Dokument & lagar (38 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1216 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:1216 Befintliga förnybara energikällor av Cecilia Widegren M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sverige är mitt uppe i en samhällspolitisk omställning där vi ska gå från en fossilberoende ekonomi till en hållbarhetsekonomi. Det kommer kräva mycket jobb, och ambitionerna är högt ställda. Riksdagen klubbade

Inlämnad: 2018-04-20 Svarsdatum: 2018-05-03 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1216 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1214 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:1214 Klimatsmart företagande på landsbygden av Cecilia Widegren M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I Sverige pågår en klimatomställning från en fossilberoende ekonomi till en hållbarhetsekonomi och mot ett fossiloberoende. Det kräver tydliga strategier och stort engagemang, och ambitionerna

Inlämnad: 2018-04-20 Svarsdatum: 2018-05-03 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1214 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:735 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:735 Fortsatt missbruk av pass av Cecilia Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Tyvärr fortsätter missbruket av svenska pass, trots att en lagändring kommit till stånd för att få bukt med den negativa utvecklingen i form av exempelvis fusk och bidragsbedrägerier. Tyvärr verkar inte

Inlämnad: 2018-02-07 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:735 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 106 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:611 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:611 3D-vapen av Cecilia Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Sverige är ett av de länder som redan utsatts för terrorbrott. Vi lever i en mer osäker värld, där det mer oförutsedda kan ske. Tullverket har nu bland annat lyft att uppfinningsrikedomen ökar hos dem som utför brott

Inlämnad: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:611 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:587 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:587 Inbrottsvåg över landsbygden av Cecilia Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under hösten har antalet inbrott och stölder ökat på landsbygden i Skaraborg, i till exempel samhällen som Tun. Utmärkande för stölderna är att de enligt polisen sker nattetid. Inbrotten sker bland

Inlämnad: 2018-01-17 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:587 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1728 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1728 En ökning av antalet särskilt utsatta områden av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt polisen har antalet särskilt utsatta områden i Sverige ökat från 15 till 23 mellan 2015 och 2017. Det handlar bland annat om narkotikahandel, gängkriminalitet, social oro, parallella samhällen

Inlämnad: 2017-07-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1728 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1646 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1646 Personalförsörjningen i räddningstjänsten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anders Ygeman S Blåljuspersonal är kärnan i tryggheten i vårt samhälle. När nu räddningstjänsten med brandmän i täten runt om i Sverige och i Skaraborg i synnerhet visar på oro och otrygghet och är beredda att ställa sina

Inlämnad: 2017-06-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1646 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1599 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1599 Lindrigare straff vid förflyttning från Sverige av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S För två år sedan mördades 17-åriga Lisa Holm i Kinnekulle i Skaraborg. Ett mord som uppmärksammades och lämnade få oberörda. Tusentals människor hjälpte till att leta efter

Inlämnad: 2017-06-14 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1599 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1545 Arbetskraftbrist och regeringens agerande av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en aktuell lagrådsremiss lägger regeringen fram förslag om att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete, om arbetsgivaren

Inlämnad: 2017-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1541 Utvisningar trots arbetskraftsbrist av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dagarna presenterades en lagrådsremiss där regeringen lägger fram förslag om att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren

Inlämnad: 2017-06-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1125 Rättssäker prövning för alla av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Varje individ ska ha en trygg och rättssäker prövning av arbetstillstånd. Lagar och regler ska följa utvecklingen och förändras vid behov. Goda arbetsvillkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

Inlämnad: 2017-03-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1046 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1046 Rättssäker prövning för alla i Skaraborg av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige och Skaraborg står inför stora utmaningar, till exempel framtidens arbetsmarknad där det redan i dag råder arbetsbrist, och inte minst dagens och morgondagens integration.

Inlämnad: 2017-03-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1046 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1035 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1035 Tillvaratagande av arbetsviljan i Skaraborg av Cecilia Widegren M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Fler i arbete behövs för att stärka och utveckla välfärden. Inte färre. Men regeringens politik riskerar att inte ta till vara allas förmågor och vilja. Under 2015 tog Sverige

Inlämnad: 2017-03-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1035 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1032 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1032 Återtagandeavtal av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2015 anlände över 35 000 ensamkommande flyktingar till Sverige, många av dem från Afghanistan. Flera är fortfarande i en mycket långdragen asylprocess, vilket gör att den psykiska ohälsan är växande i

Inlämnad: 2017-03-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1032 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:847 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:847 Skärpta straff för återfallsförbrytare av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Kriminaliteten och osäkerheten breder ut sig över Sverige och i Skaraborg. Det går inte en dag utan att rapporter kommer in om rån, mord eller andra hemskheter. I nuläget går utvecklingen

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:847 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:28 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:28 Stärkande av alarmeringstjänsten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Alarmeringstjänsten är samhällsviktig verksamhet som alltid måste sätta medborgaren och dess behov i första rummet. Samverkan mellan de olika inblandade aktörerna behöver fungera smidigt, skyndsamt och säkert. Stegringen

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:28 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:27 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:27 Omtag om alarmeringstjänsten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anders Ygeman S Alarmeringstjänsten är samhällsviktig verksamhet som alltid måste sätta medborgaren och dess behov i första rummet. Samverkan mellan de olika inblandade aktörerna behöver fungera smidigt, skyndsamt och säkert. Stegringen

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:27 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1017 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1017 Lägre schablonersättning till följd av lägre krav av Cecilia Widegren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S När till och med de som driver boenden för asylsökande ensamkommande barn och vuxna anser att den ekonomiska ersättningen är för hög, då krävs det snabba åtgärder, här och

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1017 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:947 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:947 Effektiv samverkan mellan räddningstjänsten och hemtjänsten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anders Ygeman S Det är av stor vikt att vi använder skattemedel mer effektivt och att samhällets institutioner och välfärdsverksamheter utvecklar nya samarbetsvägar för att än bättre dra nytta av varandras

Inlämnad: 2016-03-09 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:947 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:770 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:770 Avveckling av den svenska småskaliga vattenkraften av Cecilia Widegren M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Länsstyrelserna har under senare år fått extra anslag av Miljödepartementet för att öka tillsynen av bland annat vattenkraft. Det ursprungliga syftet var att öka insatser för vandrande

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:770 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)
Paginering