Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2013/14:67 av Dingizian, Esabelle (MP)

den 21 oktober Fråga 2013/14:67 Utbildning om funktionsnedsättning av Esabelle Dingizian MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Regeringen har i sin strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken belyst behoven av att inom skola och förskola öka kunskaperna om funktionsnedsättningar och om de konsekvenser

Inlämnad: 2013-10-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:612 av Dingizian, Esabelle (MP)

den 19 juni Fråga 2012/13:612 Validering av grundskolebetyg av Esabelle Dingizian MP till utbildningsminister Jan Björklund FP I dag finns nationella riktlinjer och system för validering av gymnasiebetyg utfärdade i andra länder. Men det saknas nationellt fastställda riktlinjer för hur utländska elevers grundskolebetyg

Inlämnad: 2013-06-19 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:551 av Dingizian, Esabelle (MP)

den 25 april Fråga 2011/12:551 Lärlingsutbildningarnas kvalitet av Esabelle Dingizian MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Regeringen instiftade Lärlingsförsöket 2008 med ambitionen att fler elever skulle lämna skolan med en fullständig utbildning. Tre år senare blev det en ordinarie del av gymnasieskolornas

Inlämnad: 2012-04-25 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:41 av Dingizian, Esabelle (MP)

den 13 oktober Fråga 2011/12:41 Skyddsnät för ungdomar som hoppar av gymnasiet av Esabelle Dingizian MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Statistiken visar att andelen elever som slutar direkt efter grundskolan eller hoppar av gymnasiet har ökat och uppgår nu till en femtedel av varje årskull. Av alla ungdomar

Inlämnad: 2011-10-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2011/12:21 av Dingizian, Esabelle (MP)

den 29 september Interpellation 2011/12:21 Praktisk arbetslivsorientering som en levande del i elevers utbildning av Esabelle Dingizian MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Tillväxten börjar i skolan. Men den skulle kunna förbättras, då alltför många ungdomar inte når gymnasiekompetens vilket som regel

Inlämnad: 2011-09-29 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Praktisk arbetslivsorientering som en levande del i elevers utbildning

Interpellation 2011/12:2 av Dingizian, Esabelle (MP)

den 15 september Interpellation 2011/12:2 Praktisk arbetslivsorientering som en levande del i elevers utbildning av Esabelle Dingizian MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Tillväxten börjar i skolan. Men den skulle kunna förbättras då alltför många ungdomar inte når gymnasiekompetens vilket som regel leder

Inlämnad: 2011-09-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:820 av Reshdouni, Esabelle (mp)

den 6 mars Fråga 2006/07:820 Jämställt skattesystem av Esabelle Reshdouni mp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp I teorin är Sveriges skatteregler könsneutrala. Men skillnader i inkomst- och förmögenhetsstrukturen mellan könen medför ändå att beskattningen får olika effekter för kvinnor

Inlämnad: 2007-03-06 Besvarare: Anders Borg (M)