Dokument & lagar (153 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:564 av Pertoft, Mats (MP)

den 4 maj Fråga 2011/12:564 F-skattsedel och EU-medborgare i Sverige av Mats Pertoft MP till näringsminister Annie Lööf C Riksdagen 2012 har i ett särskilt tillkännagivande gett regeringen i uppdrag att se över hanteringen av F-skattsedeln i syfte att värna legitimiteten för F-skatt och eget företagande. En anledning

Inlämnad: 2012-05-04 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:551 av Dingizian, Esabelle (MP)

den 25 april Fråga 2011/12:551 Lärlingsutbildningarnas kvalitet av Esabelle Dingizian MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Regeringen instiftade Lärlingsförsöket 2008 med ambitionen att fler elever skulle lämna skolan med en fullständig utbildning. Tre år senare blev det en ordinarie del av gymnasieskolornas

Inlämnad: 2012-04-25 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:516 av Pertoft, Mats (MP)

den 11 april Fråga 2011/12:516 Besked om fortsatt skattebefrielse för etanolbränsle av Mats Pertoft MP till finansminister Anders Borg M Sverige har ett av EU godkänt undantag för beskattning av förnybara drivmedel, bland annat fordonsetanol i form av bränslet E85. Dagens skattebefrielse för förnybara drivmedel

Inlämnad: 2012-04-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2011/12:319 av Lillemets, Annika (MP)

den 4 april Interpellation 2011/12:319 Politik för lycka av Annika Lillemets MP till finansminister Anders Borg M FN:s generalförsamling uppmanade i somras medlemsstaterna att utarbeta nya mått på välfärd och samhällsutveckling som bättre fångar betydelsen av strävan efter lycka och välbefinnande för utveckling

Inlämnad: 2012-04-04 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Politik för lycka

Interpellation 2011/12:208 av Ceballos, Bodil (MP)

den 27 januari Interpellation 2011/12:208 Världsbankens lån till Sydafrika för att bygga kolkraftverk av Bodil Ceballos MP till finansminister Anders Borg M I april 2010 beviljades Sydafrika lån från Världsbanken för att bygga världens fjärde största kolkraftverk. Den 8 december 2011 kom en revisionsrapport som

Inlämnad: 2012-01-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Världsbankens lån till Sydafrika för att bygga kolkraftverk

Interpellation 2011/12:204 av Bolund, Per (MP)

den 26 januari Interpellation 2011/12:204 Sveriges hållning till EIB:s utlåning till fossilbaserade projekt av Per Bolund MP till finansminister Anders Borg M Europeiska investeringsbanken, EIB, har nästan fördubblat sin utlåning till projekt baserade på fossila bränslen mellan 2007 och 2010. Utlåningen till fossilbränsleprojekt

Inlämnad: 2012-01-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges hållning till EIB:s utlåning till fossilbaserade projekt

Skriftlig fråga 2011/12:273 av Romson, Åsa (MP)

den 22 december Fråga 2011/12:273 Inblandning av förnybart bränsle i vanlig bensin och diesel av Åsa Romson MP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Omställningen till en mindre miljöskadlig svensk fordonsflotta står still. Utsläppen av växthusgaser från transporterna i Sverige ökar, främst från tung trafik

Inlämnad: 2011-12-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:245 av Leander, Helena (MP)

den 13 december Fråga 2011/12:245 Modernare kvittokrav av Helena Leander MP till finansminister Anders Borg M Lagen om kassaregister var ett viktigt steg för att minska skattefusket i kontanthandeln. Tyvärr har lagen fått oönskade miljöeffekter, då affärerna måste skriva ut kvitton till alla kunder, trots att

Inlämnad: 2011-12-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2011/12:162 av Amin, Jabar (MP)

den 2 december Interpellation 2011/12:162 Fritidspedagogers ansvar och befogenheter av Jabar Amin MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Den 29 november deltog jag och utbildningsministern i en debatt i kammaren. Vi diskuterade möjligheterna att inkludera fritidspedagogerna i ett legitimationsförfarande. Utbildningsministern

Inlämnad: 2011-12-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Fritidspedagogers ansvar och befogenheter

Interpellation 2011/12:155 av Ehn, Tina (MP)

den 30 november Interpellation 2011/12:155 Det estetiska lärandet i gymnasieskolan av Tina Ehn MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Den nya gymnasiereformen har nu hösten 2011 trätt i kraft. De estetiska ämnena i gymnasiet är nu endast ett ämne som tillval, och ger inga meriterande poäng. Detta kommer sannolikt

