutionen av Max Andersson mp till statsrådet Cecilia Malmström fp Mycket tyder på att EU kommer att försöka omförhandla EU-konstitutionen nu under våren. Det tyska ordförandeskapets mål verkar vara att de förändringar

Inlämnad: 2007-04-26 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens linje inför omförhandlingarna av EU-konstitutionen