Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:524 av Kjellberg, Bertil (m)

den 15 februari Fråga 2009/10:524 Svavelhalten i marint bränsle och den inre marknaden av Bertil Kjellberg m till näringsminister Maud Olofsson c IMO antog i oktober 2008 skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle. De nya reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen

Inlämnad: 2010-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:523 av Kjellberg, Bertil (m)

den 15 februari Fråga 2009/10:523 Konsekvensutredning för nya svavelhalten i marint bränsle av Bertil Kjellberg m till statsrådet Åsa Torstensson c IMO antog i oktober 2008 skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle. De nya reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen

Inlämnad: 2010-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:522 av Kjellberg, Bertil (m)

den 15 februari Fråga 2009/10:522 Kostnadseffektiv miljöpolitik av Bertil Kjellberg m till miljöminister Andreas Carlgren c Det är bra att IMO har tagit tag i svavelproblematiken. IMO antog i oktober 2008 skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle. De nya reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i Östersjön,

Inlämnad: 2010-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:471 av Kjellberg, Bertil (m)

den 9 januari Fråga 2008/09:471 Utveckling av förnybar syntetisk diesel av Bertil Kjellberg m till näringsminister Maud Olofsson c I Sundsvall har sedan 2002 ett företag tillverkat en syntetisk diesel från naturgas. Målet är att inom fem till tio år kunna erbjuda en syntetisk diesel som är helt baserad på förnybara

Inlämnad: 2009-01-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2005/06:1034 av Kjellberg, Bertil (m)

den 16 februari Fråga 2005/06:1034 av Bertil Kjellberg m till finansminister Pär Nuder s Företagens kostnader för att deklarera moms I Skatteverkets senaste rapport redovisar man att företagens kostnader för att deklarera moms har ökat med 17 under den senaste tioårsperioden. Ökningen drabbar främst små företag,

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:933 av Kjellberg, Bertil (m)

den 3 februari Fråga 2005/06:933 av Bertil Kjellberg m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Lagen om offentlig upphandling När en kommun köper tjänster som till exempel sopförbränning eller sophämtning kräver lagen om offentlig upphandling LOU att en offentlig upphandling sker av tjänsterna. Syftet med den offentliga

Inlämnad: 2006-02-03 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:884 av Kjellberg, Bertil (m)

den 27 januari Fråga 2005/06:884 av Bertil Kjellberg m till statsrådet Morgan Johansson s Brister inom socialtjänsten Enligt en rapport från länsstyrelserna utsätts ca 2 000 ungdomar dagligen för hedersrelaterat våld i Sverige. Siffran kan dock vara mycket högre än så. Enligt andra, mer insatta, källor kan det röra

Inlämnad: 2006-01-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:430 av Kjellberg, Bertil (m)

den 22 november Fråga 2005/06:430 av Bertil Kjellberg m till finansminister Pär Nuder s Flygskatt Det geografiska läget gör att Västernorrland ständigt måste sträva efter att kompensera merkostnader som stora delar av näringslivet får, jämfört med företag lokaliserade i storstadsregioner. I Västernorrland finns

Inlämnad: 2005-11-22 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:406 av Kjellberg, Bertil (m)

den 18 november Fråga 2005/06:406 av Bertil Kjellberg m till finansminister Pär Nuder s Flygskattens konsekvenser för Västernorrland Det geografiska läget gör att Västernorrland ständigt måste sträva efter att kompensera merkostnader som stora delar av näringslivet får jämfört med företag lokaliserade i storstadsregioner.

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:68 av Kjellberg, Bertil (m)

den 10 oktober Fråga 2003/04:68 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström om användningen av anabola steroider Under den senaste tiden har vi sett exempel på mycket allvarligt och oförklarligt våld. Många söker orsakerna på bristerna inom psykiatrin som en förklaring till våldet. Jag tror att man

Inlämnad: 2003-10-10 Besvarare: Morgan Johansson (S)