Dokument & lagar (489 träffar)

Interpellation 2015/16:34 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:34 Tydliga besked om bensinskatten av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I våras aviserade regeringen en höjning av energiskatten på bensin och diesel med 44 respektive 48 öre. Nu föreslås en höjning, utöver den årliga omräkningen med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex,

Inlämnad: 2015-10-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:34 av Niklas Wykman (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:33 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:33 Krångligt regelverk för RUT-avdrag av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I Socialdemokraternas valmanifest uttrycktes att RUT-avdraget för läxhjälp skulle avskaffas. I linje med den ambitionen trädde en lagändring i kraft den 1 augusti 2015. Tidigare kunde människor som

Inlämnad: 2015-10-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:33 av Niklas Wykman (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:98 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:98 Sysselsättningseffekter av försämrade RUT- och ROT-avdrag av Jenny Petersson M till Finansminister Magdalena Andersson S Att fler får ett jobb att gå till är centralt för att bryta det nya utanförskapet och för att möta det ökade migrationstryck som Sverige står inför. Regeringen hävdar att man

Inlämnad: 2015-10-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:98 av Jenny Petersson (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:114 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:114 Optimala skattemässiga förutsättningar för delningsekonomin av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S Delningsekonomin har många fördelar. Bland annat nyttjas resurser mer effektivt, produktiviteten ökar, konkurrensen blir starkare och transaktionskostnaderna lägre i och

Inlämnad: 2015-10-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:114 av Anette Åkesson (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:113 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:113 RUT-avdragets ökande popularitet av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S Almega rapporterade nyligen att RUT-avdragen ökar. Hittills i år har 570 000 personer gjort avdrag vilket är 30 500 fler jämfört med för ett år sedan. Särskilt intressant är att intresset för RUT ökar

Inlämnad: 2015-10-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:113 av Anette Åkesson (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:123 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:123 Tydliga besked om bensinskatten av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I våras aviserade regeringen en höjning av energiskatten på bensin och diesel med 44 respektive 48 öre. Nu föreslås en höjning, utöver den årliga omräkningen med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex,

Inlämnad: 2015-10-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:123 av Niklas Wykman (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2015/16:122 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:122 Ett krångligt regelverk för RUT-avdrag av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I Socialdemokraternas valmanifest uttrycktes att RUT-avdraget för läxhjälp skulle avskaffas. I linje med den ambitionen trädde en lagändring i kraft från och med den 1 augusti år 2015. Tidigare

Inlämnad: 2015-10-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:122 av Niklas Wykman (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:120 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:120 Öppenhet och transparens av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Öppenhet och transparens i staten är avgörande för en välfungerande demokrati. Allmänheten, expertmyndigheter och medier ska kunna granska politikens innehåll. Budgetpropositionen för år 2016 för Sverige i

Inlämnad: 2015-10-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:120 av Niklas Wykman (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2015/16:119 av Håkan Svenneling (V)

Interpellation 2015/16:119 Avskaffadet av fideikommisser och friköp av historiska arrenden av Håkan Svenneling V till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Fideikommiss innebär att en person på grund av en föreskrift i ett gåvobrev eller testamente innehar egendom med ett slags inskränkt rätt att disponera

Inlämnad: 2015-10-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:119 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 104 kB)

Interpellation 2015/16:708 av Monica Green (S)

Interpellation 2015/16:708 Flyktingfördelning inom EU av Monica Green S till Statsrådet Ann Linde S När IPU:s kommitté för mänskliga rättigheter nyligen besökte Libanon kom frågan om EU:s mottagning av flyktingar från Syrien upp. Lilla Libanon med sina 4 miljoner invånare har tagit emot mer än 1 miljon flyktingar de senaste

Inlämnad: 2016-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:708 av Monica Green (S) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:612 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:612 Transparent och öppen redovisning i vårpropositionen 2016 av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har ett löfte till väljarna om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Regeringen har upprepat fått kritik för att den inte redovisar hur, och i vilken

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:612 av Niklas Wykman (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:611 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2015/16:611 Kvinnor i chefspositioner av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Jämställdhet har länge haft en naturlig plats i den svenska debatten. Ändå finns flera exempel på hur svenska kvinnor halkar efter i internationella jämförelser. Detta visar Tankesmedjan Timbro i sin nya

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:611 av Helena Bouveng (M) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2015/16:618 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2015/16:618 Införandet av bonusmalus av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Moderaterna och Alliansen har länge drivit på för att ett nytt bonusmalus-system ska införas i syfte att påskynda omställningen av fordonsflottan för att därigenom minska utsläppen från vägtransporterna.

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:618 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:686 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:686 Främjande av svensk export av Anette Åkesson M till Statsrådet Ann Linde S Statsrådet Ann Linde har fått statsministerns tydliga uppdrag att värna den svenska exporten. Den internationella återhämtningen efter den globala finanskrisen går trögt. I OECD-länderna är tillväxten svag, och vi ser

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:686 av Anette Åkesson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:36 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:36 Budgetpropositionens långsiktiga konsekvenser på jobb och tillväxt av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Enligt Ericson och Flood 2014 har förslaget om att försämra jobbskatteavdraget inga positiva offentligfinansiella effekter. Av de ca 1,6 miljarder kronor som regeringen

Inlämnad: 2015-10-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:36 av Niklas Wykman (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2015/16:35 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:35 Öppenhet och transparens av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Öppenhet och transparens i staten är avgörande för en välfungerande demokrati. Allmänheten, expertmyndigheter och medier ska kunna granska politikens innehåll. Budgetpropositionen för år 2016 för Sverige i fel

Inlämnad: 2015-10-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:35 av Niklas Wykman (M) (pdf, 105 kB)

Interpellation 2015/16:279 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:279 Kilometerskattens effekter på tillgången på biodrivmedel av Erik Ottoson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen har aviserat att en kilometerskatt ska införas för att beskatta avstånd i vårt avlånga land. Om man bortser från de uppenbara invändningarna som har framförts mot

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:279 av Erik Ottoson (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:264 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:264 Dämpat söktryck av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Just nu upplever åtskilliga samhällsfunktioner ett akut läge vad gäller flyktingsituationen. I det läget ställs höga krav på att båda hitta nya lösningar för de personer som kommer till vårt land och

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:264 av Johan Forssell (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2015/16:374 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:374 Strandskyddet av Edward Riedl M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Ska Sverige klara att förse alla invånare i landet med bostäder samtidigt som den levande landsbygden bevaras måste byggreglerna förenklas. Människor vill bo vid vattnet. Tyvärr har det omfattande strandskyddet gjort sjönära byggelse

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:374 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2015/16:371 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:371 Näthat av Edward Riedl M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Hat och hot på internet är ett växande problem. Främst drabbas offentliga personer och kvinnor av det så kallade näthatet. Brottslighet blir inte mindre allvarlig för att den förekommer på internet. Redan tidigt

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:371 av Edward Riedl (M) (pdf, 64 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Näthat