Inlämnad: 2011-11-30 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Det estetiska lärandet i gymnasieskolan

Interpellation 2011/12:138 av Luttropp, Agneta (MP)

den 23 november Interpellation 2011/12:138 Kunskapskrav och särskilt stöd av Agneta Luttropp MP till utbildningsminister Jan Björklund FP I skollagens 3 kap. finns en paragraf som lyder att alla barn och elever ska ges ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att utifrån

Inlämnad: 2011-11-23 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kunskapskrav och särskilt stöd

Interpellation 2011/12:137 av Luttropp, Agneta (MP)

den 23 november Interpellation 2011/12:137 Speciallärare av Agneta Luttropp MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Den här interpellationen handlar om de lärare som har en högskoleexamen som speciallärare, men vars utbildning, år 2015, blir ogiltig. I oktober fick jag ett mejl från en yrkesverksam i skolan

Inlämnad: 2011-11-23 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Speciallärare

Interpellation 2011/12:96 av Pertoft, Mats (MP)

den 8 november Interpellation 2011/12:96 Högskolebehörighet från gymnasiets yrkesprogram av Mats Pertoft MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Den nya gymnasieskolan är sjösatt och i drift. Ett av målen har varit att skapa en tydlig vattendelare mellan studieförberedande program och yrkesprogram samt att

Inlämnad: 2011-11-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Högskolebehörighet från gymnasiets yrkesprogram

Interpellation 2011/12:72 av Fridolin, Gustav (MP)

den 28 oktober Interpellation 2011/12:72 Nedskärning i den nya gymnasieskolan av Gustav Fridolin MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Riksdagens finansutskott har uttryckt att regeringen bör återkomma till riksdagen gällande tillämpningen av finansieringsprincipen av den nya gymnasieskolan bet. 2010/11:FiU1

Inlämnad: 2011-10-28 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedskärning i den nya gymnasieskolan

Interpellation 2011/12:48 av Pertoft, Mats (MP)

den 17 oktober Interpellation 2011/12:48 En hållbar lösning av dubbelbeskattningen av appföretag av Mats Pertoft MP till finansminister Anders Borg M Den svenska dubbelmomsen på appar gäller försäljning till alla EU-länder. Apparna säljs på Apples App Store eller motsvarande som drar moms i Luxemburg där de verkar.

Inlämnad: 2011-10-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: En hållbar lösning av dubbelbeskattningen av appföretag

Interpellation 2011/12:41 av Amin, Jabar (MP)

den 13 oktober Interpellation 2011/12:41 Utbildningen av lärare i minoritetsspråk av Jabar Amin MP till utbildningsminister Jan Björklund FP I dag har inget lärosäte i Sverige rätt att utfärda ämneslärarexamen i något av de fem nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch. Därmed

Inlämnad: 2011-10-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utbildningen av lärare i minoritetsspråk

Skriftlig fråga 2011/12:41 av Dingizian, Esabelle (MP)

den 13 oktober Fråga 2011/12:41 Skyddsnät för ungdomar som hoppar av gymnasiet av Esabelle Dingizian MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Statistiken visar att andelen elever som slutar direkt efter grundskolan eller hoppar av gymnasiet har ökat och uppgår nu till en femtedel av varje årskull. Av alla ungdomar

Inlämnad: 2011-10-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:28 av Pertoft, Mats (MP)

den 7 oktober Fråga 2011/12:28 Dubbelbeskattning av appar av Mats Pertoft MP till finansminister Anders Borg M Från den 1 oktober 2011 tvingar Skatteverket alla svenska företag som säljer så kallade appar att betala moms i Sverige även om tjänsten redan har beskattats i det land som appen säljs. Förbudet mot dubbelbeskattning

Inlämnad: 2011-10-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2011/12:21 av Dingizian, Esabelle (MP)

den 29 september Interpellation 2011/12:21 Praktisk arbetslivsorientering som en levande del i elevers utbildning av Esabelle Dingizian MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Tillväxten börjar i skolan. Men den skulle kunna förbättras, då alltför många ungdomar inte når gymnasiekompetens vilket som regel

Inlämnad: 2011-09-29 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Praktisk arbetslivsorientering som en levande del i elevers utbildning

Interpellation 2011/12:2 av Dingizian, Esabelle (MP)

den 15 september Interpellation 2011/12:2 Praktisk arbetslivsorientering som en levande del i elevers utbildning av Esabelle Dingizian MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Tillväxten börjar i skolan. Men den skulle kunna förbättras då alltför många ungdomar inte når gymnasiekompetens vilket som regel leder

Inlämnad: 2011-09-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)