Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1806 av Sidén, Anita (m)

den 13 juni Fråga 2005/06:1806 av Anita Sidén m till statsrådet Ibrahim Baylan s Bristande stöd till hörselskadade Varje år ger Hörselskadades Riksförbund ut en rapport som avslöjar hur tillståndet ser ut för Sveriges hörselskadade. Innehållet bygger bland annat på Statistiska Centralbyråns årliga undersökningar

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1741 av Hammarbergh, Krister (m)

den 2 juni Fråga 2005/06:1741 av Krister Hammarbergh m till statsrådet Hans Karlsson s Hot mot arbetstillfällen i Arjeplog Skolverket har föreslagit att riksintaget till biltestutbildningen i Arjeplog ska upphöra från och med nästa år. Blir detta verklighet så kan följderna bli förödande för Arjeplog. Över 140

Inlämnad: 2006-06-02 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1629 av Tolgfors, Sten (m)

den 16 maj Fråga 2005/06:1629 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ibrahim Baylan s Utvärdering av åldersblandad undervisning Vem bär ansvar för att det sker en utvärdering av de pedagogiska effekterna och resultaten av ålderblandad undervisning Skolverket och Utbildningsdepartementet skyller på varandra med resultat

Inlämnad: 2006-05-16 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1421 av Billström, Tobias (m)

den 13 april Fråga 2005/06:1421 av Tobias Billström m till statsrådet Ibrahim Baylan s Nedläggningen av Hermodsdalsskolan i Malmö I slutet av januari brändes stora delar av Hermodsdalsskolan i Malmö ned i en anlagd brand. I tisdags hotades en lärare på samma skola av elever som hotade och sedan sköt honom i magen

Inlämnad: 2006-04-13 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1416 av Engström, Hillevi (m)

den 12 april Fråga 2005/06:1416 av Hillevi Engström m till statsrådet Ibrahim Baylan s Förekomst av vapen i skolan Samhället håller på att bli allt råare. En plats som tidigare varit förskonad från vapen och dylika tillhyggen är skolan. Man tar för givet att skolan är en skyddad plats från våld. Men detta börjar

Inlämnad: 2006-04-12 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1253 av Hammarbergh, Krister (m)

den 21 mars Fråga 2005/06:1253 av Krister Hammarbergh m till statsrådet Ibrahim Baylan s Förbättringar av gymnasieskolan En god utbildning är en viktig del ur många aspekter. Ett lands utbildningskvalitet och kunskapsnivå är en betydande faktor i utvecklingen av bland annat den ekonomiska tillväxtförmågan. Norrbottens

Inlämnad: 2006-03-21 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1179 av Fridolin, Gustav (mp)

den 10 mars Fråga 2005/06:1179 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jens Orback s Gestaltning av folksagor för integration Inom Miljöpartiet har idén om nationella sagogestaltningsspel väckts. Gestaltande av folksagor är en viktig del i kulturarvet. Folksagor förekommer i alla världens hörn och innehåller överallt

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:954 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 februari Fråga 2005/06:954 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ibrahim Baylan s Segregation i svenska skolor Var du föds och var du bor ska inte tillåtas styra vilken kvalitet på utbildningen du får. Segregationen mellan elever på svenska skolor ökar. Det visar två rapporter i rad. Skolverkets rapport visar

Inlämnad: 2006-02-07 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:753 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 januari Fråga 2005/06:753 av Ulf Sjösten m till statsrådet Ibrahim Baylan s Oavslutade gymnasiestudier I en debattartikel i Dagens Nyheter nyligen säger flera fackliga ledare att regeringen har fokus på fel saker när det gäller utbildningspolitiken. Man säger bland annat att det blivit för mycket fokus på

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:729 av Hamilton, Björn (m)

den 27 december Fråga 2005/06:729 av Björn Hamilton m till statsrådet Ibrahim Baylan s Skollagen Efter ett års förhandlingar mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och sju års utredningsarbete har förhandlingarna kring den nya skollagen lagts ned. Orsaken är att man bland annat inte kunnat komma

