Dokument & lagar (43 träffar)

Interpellation 2017/18:29 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:29 Jägar-id som giltig märkning av åtelkameror och fällor av Erik Ottoson M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Regeringen bereder i skrivande stund ett lagförslag om att göra det tillåtet att sätta upp så kallade viltkameror/åtelkameror utan tillståndsplikt. Detta kommer dock

Inlämnad: 2017-10-11 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:29 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jägar-id som giltig märkning av åtelkameror och fällor

Interpellation 2017/18:27 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:27 Falsklarm med VMA i Stockholms län av Erik Ottoson M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under kvällen den 9 juli 2017 var vi många i Stockholms län som hörde när tutorna ljöd och meddelade att någonting hade skett och att det fanns ett viktigt meddelande till allmänheten VMA

Inlämnad: 2017-10-11 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:27 av Erik Ottoson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Falsklarm med VMA i Stockholms län

Interpellation 2016/17:573 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:573 Gemensamma reselösningar i den svenska kollektivtrafiken av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Att det kollektiva resandet ökar är viktigt för att Sverige ska kunna möta klimatutmaningarna och för att trafiken i framför allt våra städer ska fungera på ett så smidigt sätt som möjligt.

Inlämnad: 2017-06-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:573 av Erik Ottoson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gemensamma reselösningar i den svenska kollektivtrafiken

Skriftlig fråga 2016/17:1514 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1514 Ursprungsmärkning av olja av Erik Ottoson M till Statsrådet Ann Linde S Enligt uppgifter från Sveriges Radio har ett svenskägt företag under en längre tid handlat med oljeprodukter som har sitt ursprung i Ryssland men som i efterhand har märkts om i Vitryssland i syfte att undvika att betala exportskatt.

Inlämnad: 2017-06-01 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1514 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1253 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1253 Den EU-rättsliga dataskyddsregleringen och åtelkameror av Erik Ottoson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den EU-rättsliga dataskyddsregelring som börjar tillämpas i maj 2018 innebär en större harmonisering av reglerna för personuppgiftsbehandling inom EU, särskilt för den privata

Inlämnad: 2017-04-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1253 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:441 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:441 Centralbron i Stockholm av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S När Stockholm växer är det viktigt att man tänker nytt för att jobba mot visionen om en modern, hållbar och tät storstad. Den 4 april 2017 presenterade Moderaterna i Stockholms stad en ny vision för en hållbar stad. Visionen

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:441 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Centralbron i Stockholm

Skriftlig fråga 2016/17:1083 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1083 Veterandagen som allmän flaggdag av Erik Ottoson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I Sverige har vi varit förskonade från krig under en mycket lång följd av år. Detta har sannolikt varit en bidragande faktor till att vi inte har en lång tradition av att hedra våra veteraner som återvänt från

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1083 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1080 Kostnaderna för Ostlänken av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S På bara ett par år har kostnaderna för järnvägsprojektet Ostlänken, mellan Järna och Linköping, stigit markant och är nu uppe i 55 miljarder kronor. Eftersom sträckan endast är 15 mil lång är kostnaden per mil järnväg mer än

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1027 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1027 Vinterunderhållet på statliga vägar av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Denna vinter, precis som många andra vintrar i Sverige, har snöfallen blivit ett problem för både vägtrafik och spårtrafik. Våra transporter är viktiga för att vardagslivet såväl som godstransporterna ska fungera

Inlämnad: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1027 av Erik Ottoson (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:326 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:326 Lagstiftningen runt drönare av Erik Ottoson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Lagförslaget som skulle göra det möjligt för privatpersoner och företag att flyga med drönare utrustade med kamera på allmänna platser har stött på motstånd. Datainspektionen säger i sitt remissyttrande

Inlämnad: 2017-02-21 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:326 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lagstiftningen runt drönare

Skriftlig fråga 2016/17:743 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:743 Utlämningsavtalet med USA av Erik Ottoson M till Utrikesminister Margot Wallström S Den nytillträdde amerikanska presidenten Donald Trump har sagt att han kan tänka sig att tillåta skendränkning vid förhör av misstänkta brottslingar. Flera människorättsorganisationer och juridiska experter har slagit

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:743 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:249 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:249 Höghastighetståg av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Trots att Trafikverkets egna bedömningar gör gällande att regeringens planer på höghastighetståg är mycket olönsamma och skulle resultera i en samhällsekonomisk förlust på ungefär 250 miljarder kronor finns inga tecken på att

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:249 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höghastighetståg

Skriftlig fråga 2016/17:480 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:480 Kameraövervakningslagstiftningens tillämpning på drönare av Erik Ottoson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under riksdagens frågestund den 8 december 2016 svarade näringsminister Mikael Damberg på en fråga från ledamoten Ann-Charlotte Hammar Johnsson angående hur regeringen arbetar

Inlämnad: 2016-12-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:480 av Erik Ottoson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:166 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:166 Ostlänken av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Nyligen har statsrådet Anna Johansson inför Västsvenska handelskammaren redogjort för sin uppfattning att sträckan GöteborgBorås inte ska byggas med en standard för 320 km/h. Regeringen har uttalat som ambition att, då ekonomin tillåter, bygga

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:166 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:76 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:76 Regeringens behandling av SOU 2015:110 av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Jag har tidigare frågat statsrådet Anna Johansson Skriftlig fråga 2016/17:36 om hon och regeringen kommer att ta några initiativ med anledning av slutsatserna i trafikutskottets uppföljning av den nya kollektivtrafiklagen.

Inlämnad: 2016-10-06 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:76 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:36 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:36 Uppföljning av nya kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Riksdagens trafikutskott har före sommaren presenterat en uppföljning av den nya kollektivtrafiklagen, som trädde i kraft 2012. Uppföljningen har på ett bra sätt sammanställt de erfarenheter och synpunkter som finns

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:36 av Erik Ottoson (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1485 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:1485 Motorvägsbron i Södertälje av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S På midsommarafton inträffade en olycka med en lastbil i södergående riktning på motorvägsbron i Södertälje. Bron skadades så pass allvarligt att trafiken ännu inte har kunnat öppnas. Trafikverket arbetar hårt för att öppna

Inlämnad: 2016-08-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1485 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:645 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:645 Samordnade system i kollektivtrafiken av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S En av de viktigaste delarna i att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige är att fler måste resa kollektivt. En förutsättning för det är att det upplevs som smidigt, prisvärt och effektivt

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:645 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1222 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:1222 Regeringens ansvarsfördelning avseende frågan om Bromma flygplats av Erik Ottoson M till Statsminister Stefan Löfven S Onsdagen den 11 maj riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen som innebar att regeringen ska arbeta för att utveckla Bromma flygplats. Detta är något som riksdagen har

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1222 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1219 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:1219 Konkurrensneutral tillgång till infrastruktur för kommersiella kollektivtrafikbolag av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft 2012 har mycket skett. Lagen har börjat testas, och kommersiella initiativ har uppstått på vissa ställen, med varierande

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1219 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)
Paginering