Dokument & lagar (267 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:285 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:285 Lagstiftning vid eftersupning av Sten Bergheden M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I går kom beskedet att det inte blir någon lag mot så kallad eftersupning i trafiken, eftersom det skulle strida mot rättsliga principer. Rattonykterhet orsakar många dödliga singelolyckor i trafiken

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:285 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:286 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2014/15:286 Natura 2000 på norra Gotland av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Cement behövs till viktiga byggprojekt i hela landet, och en av de viktigaste beståndsdelarna i cement är kalken som utvinns ur kalksten. Mer än hälften av svensk cement kommer från norra Gotland,

Inlämnad: 2015-03-10 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:286 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:284 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:284 Minnesanteckningar från det säkerhetspolitiska rådet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S I samband med att statsministern besvarade min interpellation om det säkerhetspolitiska rådet i Regeringskansliet, tisdagen den 3 mars 2015, bekräftade han att det vid rådets möten förs vissa minnesanteckningar.

Inlämnad: 2015-03-10 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:284 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:370 av Christina Höj Larsen (V)

Interpellation 2014/15:370 Tolkning av begreppet särskilt ömmande skäl av Christina Höj Larsen V till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 1 juli 2014 ändrades utlänningslagen så att asylsökande barn skulle kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Tidigare krävdes

Inlämnad: 2015-03-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:370 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tolkning av begreppet särskilt ömmande skäl

Interpellation 2014/15:362 av Lena Ek (C)

Interpellation 2014/15:362 Ett eventuellt godkännande av giftiga bly- och kadmiumfärger i EU av Lena Ek C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP EU:s kemikaliemyndighet ECHA bedömer risker och användning av olika kemikalier. Även om EU:s kemikalielagstiftning Reach behöver reformeras och stärkas så utgör ECHA:s

Inlämnad: 2015-03-06 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:362 av Lena Ek (C) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett eventuellt godkännande av giftiga bly- och kadmiumfärger i EU

Skriftlig fråga 2014/15:274 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2014/15:274 Idefjorden av Fredrik Christensson C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Frågan om att fördjupa Idefjorden mellan Sverige och Norge är nu aktuell igen. Haldens kommun vill ha bort tröskeln vid Idefjordens mynning så att djupgående fartygstonnage ska kunna passera den grunda tröskeln för att

Inlämnad: 2015-03-05 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:274 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2014/15:354 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:354 EU-lagstiftning om könsfördelning i bolagsstyrelser och fackföreningar av Robert Hannah FP till Statsrådet Åsa Regnér S Som liberalt och feministiskt parti konstaterar vi i Folkpartiet att bristen på kvinnor i näringslivets högsta positioner är ett betydande maktproblem som inte kan accepteras.

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:354 av Robert Hannah (FP) (pdf, 105 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: EU-lagstiftning om könsfördelning i bolagsstyrelser och fackföreningar

Interpellation 2014/15:349 av Johan Pehrson (FP)

Interpellation 2014/15:349 Elektronisk fotboja vid kontaktförbud av Johan Pehrson FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 1 oktober 2011 infördes en möjlighet att kombinera den strängaste formen av kontaktförbud med en så kallad elektronisk fotboja. Denna möjlighet får dock endast användas vid

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:349 av Johan Pehrson (FP) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Elektronisk fotboja vid kontaktförbud

Interpellation 2014/15:347 av Hans Linde (V)

Interpellation 2014/15:347 Utökade skjutövningar i Göteborgs skärgård av Hans Linde V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Göteborgs södra skärgård består av ett trettiotal öar. Här finns ett unikt djurliv med naturreservat på Vrångö och Vargö. Skärgården är ett av de viktigaste rekreationsområdena för befolkningen

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:347 av Hans Linde (V) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utökade skjutövningar i Göteborgs skärgård

Skriftlig fråga 2014/15:273 av Jens Holm (V)

