Dokument & lagar (158 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1574 av Roger Haddad (L)

Fråga 2017/18:1574 Indragen finansiering till stödtelefonen mot extremism av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör enligt Säkerhetspolisen det största hotet mot vår demokrati. Även hotet från de extra extremistiska miljöerna hotar vår yttrandefrihet,

Inlämnad: 2018-07-12 Svarsdatum: 2018-08-16 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1574 av Roger Haddad (L) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1570 av Roger Haddad (L)

Fråga 2017/18:1570 Återvändare från Islamiska staten av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Liberalerna har sedan 2014 aktivt lyft frågor om åtgärder mot terrorism och radikalisering, men också om hur det lokala arbetet mot inhemsk extremism ska intensifieras. Sedan 2015 har vi aktivt

Inlämnad: 2018-07-10 Svarsdatum: 2018-08-16 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1570 av Roger Haddad (L) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1569 av Roger Haddad (L)

Fråga 2017/18:1569 Övergrepp i rättssak av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Att domare och åklagare hotas är ett hot inte bara mot de berörda, det är ett hot mot vår demokrati och de som ska bära upp rättsstatens funktioner. Åklagare hotas i hemmet, i Västerås drabbades hösten 2018

Inlämnad: 2018-07-10 Svarsdatum: 2018-08-16 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1569 av Roger Haddad (L) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1616 av Roger Haddad (L)

Fråga 2017/18:1616 Dömda som begår nya brott i avvaktan på att avtjäna sitt straff av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Nyligen uppmärksammade tidningen Aftonbladet att en person som misstänks för brott, i detta fall bilbränderna i Göteborg nyligen, så sent som i juli dömts för andra

Inlämnad: 2018-08-16 Svarsdatum: 2018-08-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1616 av Roger Haddad (L) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1541 av Roger Haddad (L)

Fråga 2017/18:1541 Utnämning av en ny riksåklagare av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Chefen för Åklagarmyndigheten, Anders Perklev, avslutade sitt uppdrag i slutet av maj 2018. Åklagarväsendet genomgår nu en intensiv omvandling där verksamheten står i begrepp att anpassa kostymen

Inlämnad: 2018-06-20 Svarsdatum: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1541 av Roger Haddad (L) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:621 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:621 Utvisning efter avtjänat straff av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Personer utan svenskt medborgarskap som begår allvarliga brott kan i vissa fall dömas till utvisning efter avtjänat straff. Liberalerna har nyligen lagt fram förslag på att förändra lagstiftningen

Inlämnad: 2017-01-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:621 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:600 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:600 Straffrättslig reglering av våld mot polishundar av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Det har sedan en tid uppmärksammats att polishundar, som utgör en viktig del inom Polisens verksamhet, inte åtnjuter tillräckligt skydd i lagstiftningen när de utsätts för våld och attacker av olika slag

Inlämnad: 2017-01-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:600 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:158 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:158 Förhärligande av terrororganisationen IS av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen meddelade en åklagare att myndigheten lägger ner ett ärende där en person publicerat en bild av Islamiska statens flagga i förhärligande syfte. IS är en terrororganisation och betraktas

Inlämnad: 2016-10-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:158 av Roger Haddad (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1244 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1244 Häktet i Kalmar av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Häktet i Kalmar ligger ovanför det före detta polishuset och har 35 platser för häktade med och utan restriktioner. Sedan polisen flyttade 2008 utgörs lokalerna under häktet av kontorslokaler för Försäkringskassan

Inlämnad: 2017-04-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1244 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:947 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:947 En lex Lotta av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under våren 2016 misshandlades en kvinna i Bromma så pass allvarligt att hon senare avled av sina skador. Liberalerna krävde då en haverikommission som skulle granska rättsväsendets hantering. Både polisen och Åklagarmyndigheten

Inlämnad: 2017-02-28 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:947 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:868 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:868 Anonyma vittnen av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Domstolarna har en central roll i vår demokrati med att lagföra de personer som begår allvarliga brott. Vi ser nu att flera städer drabbas av grov kriminalitet med skjutningar och mord. I flera fall menar polisen

Inlämnad: 2017-02-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:868 av Roger Haddad (L) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1827 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1827 Antalet polisutbildade i verksamhet av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Regeringen har återkommande uttalat att den satsar på fler poliser och att man i vårändringsbudgeten anslog 700 miljoner kronor extra till Polismyndigheten. Enligt rikspolisledningen krävdes dessa

Inlämnad: 2017-08-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1827 av Roger Haddad (L) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1825 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1825 Bilbränder och försäkringsbedrägerier av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Återkommande drabbas min hemkommun Västerås, men även andra kommuner runt om i landet, av bilbränder. Västerås toppade för något år sedan antalet bilbränder per capita och ligger nu i topp tillsammans

Inlämnad: 2017-08-21 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1825 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:532 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:532 Häktet och polishuset i Västerås av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Liberalerna uppmärksammade i en skriftlig fråga till statsrådet i mars 2016 problemet med att häktet i Västerås varit stängt sedan oktober 2015. Statsrådet hänvisade till Kriminalvårdens fördjupade

Inlämnad: 2016-12-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:532 av Roger Haddad (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:23 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2015/16:23 Stöd till brottsofferjourerna Luleåmodellen av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen besökte jag Luleå kommun och den lokala brottsofferjouren. De har en mycket fin verksamhet som i grunden bygger på ideella krafter. Men genom att också kommunen och det lokala

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:23 av Roger Haddad (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:157 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2015/16:157 Tillämpning och kontroll av tillfälliga uppehållstillstånd av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Folkpartiet har under vintern och våren presenterat ett antal nya förslag på det integrations- och migrationspolitiska området. Helt klart finns det behov av flera reformer,

Inlämnad: 2015-10-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:157 av Roger Haddad (FP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1502 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1502 Tillämpning av den tillfälliga asyllagen av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Riksdagen beslutade nyligen om vissa förändringar och skärpningar i asylpolitiken, lagen började gälla den 20 juli 2016 med viss retroaktivitet. Liberalerna har under riksdagens behandling

Inlämnad: 2016-08-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1502 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:718 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:718 Inställda rättegångar av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Att människor som begår brott ska lagföras är en viktig princip. Det handlar om förtroendet för Sveriges lagar och rättsväsen. Problemet med inställda rättegångar är inte nytt. Alliansregeringen vidtog ett

Inlämnad: 2016-02-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:718 av Roger Haddad (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1002 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1002 Framtiden för häktet i Västerås av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Efter en arbetsplatsolycka vid häktet i Västerås beslutade Kriminalvården att göra en översyn av verksamheten. Enligt uppgifter är det befintliga häktet gammalt och i stort behov av renovering.

Inlämnad: 2016-03-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1002 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1294 av Roger Haddad (L)

Fråga 2015/16:1294 Smygfilmning i offentlig miljö av Roger Haddad L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen uppmärksammade medierna ett hovrättsfall där den misstänkte gärningsmannen friades för att ha smygfilmat en kvinna under kjolen i Stockholms tunnelbana. Hovrätten motiverade den friande

Inlämnad: 2016-05-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1294 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)