Dokument & lagar (80 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1570 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1570 Avsaknad av testmateriel för covid-19 av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Innan coronaviruset på allvar nådde Sverige så menade socialministern att den svenska beredskapen för att hantera viruset var god. I efterhand har beredskapen kanske inte varit lika god som socialministern

Inlämnad: 2020-06-12 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1570 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1569 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1569 En nationell vaccinsamordnare av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Den 20 maj fattade regeringen beslut om att ta fram en strategi för vaccin mot covid-19. En bärande del i strategin är att tillsätta en vaccinsamordnare. Enligt direktiven ska samordnaren bland annat

Inlämnad: 2020-06-12 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1569 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1531 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1531 Vaccinstrategi av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Forskningen har ännu inte fått fram något vaccin mot covid-19, även om det finns projekt som ser lovande ut. Tidshorisonten är när detta skrivs oklar, och det finns av förklarliga skäl ingen säker prognos om när det

Inlämnad: 2020-06-08 Svarsdatum: 2020-06-17 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1531 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1455 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1455 Ansvar för prioritetsgrupp 4 vid testning för covid-19 av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Moderaterna har under lång tid drivit på att för utöka testningen för covid-19 i Sverige. Det finns kapacitet för att 100 000 tester i veckan ska kunna genomföras. När detta

Inlämnad: 2020-05-29 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1455 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1391 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1391 Antalet tester för covid-19 av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Den 27 mars fick Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att de skyndsamt ska starta och leda de aktörer som behövs för utökad nationell provtagning av covid-19.Så sent som under vecka 20, senast tillgängliga

Inlämnad: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1391 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1298 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1298 Testning för covid-19 av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Den 27 mars 2020 gav socialministern Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19med en löpande avrapportering till Regeringskansliet. I

Inlämnad: 2020-05-05 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1298 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1225 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1225 Utvidgad smittbärarpenning för transplanterade av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Genom ett utskottsinitiativ från Moderaterna har riksdagen röstat igenom ett tillkännagivande om att regeringen ska utreda vilka grupper i arbetsför ålder som riskerar att bli särskilt

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1225 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1135 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1135 Skyddsutrustning för medarbetare inom hälso- och sjukvården av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Medarbetarna inom hälso- och sjukvården gör under innevarande coronakris ett fantastiskt arbete. Trycket och påfrestningarna på hälso- och sjukvården är stora. Mycket talar

Inlämnad: 2020-04-01 Svarsdatum: 2020-04-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1135 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1117 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1117 Utvidgad smittbärarpenning av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Nyligen föreslog Moderaterna en utvidgad smittbärarpenning. Syftet med förslaget är att förhindra och bromsa spridningen av coronaviruset. Ett sätt att göra detta är att ha mer flexibla regler gällande

Inlämnad: 2020-03-24 Svarsdatum: 2020-04-01 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1117 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1064 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1064 Ambitioner kring svensk cancervård av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Det finns i dag många omotiverade och stora regionala skillnader inom svensk cancervård. Den nuvarande regeringen tillträdde 2014 med vallöftet från Socialdemokraterna om att korta köerna inom cancervården.

Inlämnad: 2020-03-06 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1064 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:374 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Interpellation 2019/20:374 Migränvård av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Över 1,4 miljoner människor i Sverige är drabbade av folksjukdomen migrän. Det betyder att omkring 14 procent av befolkningen i Sverige är direkt berörda av migrän. Indirekt är nära familj och anhöriga på olika

Inlämnad: 2020-03-04 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2019/20:374 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1003 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1003 Ojämlikhet och väntetider i hjärt-kärlsjukvården av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Svensk hjärt-kärlsjukvård står sig mycket väl gällande medicinsk kvalitet vid en internationell jämförelse. Detta visar återigen kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport för 2019.

Inlämnad: 2020-02-24 Svarsdatum: 2020-03-04 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1003 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:985 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:985 Nationella läkemedelslistans genomförande av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S En samlad nationell läkemedelslista handlar om att stärka patienten och patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. En betydande utmaning är fortfarande att uppgifter om patienters läkemedel

Inlämnad: 2020-02-19 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:985 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:966 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:966 En nationell barncancerstrategi av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Sverige firade nyligen tioårsjubileum med den nationella cancerstrategin, som den förra borgerliga regeringen tog fram. Strategin har spelat en avgörande roll för att stärka den svenska cancervården.

Inlämnad: 2020-02-17 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:966 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:853 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:853 Beredskap med anledning av coronaviruset av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Spridningen av detta coronavirus var från början av naturliga skäl lokal, men för varje dag upptäcks nya fall världen över. Senast i Finland, Frankrike,

Inlämnad: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-11 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:853 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:848 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:848 Regionala skillnader i cancervården av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Uppenbart oriktiga uppgifter sprids med Sveriges socialminister som avsändare. Moderaternas partistämma beslutade nyligen att en arbetsgrupp ska tillsättas för att bland annat utreda styrning, struktur,

Inlämnad: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:848 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:816 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:816 Förhindrande av privata utförare i sjukvården av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Tidningen Dagens Medicin utser årligen bästa sjukhuset i Sverige i tre olika kategorier. Det handlar om universitetssjukhus, mellanstora sjukhus med dygnsöppen akutmottagning och förlossningsavdelning,

Inlämnad: 2020-01-27 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:816 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:283 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Interpellation 2019/20:283 Ojämlikhet i cancervården av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Svensk hälso- och sjukvård håller ofta hög internationell medicinsk kvalitet. Det gäller framför allt allvarliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke och olika cancerdiagnoser. Sverige ligger även

Inlämnad: 2020-01-24 Svarsdatum: 2020-03-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2019/20:283 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 136 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ojämlikhet i cancervården

Skriftlig fråga 2019/20:800 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:800 Köer och regionala skillnader i cancervården av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Nu håller rubrikerna i svenska tidningar på att explodera i storlek när det gäller cancervården och dess bristande tillgänglighet. Patienter hinner dö i cancerköerna är den allra senaste

Inlämnad: 2020-01-23 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:800 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:799 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:799 Utförare av sjukhusvård av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Tidningen Dagens Medicin utser årligen det bästa sjukhuset i Sverige i tre olika kategorier. Det handlar om universitetssjukhus, mellanstora sjukhus med dygnsöppen akutmottagning och förlossningsavdelning,

Inlämnad: 2020-01-23 Svarsdatum: 2020-02-05 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:799 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 88 kB)
Paginering