Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1331 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1331 Sanktionsavgifter för kör- och vilotider av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Transportstyrelsens förslag om ändringar i kör- och vilotiderna är ute på remiss. Förslaget har redan fått kritik av bland andra Sveriges Åkeriföretag som menar att förslagen går långt över vad som krävs enligt

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1331 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1285 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1285 Alkobommar och konkurrens av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Efter ett tillkännagivande i riksdagen gav regeringen i april Trafikverket i uppdrag att förbereda införandet av anläggningar för nykterhetskontroll genom alkobommar i tre till fem hamnar som bedöms lämpliga. I uppdraget

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1285 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1226 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1226 Västra stambanan av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Västra stambanan är järnvägen som binder ihop Sveriges två största städer Stockholm och Göteborg. Belastningen är redan i dag mycket stor och gränsen för spårens kapacitet är i stort sett nådd. För att kunna möta behovet av en framtida

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1226 av Sten Bergheden (M) (pdf, 63 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1141 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1141 Drift och underhåll av vägar av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Den tunga yrkestrafiken är beroende av ett väl utbyggt och fungerande vägnät. För att hålla en hög standard av landets vägar samt reparera de skador som uppkommer behövs ett ständigt underhåll, vilket givetvis kostar stora

Inlämnad: 2016-04-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1141 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1140 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1140 Arbetspendling med motorcykel av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Motorcykelförare tar mindre plats i trafiken och kräver mindre utrymme för parkering och bidrar på så sätt till framkomligheten i landets städer. I storstäder i världen löser man trängsel i trafiken genom att underlätta

Inlämnad: 2016-04-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1140 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:870 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:870 Vinterdäck på lastbilar av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S I dag är det lag på att ha vinterdäck endast på lastbilarnas drivaxel. Jag vill fråga statsrådet Anna Johansson: Avser statsrådet att ta initiativ till att utöka kravet på vinterdäck till fler lastbilsaxlar

Inlämnad: 2016-02-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:870 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Interpellation 2015/16:408 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:408 Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S I början av december interpellerade jag infrastrukturminister Anna Johansson med anledning av riksdagens tillkännagivande till regeringen om alkobommar i landets hamnar. Statsrådet sa då att regeringen

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:408 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar

Interpellation 2015/16:406 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2015/16:406 Alkobommar i svenska hamnar av Erik Andersson M till Statsrådet Anna Johansson S Den 16 mars 2015 skrev infrastrukturministern under en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken Alkobommarna är här för att stannaI artikeln skriver statsrådet och Karin Svensson Smith MP att den försöksverksamhet

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:406 av Erik Andersson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkobommar i svenska hamnar

Interpellation 2015/16:344 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2015/16:344 EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Med anledning av EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning har det uppstått en diskussion om att eventuellt förändra de nationella reglerna för svensk fordonsbesiktning, för fordon under tre och ett

Inlämnad: 2016-01-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:344 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning

Skriftlig fråga 2015/16:402 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:402 Vattendirektivet av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Enligt tidningsuppgifter så tänker Danmark flytta fram införandet av det nya vattendirektivet. Det som är möjligt i Danmark borde också kunna vara möjligt i Sverige. Avser klimat- och miljöministern att ta initiativ till att flytta fram Sveriges införande av vattendirektivet

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:402 av Sten Bergheden (M) (pdf, 63 kB)

Interpellation 2015/16:222 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:222 Alkobommar i hamnar av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Bland fordonen som varje dag rullar ut från svenska färjeterminaler är det omkring dubbelt så vanligt med rattfylleri jämfört med den befintliga trafiken. I genomsnitt är en bilist av 500 rattfull, vilket motsvarar ca 0,2

Inlämnad: 2015-11-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:222 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkobommar i hamnar

Skriftlig fråga 2015/16:164 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:164 Gränskontroller av Sten Bergheden M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Flyktingströmmarna i Europa är de största som vi har varit med om sedan Balkankriget på 90-talet. Den senaste tiden har upp till 2 000 flyktingar anlänt till Sverige varje dag, vilket skapar en stor press på

Inlämnad: 2015-10-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:164 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:163 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:163 Bosättning på rastplatser av Sten Bergheden M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt tidningsuppgifter håller våra rastplatser på att tas över av EU-migranter som bosätter sig på rastplatserna. Detta innebär att när yrkestrafiken ska hålla sina lagstadgade kör- och vilotider

Inlämnad: 2015-10-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:163 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:136 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:136 Nya försök att särbehandla mc-åkare av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Jag ställde nyligen en fråga till statsrådet med lydelsen: Anser statsrådet att mc-förare ska särbehandlas i trafiken och ha särskilda reglerSvaret var nej med en försäkran från statsrådet om att det som presenterats

Inlämnad: 2015-10-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:136 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:124 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:124 Räddande av de småskaliga vattenkraftverken av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Länsstyrelsen i Västra Götaland har enligt tidningsuppgifter stoppat öppnandet av nya tillsynsärenden för småskalig vattenkraft, vilket är mycket bra, men för de ärenden som redan är öppnade tänker

Inlämnad: 2015-10-09 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:124 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)