Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:380 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2014/15:380 Annullering av klimatutsläppsrätter av Karin Svensson Smith MP till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP År 2009 bedömde Riksrevisionen att de svenska utsläppen av klimatgaser under 20082012 skulle bli ca 70 miljoner ton lägre än vad det svenska åtagandet enligt Kyotoprotokollet tillät för perioden

Inlämnad: 2015-04-01 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:380 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:863 av Pertoft, Mats (mp)

den 3 juni Fråga 2009/10:863 Problematiken kring utbildningen av svenska Waldorflärare av Mats Pertoft mp till statsrådet Tobias Krantz fp I Sverige finns ett flertal Waldorfskolor. I dessa skolor undervisas enligt Waldorfskolans läroplan som av Skolverket är klassad som likvärdig den svenska läroplanen. Sedan

Inlämnad: 2010-06-03 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2009/10:274 av Pertoft, Mats (mp)

den 3 mars Interpellation 2009/10:274 Nationella kriterier för skriftliga omdömen av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Sommaren 2008 infördes krav på skriftliga omdömen i samtliga årskurser i grundskolan. Miljöpartiet krävde då att Skolverket skulle ta fram nationella kriterier samt att omdömena

Inlämnad: 2010-03-03 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:590 av Leander, Helena (mp)

den 3 mars Fråga 2009/10:590 Vasakronans försäljning av Studentstaden i Uppsala av Helena Leander mp till statsrådet Mats Odell kd Fastighetsbolaget Vasakronan äger i Uppsala 4 300 studentlägenheter i bolaget Studentstaden. Studentstaden är nu till salu. Om dessa bostäder säljs till ett bostadsföretag som omvandlar

Inlämnad: 2010-03-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:564 av Ceballos, Bodil (mp)

den 24 februari Fråga 2009/10:564 Etiska riktlinjer inom statsförvaltningen av Bodil Ceballos mp till justitieminister Beatrice Ask m Som en åtgärd i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel fick generaldirektör Marianne Samuelsson uppdraget i höstas att utreda förekomsten av etiska riktlinjer

Inlämnad: 2010-02-24 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:472 av Pertoft, Mats (mp)

den 3 februari Fråga 2009/10:472 Skolornas arbete vid trakasserier och kränkande behandling av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp I dag presenterade Skolinspektionen sin senaste rapport om svenska skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling rapport 2010:1Rapporten är en beklämmande

Inlämnad: 2010-02-03 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:441 av Ceballos, Bodil (mp)

den 27 januari Fråga 2009/10:441 Avskrivning av Haitis statsskuld av Bodil Ceballos mp till statsrådet Gunilla Carlsson m I går inleddes det stora internationella mötet om Haiti i Montreal. Där ska ledare från USA, Frankrike och en rad länder i Sydamerika och Karibien samlas för att få en bättre bild över det långsiktiga

Inlämnad: 2010-01-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:437 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 26 januari Fråga 2009/10:437 Biogas och skatt av Karin Svensson Smith mp till finansminister Anders Borg m Biogas är det miljövänligaste bränslet som är tillgängligt i dag. Sverige har en stor outnyttjad potential att producera biogas av avloppsslam, matavfall och gödsel. Biogasen är en viktig pusselbit för

Inlämnad: 2010-01-26 Besvarare: Anders Borg ()

Skriftlig fråga 2009/10:430 av Pertoft, Mats (mp)

den 22 januari Fråga 2009/10:430 Laglig reglering kring utförsäljning av offentlig egendom och verksamhet till underpris av Mats Pertoft mp till statsrådet Mats Odell kd I många kommuner har man under de senaste decennierna sålt ut kommunal- och landstingsägd samt kommunal- och landstingsdriven verksamhet till

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Mats Odell ()

Skriftlig fråga 2009/10:427 av Pertoft, Mats (mp)

den 22 januari Fråga 2009/10:427 Riksprislistan för fristående skolor av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Den 21 december 2009 fastställde Skolverket riksprislistan för fristående gymnasieskolor för år 2010. Prislistan räknades fram på ett helt nytt sätt. Reaktionerna på riksprislistan

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Jan Björklund ()

Skriftlig fråga 2009/10:425 av Pertoft, Mats (mp)

den 22 januari Fråga 2009/10:425  Klassificeringen av gymnasieprogram inom gymnasiesärskolan av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp När lagen om lika villkor beslutades i riksdagen var vi många som förutsatte att denna lag skulle innebära ett verkligt steg mot mera lika villkor mellan fristående

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Jan Björklund ()

Skriftlig fråga 2009/10:424 av Pertoft, Mats (mp)

den 22 januari Fråga 2009/10:424 Beräkningen av den administrativa delen av skolpengen till friskolorna av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Under hösten 2009 beslutade riksdagen hur elevpengen till de fristående skolorna ska räknas ut. I samband med detta ifrågasattes ifall den lagreglerade

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Jan Björklund ()

Interpellation 2009/10:167 av Bolund, Per (mp)

den 10 december Interpellation 2009/10:167 Uttagsskatt på kooperativ vindkraft av Per Bolund mp till finansminister Anders Borg m Måndagen den 7 december kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden om uttagsskatten på kooperativ vindkraft. Enligt förhandsbeskedet ska uttagsbeskattning ske, med motiveringen att

Inlämnad: 2009-12-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Uttagsskatt på kooperativ vindkraft

Interpellation 2009/10:135 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 25 november Interpellation 2009/10:135 Kilometerskatt för tunga lastbilar av Karin Svensson Smith mp till finansminister Anders Borg m Drygt 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn, inkluderat utrikes flyg och sjöfart 2007En stor del av denna klimatpåverkan kommer från lastbilstrafiken.

Inlämnad: 2009-11-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kilometerskatt för tunga lastbilar

Interpellation 2009/10:17 av Pertoft, Mats (mp)

den 25 september Interpellation 2009/10:17 Betygsliknande omdömen i förskoleklass av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Barn- och utbildningsnämnden i Haninge kommun söder om Stockholm beslutade i maj 2008 att införa skriftliga omdömen även för elever i förskoleklass. Omdömena var utformade

Inlämnad: 2009-09-25 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Betygsliknande omdömen i förskoleklass