Dokument & lagar (50 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1653 av Watz, Marianne (m)

den 17 september Fråga 2006/07:1653 Användandet av det svenska språket av Marianne Watz m till justitieminister Beatrice Ask m Det svenska språket är vårt mest värdefulla kulturarv och samtidigt vårt viktigaste dagliga verktyg. Vill vi som medborgare skicka e-post till ett departement måste vi dock skriva adressen

Inlämnad: 2007-09-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1646 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 14 september Fråga 2006/07:1646 Debitering av trängselskatteavgifter av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Åsa Torstensson c Vägverket, eller rättare sagt det bolag som Vägverket anlitat, klarar tydligen inte av debiteringen av trängselavgifter. Följande kan tas som ett exempel: Herr X i Dalarna får påstötning

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1612 av Tobé, Tomas (m)

den 3 september Fråga 2006/07:1612 Bingohallar av Tomas Tobé m till finansminister Anders Borg m Bingo har varit ett klassiskt svenskt folknöje sedan 1970-talet men har på senare år mötts av en allt hårdare konkurrens från andra spelformer. Bingohallarna drivs i de flesta fall av allianser bestående idrottsföreningar

Inlämnad: 2007-09-03 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1541 av Wallmark, Hans (m)

den 10 augusti Fråga 2006/07:1541 Svenska Stasikontakter av Hans Wallmark m till justitieminister Beatrice Ask m I Finland ställs krav på att de uppgifter som säkerhetspolisen har om Stasis kontaktpersoner, informatörer och tjallare ska offentliggöras. Enligt uppgift såg USA till under tidigt 1990-tal att förse

Inlämnad: 2007-08-10 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1500 av Wallmark, Hans (m)

den 26 juli Fråga 2006/07:1500 Polisens närvaro vid konserter av Hans Wallmark m till justitieminister Beatrice Ask m Under sommarmånaderna genomförs vanligtvis en mängd uppskattade och välbesökta evenemang allt från marknader till konserter och idrottsarrangemang. Många besökare lockas. God ordning och trygghet

Inlämnad: 2007-07-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1484 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 juli Fråga 2006/07:1484 Cybercrime av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Beatrice Ask m I slutet av april och i början av maj i år utsattes Estland för en extrem cyberattack. I detta IT-angrepp slogs många datasystem ut. Det gällde Regeringskansliet och polisen, men även massmedierna, telekommunikationsbolag

Inlämnad: 2007-07-10 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1476 av Berg, Ulf (m)

den 6 juli Fråga 2006/07:1476 Översyn av rättssystemet av Ulf Berg m till justitieminister Beatrice Ask m Vårdcentralen i Horndal har tvingats stänga tillfälligt. Anledningen till detta är att säkerheten för personalen inte har kunnat tryggas på grund av att en man i 45-årsåldern trakasserat personalen sedan en

Inlämnad: 2007-07-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1437 av Cederfelt, Margareta (m)

den 27 juni Fråga 2006/07:1437 Egen inbetalning av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter av Margareta Cederfelt m till finansminister Anders Borg m För tjänsteföretag är lönekostnaderna otvetydigt den största kostnaden. Ofta är 40 procent av tjänsteföretagens kostnader relaterade till medarbetarnas löner. Samtidigt

Inlämnad: 2007-06-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1426 av Watz, Marianne (m)

den 26 juni Fråga 2006/07:1426 Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler av Marianne Watz m till justitieminister Beatrice Ask m Att utan behörighet läsa en patientjournal är att begå ett brott mot sekretesslagen. Sjukjournaler finns lagrade inte bara inom sjukvården utan också hos försäkringsbolagen där

Inlämnad: 2007-06-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1423 av Engström, Hillevi (m)

den 25 juni Fråga 2006/07:1423 Risk- och farlighetsbedömningar vid polisingripanden av Hillevi Engström m till justitieminister Beatrice Ask m En polisman i Nyköping sköts i midsommarveckan till döds i tjänsten när han tillsammans med en kollega skulle hämta en psykiskt sjuk man för tvångsvård. Kollegan blev också

