Dokument & lagar (87 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:174 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:174 Minskat strandskydd av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vid landsbygdsdebatten i Skövde den 19 januari 2015 diskuterades strandskyddet. Vid debatten menade statsrådet att nuvarande regelverk inte är acceptabelt. Statsrådet ansåg vidare att det var lättare att bygga sjönära i Stockholms

Inlämnad: 2015-01-20 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:174 av Sten Bergheden (M) (pdf, 72 kB)

Interpellation 2014/15:197 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:197 Sveriges företag som väntar på svar när längre och tyngre lastbilar ska bli godkända i Sverige av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Den 23 april fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att tillåta högre bruttovikt och längre lastbilar. Utredningen är klar och

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:197 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges företag som väntar på svar när längre och tyngre lastbilar ska bli godkända i Sverige

Interpellation 2014/15:158 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:158 Omställning av fordonsflottan av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sverige är ett klimatpolitiskt föregångsland tack vare att vi har lyckats förena snabbt sjunkande utsläpp med en stark ekonomisk utveckling. Sedan år 1990, det vill säga basåret för Kyotoprotokollet,

Inlämnad: 2014-11-24 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:158 av Johan Hultberg (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Omställning av fordonsflottan

Interpellation 2014/15:149 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:149 Miljösatsningar på vägtrafiken av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I Sverige stod inrikes transporter för 33 procent av utsläppen av växthusgaser 2012. Växthuseffekten är ett faktum, och vi måste arbeta på flera plan för skapa ett mer hållbart samhälle. Utsläppen

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:149 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Miljösatsningar på vägtrafiken

Skriftlig fråga 2014/15:55 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:55 En fungerande och effektiv broöppning för den nya Göta älv-bron av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Eftersom Göteborgs stad har beslutat att den nya Göta älv-bron ska ha en höjd på 13 meter, jämfört med dagens 19 meter, är risken överhängande att det innebär stora svårigheter för sjöfarten.

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:55 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:54 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:54 Höjden på den nya Göta älv-bron av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Beslut har fattats av Göteborgs stad att bygga en ny bro över Göta älv. Bron planeras bli 13 meter i höjd, vilket kan jämföras med den befintliga bron, som är 19 meter hög. Den befintliga bron ska ersättas år 2020. En

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:54 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:39 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:39 Besked om längre och tyngre lastbilstransporter av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Den 23 april fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att tillåta högre bruttovikt och längre lastbilar 74 ton och längre än 25,25 meter. Utredningen är klar och överlämnades den 14 augusti

Inlämnad: 2014-10-30 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:39 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB)