Dokument & lagar (492 träffar)

Interpellation 2015/16:29 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:29 Vitryssland av Christian Holm Barenfeld M till Utrikesminister Margot Wallström S Vi närmar oss nu ett sedvanligt så kallat presidentval i Europas sista diktatur, Vitryssland. Den senaste tiden har vi kunnat se ett traditionellt mönster av frisläppande av politiska fångar inför valet och andra

Inlämnad: 2015-09-30 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:29 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:15 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2015/16:15 Turkiets krigspolitik av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Det finns anledning att känna stor oro över den senaste tidens utveckling i Turkiet. Efter att president Erdogan förlorat det senaste valet och därmed möjligheten att ändra i författningen i syfte att stärka sina

Inlämnad: 2015-09-18 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:15 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:79 av Hans Linde (V)

Interpellation 2015/16:79 En oberoende utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan av Hans Linde V till Utrikesminister Margot Wallström S I 13 år har Sverige deltagit i den Natoledda militära insatsen i Afghanistan. Ca 9 000 svenskar har tjänstgjort inom ISAF, och det militära bidraget har kostat minst 10 miljarder

Inlämnad: 2015-10-19 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:79 av Hans Linde (V) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2015/16:119 av Håkan Svenneling (V)

Interpellation 2015/16:119 Avskaffadet av fideikommisser och friköp av historiska arrenden av Håkan Svenneling V till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Fideikommiss innebär att en person på grund av en föreskrift i ett gåvobrev eller testamente innehar egendom med ett slags inskränkt rätt att disponera

Inlämnad: 2015-10-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:119 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 104 kB)

Interpellation 2015/16:708 av Monica Green (S)

Interpellation 2015/16:708 Flyktingfördelning inom EU av Monica Green S till Statsrådet Ann Linde S När IPU:s kommitté för mänskliga rättigheter nyligen besökte Libanon kom frågan om EU:s mottagning av flyktingar från Syrien upp. Lilla Libanon med sina 4 miljoner invånare har tagit emot mer än 1 miljon flyktingar de senaste

Inlämnad: 2016-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:708 av Monica Green (S) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:264 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:264 Dämpat söktryck av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Just nu upplever åtskilliga samhällsfunktioner ett akut läge vad gäller flyktingsituationen. I det läget ställs höga krav på att båda hitta nya lösningar för de personer som kommer till vårt land och

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:264 av Johan Forssell (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2015/16:374 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:374 Strandskyddet av Edward Riedl M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Ska Sverige klara att förse alla invånare i landet med bostäder samtidigt som den levande landsbygden bevaras måste byggreglerna förenklas. Människor vill bo vid vattnet. Tyvärr har det omfattande strandskyddet gjort sjönära byggelse

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:374 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2015/16:371 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:371 Näthat av Edward Riedl M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Hat och hot på internet är ett växande problem. Främst drabbas offentliga personer och kvinnor av det så kallade näthatet. Brottslighet blir inte mindre allvarlig för att den förekommer på internet. Redan tidigt

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:371 av Edward Riedl (M) (pdf, 64 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Näthat

Interpellation 2015/16:367 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:367 Nätmobbning av Edward Riedl M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Mobbning på internet är ett växande problem i takt med att en allt större del av vår vardag är uppkopplad. Många ungdomar lever stora delar av sitt liv på sociala medier. Precis som i andra sociala sammanhang

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:367 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nätmobbning

Interpellation 2015/16:224 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2015/16:224 Mindre byråkrati genom förändringar i ÅRL av Carl-Oskar Bohlin M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen beslöt en enig riksdag vid behandling av betänkande 2015/16:CU6 att bifalla motion 2015/16:3253 med innebörden att riksdagen ska införa samma företagskategorisering

Inlämnad: 2015-11-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:224 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:260 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:260 Åldersbedömningar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Moderaterna har nyligen påtalat vikten av att Migrationsverket återigen får tillgång till medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Vi har nu en ohållbar situation vad gäller ensamkommande

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:260 av Johan Forssell (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2015/16:435 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2015/16:435 Det politiska förtrycket i Venezuela av Tobias Billström M till Utrikesminister Margot Wallström S Republiken Venezuelas medborgare förtrycks av en polisstat som terroriserar sitt folk och som systematiskt söker förhindra de demokratiska krafterna från att verka fritt. Alltsedan februari 2014

Inlämnad: 2016-02-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:435 av Tobias Billström (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2015/16:412 av Kent Ekeroth (SD)

Interpellation 2015/16:412 Utvisning av kriminella utlänningar av Kent Ekeroth SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dag får en stor andel av fängelsedömda utlänningar inte sin dom förenad med utvisning. Avser ministern och regeringen att ta initiativ till att skärpa lagarna för utvisning av kriminella utlänningar för att öka andelen som får utvisning med domen

Inlämnad: 2016-02-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:412 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvisning av kriminella utlänningar

Interpellation 2015/16:424 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2015/16:424 Avvisning och utvisning av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Antalet flyktingar som sökt och söker sig till Sverige är rekordstort. Över 160 000 sökte asyl förra året. Prövningen av dessa ärenden innebär att vi redan nu ser långa handläggningstider och stora problem att under väntetiden

Inlämnad: 2016-02-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:424 av Beatrice Ask (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avvisning och utvisning

Interpellation 2015/16:506 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:506 Kommunala naturreservat av Edward Riedl M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sverige står inför en akut bostadskris. Bristen på bostäder är enorm runt om i landet, vilket hämmar tillväxten och den enskildes frihet. Studenter tvingas välja bort utbildningar på grund av att det inte

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:506 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunala naturreservat

Interpellation 2015/16:466 av Anti Avsan (M)

Interpellation 2015/16:466 Utvisning på grund av brott i fler fall av Anti Avsan M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I alla samhällen är det viktigt att motverka brottslighet. Det är också viktigt att människor som söker sig till Sverige vet att brottslighet inte accepteras här. För den som inte

Inlämnad: 2016-03-04 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:466 av Anti Avsan (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2015/16:609 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2015/16:609 Riksintresseutredningen av Ola Johansson C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Riksintresseutredningen överlämnade den 2 december 2015 slutbetänkandet SOU 2015:99 Planering och beslut för hållbar utveckling Miljöbalkens hushållningsbestämmelser till Miljö- och energidepartementet.

Inlämnad: 2016-04-28 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:609 av Ola Johansson (C) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Riksintresseutredningen

Interpellation 2015/16:770 av Christina Höj Larsen (V)

Interpellation 2015/16:770 Rätten till familjeåterförening av Christina Höj Larsen V till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Principen om familjens enhet fastslogs första gången 1948, i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Att familjen har rätt till samhällets och statens skydd har sedan

Inlämnad: 2016-08-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:770 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2015/16:781 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2015/16:781 Förföljelse av kvinnor i Sudan av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Ofta och i flera decennier har man i Sveriges riksdag diskuterat förtryck och förföljelse av kvinnor i olika delar av världen bland annat i Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan och Saudiarabien. Man har

Inlämnad: 2016-09-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:781 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 111 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förföljelse av kvinnor i Sudan

Interpellation 2015/16:779 av Jabar Amin (MP)

Interpellation 2015/16:779 Den turkiska arméns angrepp i Syrien av Jabar Amin MP till Utrikesminister Margot Wallström S Allt fler oberoende källor talar om och visar bevis på den turkiska regimens och Erdoğans stöd till terrororganisationen Islamiska staten, IS. Den stora turkiska dagstidningen Jumhuryet och Syriska

Inlämnad: 2016-09-02 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:779 av Jabar Amin (MP) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den turkiska arméns angrepp i Syrien