Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:380 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2014/15:380 Annullering av klimatutsläppsrätter av Karin Svensson Smith MP till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP År 2009 bedömde Riksrevisionen att de svenska utsläppen av klimatgaser under 20082012 skulle bli ca 70 miljoner ton lägre än vad det svenska åtagandet enligt Kyotoprotokollet tillät för perioden

Inlämnad: 2015-04-01 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:380 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2006/07:1481 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 juli Fråga 2006/07:1481 Införande av kilometerskatt av Karin Svensson Smith mp till finansminister Anders Borg m Vägtrafiken ökar ständigt till skillnad från många andra klimatpåverkande verksamheter som minskar eller står stilla. Alla prognoser visar att vägtrafiken förväntas att öka ännu mer. Ska Sverige

Inlämnad: 2007-07-09 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1279 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 30 maj Fråga 2006/07:1279 Kommunalt avfallsbolag och lagen om offentlig upphandling av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Mats Odell kd Simrishamns och Tomelillas kommuner har fällts av kammarrätten för att inte ha upphandlat sin avfallshantering enligt lagen om offentlig upphandling LOUDe har nu gått till

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1048 av Holm, Ulf (mp)

den 19 april Fråga 2006/07:1048 Svenskt agerande gällande Världsbankens chef Paul Wolfowitz av Ulf Holm mp till finansminister Anders Borg m Världsbankens grundläggande syfte är att hjälpa utvecklingsländerna att bekämpa fattigdom, vilket givetvis är viktigt. Dock skakas Världsbanken nu av en stor skandal eftersom

Inlämnad: 2007-04-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:439 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 26 mars Interpellation 2006/07:439 Fördelningspolitik av Mikaela Valtersson mp till finansminister Anders Borg m 1990-talet med dess budgetsaneringsår innebar växande ekonomiska klyftor i samhället. Den här utvecklingen kunde med en aktiv politik vändas under första halvan av 00-talet. Fram till år 2000 steg

Inlämnad: 2007-03-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:404 av Pertoft, Mats (mp)

den 13 mars Interpellation 2006/07:404 Elevmedverkan i gymnasieskolans lokala styrelser av Mats Pertoft mp till statsrådet Jan Björklund fp Den borgerliga regeringen har tydligt tillkännagivit att man inte tänker låta försöket med lokala styrelser med elevmajoritet i gymnasieskolor få fortsätta efter det att den

Inlämnad: 2007-03-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:395 av Pertoft, Mats (mp)

den 9 mars Interpellation 2006/07:395 Undantag för waldorfskolorna från de nationella proven i årskurs 3 av Mats Pertoft mp till statsrådet Jan Björklund fp Den borgerliga regeringen har aviserat att man ämnar införa nationella prov i årskurs 3 för alla elever i Sveriges grundskolor, kommunala som fristående.

Inlämnad: 2007-03-09 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:820 av Reshdouni, Esabelle (mp)

den 6 mars Fråga 2006/07:820 Jämställt skattesystem av Esabelle Reshdouni mp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp I teorin är Sveriges skatteregler könsneutrala. Men skillnader i inkomst- och förmögenhetsstrukturen mellan könen medför ändå att beskattningen får olika effekter för kvinnor

Inlämnad: 2007-03-06 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:362 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 28 februari Interpellation 2006/07:362 Fördelningspolitik av Mikaela Valtersson mp till finansminister Anders Borg m 1990-talet med dess budgetsaneringsår innebar växande ekonomiska klyftor i samhället. Den här utvecklingen kunde med en aktiv politik vändas under första halvan av 00-talet. Fram till år 2000

Inlämnad: 2007-02-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:683 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 21 februari Fråga 2006/07:683 Förmånsbilsregler och klimat av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c I förra veckan presenterade EU-kommissionen sitt förslag om bindande krav för personbilarnas energieffektivitet. Förslaget innebär att bilar som säljs inom EU ska ha ett genomsnittligt

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:251 av Holm, Ulf (mp)

den 24 januari Interpellation 2006/07:251 Läroböcker som inte överensstämmer med skolans värdegrund av Ulf Holm mp till statsrådet Jan Björklund fp På Miljöpartiets initiativ fick Statens skolverk 2005 i uppdrag att göra en granskning av hur läroböcker som används i grund- och gymnasieskolan bidrar till undervisningen

Inlämnad: 2007-01-24 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Läroböcker som inte överensstämmer med skolans värdegrund

Interpellation 2006/07:240 av Pertoft, Mats (mp)

den 19 januari Interpellation 2006/07:240 Tom Tits Experiment av Mats Pertoft mp till statsrådet Jan Björklund fp Sverige är i stort behov av pedagogisk förnyelse, särskilt inom områdena naturvetenskap och teknik. I Södertälje finns Sveriges största science center, Tom Tits Experiment, vars huvudsakliga uppgift

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tom Tits Experiment

Interpellation 2006/07:209 av Pertoft, Mats (mp)

den 9 januari Interpellation 2006/07:209 Åtgärder för att skollagen även ska gälla fritids av Mats Pertoft mp till statsrådet Jan Björklund fp Skolverket konstaterar i sin lägesbedömning 2006 att fritidsverksamheten ute i landet är en torftig och ensidig verksamhet. Stora grupper och små resurser. Fritidshemmen

Inlämnad: 2007-01-09 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att skollagen även ska gälla fritids

Interpellation 2006/07:161 av Pertoft, Mats (mp)

den 14 december Interpellation 2006/07:161 Kurser i svenska för utländsk vårdpersonal av Mats Pertoft mp till statsrådet Jan Björklund fp Det råder brist på läkare och annan högutbildad vårdpersonal i Sverige. Samtidigt är många färdigutbildade läkare, sjuksköterskor och tandläkare inskrivna på arbetsförmedlingen.

Inlämnad: 2006-12-14 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:151 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 16 november Fråga 2006/07:151 Flygskattens klimateffekt av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c De senaste veckorna har vi nåtts av ett flertal rapporter om klimatförändringens konsekvenser, inte minst vad gäller mänskligt lidande och ekonomiska förluster. Efter den så kallade Sternrapporten

Inlämnad: 2006-11-16 Besvarare: Anders Borg (M)