Fråga 2014/15:273 Ojnareskogen och bevarande av höga naturvärden av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP På Gotland finns naturtyper som tillhör Sveriges absolut mest artrika områden. Några av dessa har internationellt unika förekomster av olika naturtyper och arter. Det nuvarande skyddet av dessa

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:273 av Jens Holm (V) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:335 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:335 Skärpta straff för inbrott av Edward Riedl M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I Västerbotten har antalet villainbrott fyrdubblats de senaste tio åren. Tidigare informerade Umeåpolisen om att det är uppenbart att en och samma gärningsman legat bakom en serie villainbrott

Inlämnad: 2015-02-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:335 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skärpta straff för inbrott

Skriftlig fråga 2014/15:265 av Birger Lahti (V)

Fråga 2014/15:265 Säkerheten på Ringhals kärnkraftverk med anledning av den planerade outsourcingen av den interna räddningstjänsten av Birger Lahti V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Medierna har nyligen uppmärksammat att ledningen för Ringhals kärnkraftverk planerar att lägga ut resterande delar

Inlämnad: 2015-02-24 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:265 av Birger Lahti (V) (pdf, 82 kB)

Interpellation 2014/15:319 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2014/15:319 En effektiv kriminalvård och färre återfall av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S En av de största utmaningarna för framtidens kriminalvård är att hitta former för att bedriva ett framgångsrikt återfallsförebyggande arbete. Den tidigare regeringens insatser

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:319 av Beatrice Ask (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En effektiv kriminalvård och färre återfall

Interpellation 2014/15:318 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2014/15:318 En effektivare rättskedja av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under de senaste åren har stora satsningar gjorts på rättsväsendet. Myndigheterna i rättskedjan har fått betydande ekonomiska tillskott sedan alliansregeringen tillträdde. Mellan 2006 och 2013

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:318 av Beatrice Ask (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En effektivare rättskedja

Skriftlig fråga 2014/15:249 av Nooshi Dadgostar (V)

Fråga 2014/15:249 Dåliga hyresvärdar av Nooshi Dadgostar V till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Tidningen Hem och Hyra listade nyligen Sveriges värsta hyresvärdar. Vissa missköter sig och gör sig oanträffbara för att öka den egna kassan, andra är helt enkelt kunskapsmässigt inte lämpade att ta det

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:249 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:245 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:245 Straffskärpning vid hatbrott av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Hatbrott är allvarligt och avskyvärt. Samhället måste tydligare markera och signalera att ett sådant motiv vid en brottslig handling ska vara betungande för den enskilde. För en tid sedan skärptes

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:245 av Roger Haddad (FP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:239 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2014/15:239 UNHCR:s kvotflyktingssystem av Mikael Cederbratt M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under alliansregeringen fick Sverige det hedrande uppdraget av FN att leda det globala arbetet med att åstadkomma fler platser i UNHCR:s kvotflyktingssystem. UNHCR har nyligen uppgett att det finns

Inlämnad: 2015-02-18 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:239 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2014/15:305 av Mathias Sundin (FP)

Interpellation 2014/15:305 Misstänkta terrorister som får uppehållstillstånd i Sverige av Mathias Sundin FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sveriges Radio, P4 Östergötland rapporterar den 27/1 att misstänkta terrorister får tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. Det rör sig om ett tjugotal

Inlämnad: 2015-02-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:305 av Mathias Sundin (FP) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Misstänkta terrorister som får uppehållstillstånd i Sverige

Skriftlig fråga 2014/15:242 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Fråga 2014/15:242 Migrationsverkets ansvar för ensamkommande flyktingbarn av Emma Carlsson Löfdahl FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sedan 2006 är det kommunerna som ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Migrationsverket har dock det övergripande ansvaret,

Inlämnad: 2015-02-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:242 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2014/15:296 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:296 Bekämpningen av stickmyggan av Mikael Oscarsson KD till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen avser att trappa ned medfinansieringen av bekämpningen av stickmyggan vid nedre Dalälven. Det var budskapet vid interpellationsdebatten den 14 november med klimat- och miljöminister Åsa

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:296 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bekämpningen av stickmyggan