Dokument & lagar (19 träffar)

Interpellation 2007/08:833 av Pertoft, Mats (mp)

den 15 augusti Interpellation 2007/08:833 Behovet av fler studentbostäder av Mats Pertoft mp till statsrådet Mats Odell kd Inför höstens terminsstart på landets högskolor är nyheterna fyllda med rapporter om studenters besvärliga bostadssituation. Det är stor brist på studentbostäder på så gott som samtliga större

Inlämnad: 2008-08-15 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av fler studentbostäder

Interpellation 2007/08:832 av Pertoft, Mats (mp)

den 15 augusti Interpellation 2007/08:832 Behovet av nationella kriterier för betygsliknande omdömen av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen har infört möjligheten att ge betygsliknande omdömen i grundskolan från första klass. Detta blir för första gången möjligt under höstterminen

Inlämnad: 2008-08-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av nationella kriterier för betygsliknande omdömen

Skriftlig fråga 2007/08:1307 av Kaplan, Mehmet (mp)

den 5 juni Fråga 2007/08:1307 Romers utbildningssituation av Mehmet Kaplan mp till utbildningsminister Jan Björklund fp I Skolverkets rapport 292 Romer i skolan en fördjupad studie från år 2007 konstaterar myndigheten att det fortfarande återstår mycket att göra beträffande utbildningsinsatser för den svenska

Inlämnad: 2008-06-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:738 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 13 maj Interpellation 2007/08:738 Utanförskapet av Mikaela Valtersson mp till finansminister Anders Borg m En av regeringens viktigaste valfrågor under valrörelsen 2006 var att minska utanförskapet. Begreppet utanförskap har sedan återkommit under regeringens första år vid makten. I vårpropositionen 2008 refereras

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utanförskapet

Skriftlig fråga 2007/08:1087 av Lindholm, Jan (mp)

den 14 april Fråga 2007/08:1087 Oanmälda arbetsplatsbesök på byggarbetsplatser av Jan Lindholm mp till finansminister Anders Borg m Finansdepartementet bereder enligt uppgift för närvarande frågan om huruvida Skatteverket kommer att få möjlighet att göra oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera efterlevelsen

Inlämnad: 2008-04-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2007/08:579 av Pertoft, Mats (mp)

den 9 april Interpellation 2007/08:579 Regeringens satsning Lärarlyftet av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp En av den borgerliga regeringens huvudpunkter inom skolpolitiken har varit satsningen på fortbildning för såväl behöriga som obehöriga lärare. Det är en bra och nödvändig satsning.

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:573 av Pertoft, Mats (mp)

den 8 april Interpellation 2007/08:573 Barnombudsmannens årliga rapport och förekomst av kollektiv bestraffning i svensk skola av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Skolan är den viktigaste sociala arenan under uppväxten. Den 31 mars 2008 överlämnade Barnombudsmannen sin årliga rapport till

Inlämnad: 2008-04-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barnombudsmannens årliga rapport och förekomst av kollektiv bestraffning i svensk skola

Interpellation 2007/08:572 av Pertoft, Mats (mp)

den 8 april Interpellation 2007/08:572 Omfördelning av medel från gymnasiet till grundskolans tidigare årskurser av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp I samband med debatten om att förändra den svenska gymnasieskolan har statsrådet Björklund vid flera tillfällen uttalat att det är viktigt

Inlämnad: 2008-04-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Omfördelning av medel från gymnasiet till grundskolans tidigare årskurser

Skriftlig fråga 2007/08:928 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 7 mars Fråga 2007/08:928 Remissbehandling av Sikas utredningar av Karin Svensson Smith mp till finansminister Anders Borg m Under 2007 gjorde Sika ett antal rapporter på regeringens uppdrag i fråga om kilometerskatt, däribland Kilometerskatt för lastbilar kompletterande analyser 2007:5 och Kilometerskatt

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2007/08:426 av Pertoft, Mats (mp)

den 21 februari Interpellation 2007/08:426 Förslaget om en treårig begränsningsregel för sfi-studerande av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Utbildningsminister Jan Björklund aviserade den 18 februari att regeringen ska inkomma till riksdagen med ett reformförslag rörande utbildningsformen

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:388 av Pertoft, Mats (mp)

den 11 februari Interpellation 2007/08:388 Nedläggningen av Myndigheten för skolutveckling av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Skolministern aviserade den 8 februari att han ämnade avveckla Myndigheten för skolutveckling som en självständig myndighet i enlighet med det förslag som Skolmyndighetsutredningen

Inlämnad: 2008-02-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:627 av Holm, Ulf (mp)

den 24 januari Fråga 2007/08:627 Årlig skrivelse från regeringen gällande Världsbanken och IMF av Ulf Holm mp till finansminister Anders Borg m I ett tillkännagivande som riksdagen gjorde i samband med antagandet av betänkandet om Sveriges politik för global utveckling PGU i december 2004 framhölls att regeringen

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:404 av Leander, Helena (mp)

den 4 december Fråga 2007/08:404 Skatteregler för frivilligarbetare av Helena Leander mp till finansminister Anders Borg m Den 1 januari 2007 höjdes gränsen för när kostnader för utgifter i inkomstslaget tjänst exklusive kostnader för resor till och från arbetet får dras av från 1 000 kronor till 5 000 kronor.

Inlämnad: 2007-12-04 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2007/08:124 av Bolund, Per (mp)

den 6 november Interpellation 2007/08:124 Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna av Per Bolund mp till finansminister Anders Borg m Regeringen har varit mångordig när det gäller vikten av att skapa ett företagsvänligt samhällsklimat. De borgerliga partierna kritiserade den förra regeringens företagarpolitik

Inlämnad: 2007-11-06 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna

Interpellation 2007/08:90 av Pertoft, Mats (mp)

den 29 oktober Interpellation 2007/08:90 Lärandet om hållbar utveckling av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå en sammanslagning av bland annat Myndigheten för skolutveckling och Skolverket. I samband med att utredaren informerade

Inlämnad: 2007-10-29 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lärandet om hållbar utveckling

Interpellation 2007/08:13 av Pertoft, Mats (mp)

den 20 september Interpellation 2007/08:13 Neddragningarna på det statliga stödet till komvux av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp År 2007 genomförde den borgerliga regeringen två stora förändringar i de statliga bidragen till den kommunala vuxenutbildningen. Man minskade bidraget till

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Neddragningarna på det statliga stödet till komvux

Skriftlig fråga 2005/06:1179 av Fridolin, Gustav (mp)

den 10 mars Fråga 2005/06:1179 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Jens Orback s Gestaltning av folksagor för integration Inom Miljöpartiet har idén om nationella sagogestaltningsspel väckts. Gestaltande av folksagor är en viktig del i kulturarvet. Folksagor förekommer i alla världens hörn och innehåller överallt

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:441 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november Fråga 2005/06:441 av Gustav Fridolin mp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Folksagor Folksagor förekommer i alla världens hörn och innehåller överallt ingredienser som bäddar för ömsesidig förståelse mellan geografiskt och kulturellt olika delar av världen. Samtidigt berättar de

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:275 av Ångström, Lars (mp)

den 28 oktober Fråga 2005/06:275 av Lars Ångström mp till statsrådet Ibrahim Baylan s Skolutflykter I ett utkast till ny skollag föreslås att grundskolor inte längre ska kunna låta föräldrar och elever stå för obetydliga kostnader vid enstaka tillfällen, exempelvis i samband med skolresor, friluftsdagar och studiebesök.

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)