Dokument & lagar (4 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:19 av vice talman Rose-Marie Frebran, tredje (kd)

Fråga 1998/99:19 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till socialministern om förbud mot inköp och innehav av hembränd sprit den 16 oktober Svartspriten är ett stort och växande problem. Det gäller såväl smuggelsprit som hembränt. Det offentliga bör inta en entydigt avvisande hållning mot all svartsprit. När

Inlämnad: 1998-10-16 Besvarare: socialminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1998/99:18 av Kollmats, Lennart (fp)

Fråga 1998/99:18 av Lennart Kollmats fp till socialministern om institutionsvården för barn och ungdomar den 16 oktober I Halland har det funnits en hygglig tillgång till möjligheter till institutionsvård för barn och ungdomar med problem av olika slag. Situationen håller emellertid på att förändras på ett mycket oroande

Inlämnad: 1998-10-16 Besvarare: socialminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1998/99:4 av Johansson, Kenneth (c)

Fråga 1998/99:4 av Kenneth Johansson c till socialministern om utsatta barn och ungdomar den 9 oktober Många barn far illa och mår dåligt. Barn och ungdomar med invandrarbakgrund är särskilt utsatta. Detta är självklart oacceptabelt och måste med kraft motverkas. Socialstyrelsen har i dagarna publicerat statistik om

Inlämnad: 1998-10-09 Besvarare: socialminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1998/99:2 av Norinder, Patrik (m)

Fråga 1998/99:2 av Patrik Norinder m till socialministern om konkurrensneutralitet vid myndighets auktorisation den 8 oktober Det sker en explosionsartad utveckling av tjänster och informationsutbud på Internet. Enskilda företag och företagare konkurrerar med nya tjänster och varor. Även statliga bolag utbjuder sina

Inlämnad: 1998-10-08 Besvarare: socialminister Anders Sundström (S)