Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:524 av Kjellberg, Bertil (m)

den 15 februari Fråga 2009/10:524 Svavelhalten i marint bränsle och den inre marknaden av Bertil Kjellberg m till näringsminister Maud Olofsson c IMO antog i oktober 2008 skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle. De nya reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen

Inlämnad: 2010-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:523 av Kjellberg, Bertil (m)

den 15 februari Fråga 2009/10:523 Konsekvensutredning för nya svavelhalten i marint bränsle av Bertil Kjellberg m till statsrådet Åsa Torstensson c IMO antog i oktober 2008 skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle. De nya reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen

Inlämnad: 2010-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:522 av Kjellberg, Bertil (m)

den 15 februari Fråga 2009/10:522 Kostnadseffektiv miljöpolitik av Bertil Kjellberg m till miljöminister Andreas Carlgren c Det är bra att IMO har tagit tag i svavelproblematiken. IMO antog i oktober 2008 skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle. De nya reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i Östersjön,

Inlämnad: 2010-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:471 av Kjellberg, Bertil (m)

den 9 januari Fråga 2008/09:471 Utveckling av förnybar syntetisk diesel av Bertil Kjellberg m till näringsminister Maud Olofsson c I Sundsvall har sedan 2002 ett företag tillverkat en syntetisk diesel från naturgas. Målet är att inom fem till tio år kunna erbjuda en syntetisk diesel som är helt baserad på förnybara

Inlämnad: 2009-01-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2005/06:1742 av Kjellberg, Bertil (m)

den 2 juni Fråga 2005/06:1742 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström s En kommission för att granska tidigare domar Justitiekanslern, JK, Göran Lambertz har hävdat att flera personer sitter oskyldigt dömda i svenska fängelser. Han menar att domarna inte tänker på om bevisningen håller i svåra

Inlämnad: 2006-06-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1737 av Kjellberg, Bertil (m)

den 1 juni Fråga 2005/06:1737 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström s Bemanningen hos polisen Justitieministern har under våren i flera debatter uppgett att polisen de senaste åren tillförts mycket stora resurser både vad gäller personal och ekonomiskt anslag. Verkligheten ser dock annorlunda

Inlämnad: 2006-06-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2005/06:447 av Kjellberg, Bertil (m)

den 22 maj Interpellation 2005/06:447 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström s Förändring av reglerna för bankernas säkerhet Den 1 januari 2004 förändrades reglerna för bankernas säkerhet, företagshypoteket ersattes med företagsinteckningar. Från att i stort sett ha haft 100 säkerhet i rörelsens

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förändring av reglerna för bankernas säkerhet

Skriftlig fråga 2005/06:1530 av Kjellberg, Bertil (m)

den 4 maj Fråga 2005/06:1530 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström s Straff utanför anstalt En socialdemokratisk riksdagsledamot har föreslagit att personer som dömts till fängelse ska kunna välja att avtjäna strafftiden utanför fängelset med elektronisk boja och skickas ut någonstans till

Inlämnad: 2006-05-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1449 av Kjellberg, Bertil (m)

den 21 april Fråga 2005/06:1449 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström s Bristen på häktesplatser Bristen på häktesplatser är akut. Häkten runtom i landet skickar alla ut samma signal, vi har inga platser lediga. En av konsekvenserna av platsbristen är att intagna får tillbringa sin häktestid

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1415 av Kjellberg, Bertil (m)

den 12 april Fråga 2005/06:1415 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström s Informationsfrihet på anstalter En intagen på Härnösands anstalt har fått av Kammarrätten i Sundsvall rätt till innehav av porrtidningar. Man hänvisar till rätten till informationsfrihet. Saken är dock den att den intagne

Inlämnad: 2006-04-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1170 av Kjellberg, Bertil (m)

den 10 mars Fråga 2005/06:1170 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström s Tillsynen över överförmyndare År 2004 fanns det ca 88 000 huvudmän som hade en ställföreträdare i form av en god man, förvaltare eller en förmyndare. Deras uppdrag är att bevaka huvudmannens rätt. Varje kommunfullmäktige

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1138 av Kjellberg, Bertil (m)

den 3 mars Fråga 2005/06:1138 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström s Stalking Stalking har tyvärr blivit en vanligt förekommande form av trakasseri. År 2005 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsunderlag avseende stalking I rapporten Stalkning i

Inlämnad: 2006-03-03 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:975 av Kjellberg, Bertil (m)

den 9 februari Fråga 2005/06:975 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström s Ökningen av antalet våldtäkter Enligt Brås preliminära statistik över brottsutvecklingen under 2005 kan man konstatera att antalet våldtäkter har ökat med 32 Denna ökning är skrämmande. En del av ökningen kan förhoppningsvis

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:955 av Kjellberg, Bertil (m)

den 8 februari Fråga 2005/06:955 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström s Misshandel mot barn och ungdomar Under det senaste året har den polisanmälda misshandeln mot barn och ungdomar i åldern 714 år ökat med 2 en ökning till närmare 7 200 anmälda brottSett över en tioårsperiod har dessa brott

Inlämnad: 2006-02-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:884 av Kjellberg, Bertil (m)

den 27 januari Fråga 2005/06:884 av Bertil Kjellberg m till statsrådet Morgan Johansson s Brister inom socialtjänsten Enligt en rapport från länsstyrelserna utsätts ca 2 000 ungdomar dagligen för hedersrelaterat våld i Sverige. Siffran kan dock vara mycket högre än så. Enligt andra, mer insatta, källor kan det röra

Inlämnad: 2006-01-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:803 av Kjellberg, Bertil (m)

den 18 januari Fråga 2005/06:803 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström s Kriminalisering av tvångsäktenskap Tvångsäktenskap är förbjudet i Sverige i dag. Dock är det alltför förekommande att unga flickor och unga pojkar blir tvingade av sina föräldrar att ingå äktenskap med en partner de inte

Inlämnad: 2006-01-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1890 av Kjellberg, Bertil (m)

den 16 juni Fråga 2004/05:1890 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström om översyn av insolvensrätten Våren 2003 behandlade riksdagen ett förslag från regeringen om förändringar i konkurslagstiftningen, främst i förmånsrättslagen. Enligt propositionen skulle förändringsförslagen ses som ett första

Inlämnad: 2005-06-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:499 av Kjellberg, Bertil (m)

den 3 december Fråga 2004/05:499 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström om onödiga domstolsprocesser Den 24 november 2004 debatterade och beslutade riksdagen om vissa frågor rörande förmånsrätten i konkurs. Vid omröstningen fick utskottsbetänkandet majoritet efter visst röstsjabbel från Miljöpartiets

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:391 av Kjellberg, Bertil (m)

den 19 november Fråga 2004/05:391 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström om översyn av insolvensrätten Våren 2003 behandlade riksdagen ett förslag från regeringen om förändringar i konkurslagstiftningen, främst i förmånsrättslagen. Enligt propositionen skulle förändringsförslagen ses som ett första

Inlämnad: 2004-11-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:950 av Kjellberg, Bertil (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:950 av Bertil Kjellberg m till justitieminister Thomas Bodström om en effektiv och rättssäker häktesverksamhet Det har inom Kriminalvårdsstyrelsen förslagits att häktet i Härnösand ska byggas ut och flyttas till kriminalvårdsanstalten Saltvik. Under ett antal år har polisen och åklagarna i

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering