Dokument & lagar (285 träffar)

Interpellation 2001/02:491 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:491 av Yvonne Ruwaida mp till jordbruksminister Margareta Winberg om transportörsansvaret Varje år tar DO emot anmälningar från personer som upplever att de utsatts för etnisk diskriminering av transportörer i samband med in i och ut ur landet. DO Margareta Wadstein befarar att förslaget

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2001/02:483 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:483 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Jan O Karlsson om iranska konvertiter m.m. Enligt det islamska rättssystemet sharia är konversion från islam till annan religion förbjuden. Brottet att konvertera, vilket ses som ett brott mot Gud, ger dödsstraff. Islamska republiken

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2001/02:482 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:482 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Jan O Karlsson om irakiska kurder I migrationsdebatten i riksdagens kammare den 10 april 2002 fick ledamöterna veta att statsrådet ämnade föreslå regeringen att praxis skulle ändras så att man skulle kunna sända tillbaka irakiska kurder

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2001/02:481 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:481 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Anna Lindh om Mellanöstern Israel bryter flagrant mot internationell rätt och mänskliga rättigheter, som militär ockupationsmakt, genom illegala likvideringar, genom militära operationer, krypskytte och belägringar, samt genom att på

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:480 av Samuelsson, Marianne (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:480 av Marianne Samuelsson mp till utrikesminister Anna Lindh om SAPRIN-rapporten År 1995 inleddes en stor utvärdering av Världsbankens och IMF:s strukturanpassningsprogram. Utvärderingen kallades Structural Adjustment Participatory Review International, SAPRI. Ett stort antal enskilda

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2001/02:432 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:432 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Anna Lindh om USA:s nya utrikespolitiska agenda Efter terrorattackerna mot New York och Washington den 11 september förra året slöt nästan hela världen upp bakom en sårad och skakad amerikansk nation. Det var både naturligt och riktigt.

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:334 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 22 mars Interpellation 2001/02:334 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Anna Lindh om palestinska barn i fängelse Mer än 150 palestinska barn hålls för tillfället fängslade i israeliska fängelser, under usla förhållanden som inte möter ens minimal internationell standard för frihetsberövande. Så gott som varje

Inlämnad: 2002-03-22 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:919 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 19 mars Fråga 2001/02:919 av Ingegerd Saarinen mp till utrikesminister Anna Lindh om Safya Husseini Tungar-Tudu Safya Husseini Tungar-Tudu, en ung nigerianska har dömts till döden för att ha blivit gravid utan att ha någon make. Det anses som ett allvarligt brott enligt de islamska fundamentalistiska lagarna som

Inlämnad: 2002-03-19 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:320 av Andreasson, Kia (mp)

den 15 mars Interpellation 2001/02:320 av Kia Andreasson mp till statsrådet Jan O Karlsson om asylsökande palestinier Asylsökande palestinier kan delas upp i två grupper. De statslösa som kommer direkt från de krigsdrabbade och av Israel ockuperade områdena. Dessa avvisas ej med tvång men får inte uppehållstillstånd

Inlämnad: 2002-03-15 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:866 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 11 mars Fråga 2001/02:866 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Anna Lindh om USA:s kärnvapenpolitik Kärnvapen är det farligaste massförstörelsevapen som finns. Det förkommer uppgifter i Los Angeles Times om att president Bush har uppdragit åt försvarsdepartementet att skapa en detaljplan för kärnvapenangrepp

Inlämnad: 2002-03-11 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:297 av Larsson, Ewa (mp)

den 8 mars Interpellation 2001/02:297 av Ewa Larsson mp till utrikesminister Anna Lindh om säkerhetsrådets resulution 1325 Förenta nationerna, FN, har på många olika sätt arbetat med kvinnors rättigheter och skyldigheter. Det har också givit resultat. Men de olika beslut som fattats av FN:s generalförsamling, säkerhetsråd,

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:269 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 20 februari Interpellation 2001/02:269 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Jan O Karlsson om Migrationsverkets uppgifter De senaste avslöjandena om hur Migrationsverket behandlar asylsökande är skandalösa. Nu måste något göras åt strukturerna. Migrationsverket är felbyggt. Att samma myndighet både har ansvaret

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:777 av Samuelsson, Marianne (mp)

den 20 februari Fråga 2001/02:777 av Marianne Samuelsson mp till utrikesminister Anna Lindh om kärnvapenprov i Argentina Guvernören i provinsen Tierra del Fuego, Sydamerikas södraste spets på den argentinska sidan, har tecknat ett avtal genom vilket han överlåter mark i denna provins i den lilla staden Tolhuín i provinsens

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:266 av Ångström, Lars (mp)

den 19 februari Interpellation 2001/02:266 av Lars Ångström mp till försvarsminister Björn von Sydow om Sveriges minröjningskapacitet och SWEDEC Sverige har en omfattande minröjningskompetens, som borde kunna utnyttjas bättre. Det finns både behov av en samlad svensk satsning och att enskilda aktörer uppmuntras att

Inlämnad: 2002-02-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:705 av Larsson, Ewa (mp)

den 11 februari Fråga 2001/02:705 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om bevarande av spannmålsmagasin Det finns tre spannmålsmagasin kvar i Sverige, s.k. lagerhus. Ett ligger i Vara, det andra i Hallsberg och ett i Eslöv. Samtliga är uppförda under perioden 19171919. Totalt uppfördes under perioden

Inlämnad: 2002-02-11 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:619 av Ångström, Lars (mp)

den 28 januari Fråga 2001/02:619 av Lars Ångström mp till utrikesminister Anna Lindh om Ottawakonventionen Jag har tidigare frågat utrikesministern om det är hennes bedömning att deltagande i en gemensam militär operation med en icke-part till Ottawakonventionen som använder personminor strider mot andan i konventionen.

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:590 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 24 januari Fråga 2001/02:590 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Jan O Karlsson om immigranter från El Salvador På grund av ryktesspridning via Internet lämnade flera hundra personer allt de ägde och hade i sitt hemland El Salvador för att komma till Sverige. Enligt ryktet fanns det ett speciellt asylprogram för

Inlämnad: 2002-01-24 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:589 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 24 januari Fråga 2001/02:589 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Jan O Karlsson om immigranter från El Salvador På grund av ryktesspridning via Internet lämnade flera hundra personer allt de ägde och hade i sitt hemland El Salvador för att komma till Sverige. Enligt ryktet fanns det ett speciellt asylprogram för

Inlämnad: 2002-01-24 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:535 av Ångström, Lars (mp)

den 18 januari Fråga 2001/02:535 av Lars Ångström mp till utrikesminister Anna Lindh om Ottawakonventionen Ottawakonventionen förbjuder användning av personminor. 142 länder har skrivit under konventionen. En ouppklarad fråga vad gäller tolkningen av konventionen handlar om deltagande i gemensamma militära operationer.

Inlämnad: 2002-01-18 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:518 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 14 januari Fråga 2001/02:518 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Jan O Karlsson om de irakiska kurderna Till stor del på grund av den politiska osäkerheten, de militära aktionerna och hoten från den irakiska regimen flyr många kurder från irakiska Kurdistan till utlandet. Just nu väntar enligt Migrationsverket

Inlämnad: 2002-01-14 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)