Inlämnad: 2005-12-27 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:728 av Hammarbergh, Krister (m)

den 27 december Fråga 2005/06:728 av Krister Hammarbergh m till statsrådet Ibrahim Baylan s Elever utan slutbetyg Svenska elever lär sig mindre än elever i andra länder. Det har flera undersökningar det senaste året visat. Var fjärde 20-åring har inte slutbetyg från gymnasieskolan och var tredje når inte kraven

Inlämnad: 2005-12-27 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2005/06:170 av Billström, Tobias (m)

den 16 december Interpellation 2005/06:170 av Tobias Billström m till statsrådet Ibrahim Baylan s Gymnasieelevers kunskaper i svenska språket För att komma in i det svenska samhället och klara av att möta utbildningars och yrkeslivets krav krävs en god kunskap i det svenska språket. Skolan kan aldrig förändra ett

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:493 av Danielsson, Peter (m)

den 29 november Fråga 2005/06:493 av Peter Danielsson m till statsrådet Ibrahim Baylan s Utredning om lärarauktorisation När Skolverket i början av november 2005 bedömde vilka åtgärder som krävs för att öka måluppfyllelsen i skolan rekommenderade verket en förstärkning av lärarkompetensen. Det är viktigt för grundskolans

Inlämnad: 2005-11-29 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:441 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november Fråga 2005/06:441 av Gustav Fridolin mp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Folksagor Folksagor förekommer i alla världens hörn och innehåller överallt ingredienser som bäddar för ömsesidig förståelse mellan geografiskt och kulturellt olika delar av världen. Samtidigt berättar de

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:387 av Danielsson, Peter (m)

den 17 november Fråga 2005/06:387 av Peter Danielsson m till statsrådet Ibrahim Baylan s Förtrolig information i skolan Behovet och användandet av olika former av kontinuerlig uppföljning av elevers prestationer kommer att öka i framtiden. När skolan individualiseras ökar också kraven på individuell uppföljning.

Inlämnad: 2005-11-17 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:275 av Ångström, Lars (mp)

den 28 oktober Fråga 2005/06:275 av Lars Ångström mp till statsrådet Ibrahim Baylan s Skolutflykter I ett utkast till ny skollag föreslås att grundskolor inte längre ska kunna låta föräldrar och elever stå för obetydliga kostnader vid enstaka tillfällen, exempelvis i samband med skolresor, friluftsdagar och studiebesök.

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:288 av von Sydow, Henrik (m)

den 27 oktober Fråga 2005/06:288 av Henrik von Sydow m till statsrådet Ibrahim Baylan s Skolans värdegrund och Che Guevara Varje generation måste vinnas för demokratinskrev en gång DN:s dåvarande chefredaktör Herbert Tingsten. Det är en uppmaning som förpliktigar. I vårt land ska alla skolor i praktisk handling leva

Inlämnad: 2005-11-02 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:96 av Järrel, Henrik S (m)

den 10 oktober Fråga 2005/06:96 av Henrik S Järrel m till statsrådet Ibrahim Baylan s Friskolor Skolverkets enhet för nationell utvärdering av skolor har vid två tillfällen detta år bland annat konstaterat att friskolor är resurseffektivare och har genom konkurrensen en kvalitetshöjande influens på näraliggande

Inlämnad: 2005-10-11 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:81 av Brodén, Anne Marie (m)

den 6 oktober Fråga 2005/06:81 av Anne Marie Brodén m till statsrådet Ibrahim Baylan s Riksrevisionens granskning av pengar till skolor och fritidshem I augusti överlämnades till riksdagen Riksrevisionens granskning angående bidrag till personalförstärkningar i skolor och fritidshem, RiR 2005:9. Där framkommer

Inlämnad: 2005-10-06 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:80 av Billström, Tobias (m)

den 6 oktober Fråga 2005/06:80 av Tobias Billström m till statsrådet Ibrahim Baylan s Skolsituationen i Malmö Malmöelever sämst igenSå börjar en artikel i Sydsvenska Dagbladet om Malmöelevernas gymnasiebehörighet. Drygt 23 saknar godkänt i de nödvändiga ämnena matematik, svenska och engelska. De dåliga resultaten

Inlämnad: 2005-10-06 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Paginering