Dokument & lagar (167 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:858 av Davidson, Inger (kd)

den 2 februari Fråga 2004/05:858 av Inger Davidson kd till socialminister Berit Andnor om Nattvandrare i Sverige Riksnätverket Organisationen Nattvandrare i Sverige är ett riksnätverk för nattvandrarföreningar från hela landet. Sedan mitten av 1970-talet har aktiva föräldrar slutit sig samman för att finnas ute på

Inlämnad: 2005-02-02 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:829 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 28 januari Fråga 2004/05:829 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson om prioriteringsutredning för socialtjänsten Landets socialchefer har vid olika tillfällen uttryckt ett krav på prioriteringsutredning av socialtjänstens många uppgifter, med tanke på de många åtagandena inom en begränsad ekonomi.

Inlämnad: 2005-01-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:475 av Runegrund, Rosita (kd)

den 29 november Fråga 2004/05:475 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Jens Orback om våld mot kvinnor Det är oacceptabelt att stöd och skydd åt misshandlade kvinnor beror på var i landet man råkar bo. Det är inte rimligt att enskilda kommuner själva ska avgöra huruvida våld mot kvinnor ska prioriteras eller inte.

Inlämnad: 2004-11-29 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1377 av Lindström, Torsten (kd)

den 28 juni Fråga 2003/04:1377 av Torsten Lindström kd till statsrådet Morgan Johansson om alkoläsk 200 000 svenska barn har minst en missbrukande förälder. I var femte sjukhussäng ligger en person med alkoholskador. Mellan 5 000 och 7 000 personer dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med

Inlämnad: 2004-06-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2003/04:486 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 11 maj Interpellation 2003/04:486 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson om folkölsförsäljning till minderåriga Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige. Den ökande totalkonsumtionen av alkohol kommer sannolikt snart synas i statistiken som ökade alkoholskador såväl bland vuxna som ungdomar.

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2003/04:353 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 16 mars Interpellation 2003/04:353 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson om missbrukarvården I Sverige finns omkring 30 000 missbrukare av tunga droger och antalet ökar. För att dessa människor ska upphöra med sitt missbruk är vård och behandling så gott som alltid nödvändig. Men allt färre missbrukare

Inlämnad: 2004-03-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: missbrukarvården

Skriftlig fråga 2003/04:803 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 20 februari Fråga 2003/04:803 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson om lagen om förbud mot vissa dopningsmedel Lagen 1991:1969 om förbud mot vissa dopningsmedel trädde ikraft 1992 och har sedan dess kompletterats och skärpts. Regeringen tillsatte 2001 en arbetsgrupp för att upprätta en handlingsplan

Inlämnad: 2004-02-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:635 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 27 januari Fråga 2003/04:635 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Morgan Johansson om spelberoende Den svenska spelmarknaden omsätter årligen mer än 35 miljarder kronor. Varje svensk, alla inräknade, spelade i genomsnitt för nästan 4 000 kr var. Svenska Spels vd kan årligen överlämna miljardbelopp till staten.

Inlämnad: 2004-01-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:545 av Lindström, Torsten (kd)

den 8 januari Fråga 2003/04:545 av Torsten Lindström kd till statsrådet Morgan Johansson om försörjningsstöd med aktivitetsfordran Personer som saknar egen möjlighet att försörja sig har enligt socialtjänstlagen rätt till försörjningsstöd, i dagligt tal socialbidrag. Enligt lagen och de allmänna råd som socialstyrelsen

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:137 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 24 oktober Fråga 2003/04:137 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Morgan Johansson om alkoholkonsumtionen bland gravida Enligt en forskningsrapport som läggs fram inom kort har alkoholkonsumtionen bland gravida kvinnor ökat. I undersökningen framkommer att 17 av de kvinnor som skrivs in på mödravårdcentralen

