Dokument & lagar (29 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1535 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1535 Kommunernas verktyg mot brottslig verksamhet. av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den lokala samverkan mot gängbrottsligheten som används i bland annat Helsingborg är ett gott exempel som visar att kommuner kan göra reell nytta i arbetet mot grov organiserad brottslighet.

Inlämnad: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1535 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1530 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1530 Stärkt vittnesskydd av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Inte sällan föreligger det betydande bevisproblem i brottmål, särskilt de med kopplingar till organiserad kriminalitet eftersom de som kommit i kontakt med den varken vågar eller vill berätta. Ett sätt att få fram

Inlämnad: 2018-06-19 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1530 av Tomas Tobé (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1510 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1510 Hemliga tvångsmedel av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Polisen och de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel kan vara av stor vikt för att på ett effektivt sätt bekämpa grov brottslighet. Användningen av hemliga tvångsmedel innebär att polisen

Inlämnad: 2018-06-15 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1510 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1509 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1509 Sänkt gräns för obligatorisk häktning av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I dag får den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott häktas om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att

Inlämnad: 2018-06-15 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1509 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1508 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1508 Vistelseförbud en ny form av påföljd av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den grova brottsligheten breder ut sig i samhället. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med skjutningar och grova våldsbrott. Problemen är särskilt stora i Sveriges 61 utsatta områden.

Inlämnad: 2018-06-15 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1508 av Tomas Tobé (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1507 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1507 En särskild straffskärpningsgrund för gängrelaterad brottslighet av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Brottsligheten i samhället blir allt grövre, och konflikterna mellan kriminella gäng sker i allt större utsträckning i det offentliga rummet. Skjutningar sker nu på

Inlämnad: 2018-06-15 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1507 av Tomas Tobé (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1501 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1501 Ett nationellt exitprogram för kriminella av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Gängvåldet har eskalerat i Sverige. Polisen bedömer att det just nu finns 5 000 kriminella individer som ingår i 200 kriminella gäng. De kriminella gängen har inte sällan en negativ påverkan

Inlämnad: 2018-06-14 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1501 av Tomas Tobé (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1500 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1500 Straffen för narkotikaförsäljning av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Narkotika är en stor inkomstkälla för de kriminella gängen. Narkotikaförsäljningen utgör ofta den ekonomiska bas som gängen bygger sin makt på. Inte sällan rekryteras ungdomar för att börja sälja

Inlämnad: 2018-06-14 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1500 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1499 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:1499 Åtgärder för barn och unga som rekryterats till kriminella gäng av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Problemen i våra utsatta områden har gjort att det finns grovt kriminella individer under 18 år. De här individerna har ofta helt andra problem än de som socialtjänsten

Inlämnad: 2018-06-14 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1499 av Tomas Tobé (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:871 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:871 Kriminalvårdens transporter av frihetsberövade av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den 1 april 2017 började nya bestämmelser om transporter av frihetsberövade att gälla. Av dessa framgår bland annat att Polismyndigheten får lämna över transporter till Kriminalvården.

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:871 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:869 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:869 Livstids fängelse för mord av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tog i augusti 2017 emot en promemoria med förslag om att livstids fängelse ska vara normalstraff för mord. Enligt utredaren kan det förutses att en majoritet

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:869 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:841 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:841 Mängdrabatt för lagöverträdare av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Det är en väsentlig skillnad mellan att begå ett enstaka brott och upprepad brottslighet. Återfallet utgör i sig en faktor som kraftigt ökar personens ansvar för det han eller hon har gjort. Det finns

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:841 av Tomas Tobé (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:840 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:840 Straff för sexualbrott av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Andelen som utsatts för sexualbrott har ökat, och unga är särskilt utsatta. För få sexualbrott utreds och klaras upp, och brottsoffren får inte det stöd som de behöver. Samtidigt är straffen för våldtäkt alltför

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:840 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:839 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:839 Kriminalvårdens återrapporteringskrav av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under alliansregeringens år vid makten fanns ett tydligt återrapporteringskrav för Kriminalvården när det gällde arbetet med att överföra straffverkställighet till ett annat land. Återrapporteringskravet

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:839 av Tomas Tobé (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:838 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:838 Nationellt tiggeriförbud av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Tiggeriet är sedan flera år tillbaka utbrett i hela Sverige. Tiggeriet för med sig social utsatthet men är också förenat med utnyttjande och brottslighet. Polisens bedömning är att det finns flera grupperingar

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:838 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:831 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:831 Komplettering av datalagringsförslag av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Internet och nya kommunikationsvägar har inte bara skapat möjligheter för skötsamma invånare utan också för dem som syftar till att hota vår nationella säkerhet. Ett verktyg som kan stoppa allvarliga

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:831 av Tomas Tobé (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:830 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:830 Straffnivåer för samröre med terrororganisation av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Som en del av överenskommelsen om åtgärder mot terrorism har regeringen utrett frågan om ytterligare kriminalisering av samröre med en terrororganisation. Utredningens förslag presenterades

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:830 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:829 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:829 Polisens inre utlänningskontroller och verkställighet av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I polisens arbete med såväl inre utlänningskontroller som verkställighet av utvisningar är det avgörande att kunna utreda en persons identitet. För att bedriva det arbetet måste

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:829 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:765 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:765 Utredningsuppdrag till Brottsförebyggande rådet av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrotten har fördubblats på två år, och unga är särskilt utsatta. Därför måste det brottsförebyggande arbetet stärkas, och Moderaterna har föreslagit att det ska

Inlämnad: 2018-02-09 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:765 av Tomas Tobé (M) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:427 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:427 Polisens tillgång till information från datalagring av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Polisens tillgång till information om var personer befunnit sig och hur de kommunicerat är ofta helt central för att man ska kunna utreda och klara upp allvarliga brott. Detta beror

Inlämnad: 2017-12-06 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:427 av Tomas Tobé (M) (pdf, 77 kB)
Paginering