Inlämnad: 2007-06-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1317 av Hammarbergh, Krister (m)

den 7 juni Fråga 2006/07:1317 Bemötande gentemot oskyldig av Krister Hammarbergh m till justitieminister Beatrice Ask m Under en dramatisk polisjakt i Haparanda natten mot lördagen stormade polisens insatsstyrka fel lägenhet i försöken att få fast en pistolbeväpnad rånare. I lägenheten befann sig i stället en ung

Inlämnad: 2007-06-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1267 av Forslund, Patrik (m)

den 29 maj Fråga 2006/07:1267 Ringa hot mot tjänsteman av Patrik Forslund m till justitieminister Beatrice Ask m En stor del av poliserna i Sverige utsätts eller har utsatts för hot en eller flera gånger i sitt dagliga arbete. Det bör även påpekas att poliser som utsätts för brott inte enbart kan ses som polismän,

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1264 av König Jerlmyr, Anna (m)

den 29 maj Fråga 2006/07:1264 Regler för F-skattsedel av Anna König Jerlmyr m till finansminister Anders Borg m Sverige står inför stora utmaningar men också stora möjligheter. Globaliseringens framväxt kan inte och ska inte hindras, tyglas eller minska i omfattning. Kan vi använda våra styrkor på rätt sätt har

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1263 av Roszkowska Öberg, Eliza (m)

den 29 maj Fråga 2006/07:1263 Myndigheters hantering av elektronisk skräppost av Eliza Roszkowska Öberg m till statsrådet Åsa Torstensson c Varje år får svenska myndigheter in tiotals miljoner e-brev adresserade till politiker och tjänstemän. Huvuddelen av dessa är dock oönskad reklam, spam, som skickas ut automatiskt

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1260 av Svantesson, Elisabeth (m)

den 25 maj Fråga 2006/07:1260 Öppen budgivning vid fastighetsaffärer av Elisabeth Svantesson m till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Riksrevisionen presenterar i dag en rapport där den granskat huruvida Fastighetsmäklarnämndens tillsyn och Allmänna reklamationsnämndens tvistelösning fungerar

Inlämnad: 2007-05-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1191 av Gerdau, Mats (m)

den 16 maj Fråga 2006/07:1191 Elektronisk röstning av Mats Gerdau m till justitieminister Beatrice Ask m Valproceduren i Sverige har i princip sett likadan ut sedan den allmänna rösträtten infördes. Man lägger ned en valsedel i ett kuvert och klistrar igen. Rösträknarna bockar av de röstande, sprättar upp kuverten,

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1034 av Lindblad, Göran (m)

den 13 april Fråga 2006/07:1034 Ersättning till minderåriga brottsoffers vårdnadshavare i samband med förhandling i brottmål av Göran Lindblad m till justitieminister Beatrice Ask m Enligt 26 lagen 1964:167 med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska till förhandling i brottmål kallas vårdnadshavaren

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1025 av Cederfelt, Margareta (m)

den 13 april Fråga 2006/07:1025 Samlat program mot kvinnovåld av Margareta Cederfelt m till justitieminister Beatrice Ask m Den politiska ledningen i Stockholms stad har förtjänstfullt utrett och utvecklat ett program för att kvinnor och barn ska känna sig tryggare. Stockholms stads utredning visade att kvinnor

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1004 av Brodén, Anne Marie (m)

den 12 april Fråga 2006/07:1004 Offentlig upphandling av Anne Marie Brodén m till finansminister Anders Borg m En ny rapport Länsrätternas domar om offentlig upphandling från Konkurrensverket visar att olika länsrätter bedömer upphandlingsfrågor på helt olika sätt. Av rapporten framgår att länsrätterna i stor

Inlämnad: 2007-04-12 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:910 av Andersson, Jan R (m)

den 21 mars Fråga 2006/07:910 PPM-sparande med små belopp av Jan R Andersson m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Bland de svenskar som är födda under slutet av 30-talet och de första åren av 40-talet är det många som har mycket små belopp i sitt PPM-pensionskapital. I många fall innebär detta att pensionsutbetalningar

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Paginering