Inlämnad: 2003-10-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1131 av Enochson, Annelie (kd)

den 13 juni Fråga 2002/03:1131 av Annelie Enochson kd till statsrådet Morgan Johansson om bidragsdirektiven till Socialstyrelsen Varje år delar Socialstyrelsen ut drygt 54 miljoner till ideella organisationer med social verksamhet. Förordningen som styr hur bidragen ska delas ut ställer bland annat som krav att organisationen

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1061 av Enochson, Annelie (kd)

den 5 juni Fråga 2002/03:1061 av Annelie Enochson kd till statsrådet Morgan Johansson om försäljning av folköl Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige och har sedan 1998 ökat med 30 På fyra år har samhällets kostnad för alkoholkonsumtionen ökat med 30 miljarder och beräknas att uppgå till det hisnande beloppet

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:962 av Gustafsson, Lars (kd)

den 19 maj Fråga 2002/03:962 av Lars Gustafsson kd till statsrådet Morgan Johansson om ungdomars konsumtion av alkoläsk För sjunde året i rad har försäljningen av alkoläsk ökat på Systembolaget. Ökningen för april månad 2003 är 186 enligt statistik från Systembolaget. Totalt såldes under april månad 151 000 liter alkoläsk.

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:942 av Forssmed, Jakob (kd)

den 15 maj Fråga 2002/03:942 av Jakob Forssmed kd till statsrådet Morgan Johansson om alkoglass Alkohol- och tobaksindustrin söker hela tiden nya vägar för att locka ungdomar att konsumera deras varor. Utan att vinna varje generation för bruket av tobak och alkohol får branschen problem. Vi har sett detta mönster i

Inlämnad: 2003-05-15 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:412 av Forssmed, Jakob (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:412 av Jakob Forssmed kd till statsrådet Morgan Johansson om alkoholreklam Onsdagen den 5 februari 2003 fastställde marknadsdomstolen tingsrättens dom som i praktiken gör det fritt fram för alkoholreklam i svenska tidningar, även om måttfullhet ska råda. Bland lobbyister och andra

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: alkoholreklam

Interpellation 2002/03:366 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:366 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Morgan Johansson om alkoholkonsumtionen Den svenska alkoholpolitiken har präglats av restriktivitet och försiktighet. Stat, landsting och kommuner har tagit ett ansvar för att hålla nere alkoholkonsumtionen. Detta ansvarstagande har historiskt

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: alkoholkonsumtionen

Skriftlig fråga 2002/03:816 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 april Fråga 2002/03:816 av Torsten Lindström kd till statsrådet Morgan Johansson om ökande konsumtion av alkoläsk Systembolagets månadsrapport för mars 2003 visar på fortsatt ökad försäljning av framför allt alkoläsk. För sjätte månaden i rad ökar försäljningen. Jämfört med samma månad förra året har försäljningen

Inlämnad: 2003-04-15 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:265 av Andersson, Yvonne (kd)

den 3 april Interpellation 2002/03:265 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Morgan Johansson om självmordstalen Bejaka livet kan vara en sammanfattande formulering på en rad insatser som omgående bör sättas in för att öka människors livslust. Statistiken visar skrämmande uppgifter. Ungefär 1 500 människor dör varje

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: självmordstalen

Skriftlig fråga 2002/03:723 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 mars Fråga 2002/03:723 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om kartläggning av orsakerna till aborter Socialstyrelsen har nyligen presenterat mycket oroande abortstatistik. Antalet aborter ökade under förra året till drygt 33 300, jämfört med 31 772 året innan. Tonårsaborterna ökade mest

Inlämnad: 2003-03-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:710 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 21 mars Fråga 2002/03:710 av Mikael Oscarsson kd till socialminister Lars Engqvist om det ökande antalet tonårsaborter I juni 2001 presenterade Folkhälsoinstitutet en handlingsplan för att förebygga oönskade graviditeter. Ännu har rapporten inte resulterat i några konkreta beslut från regeringen. Vid en internationell

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Morgan Johansson (S)