Dokument & lagar (45 träffar)

Interpellation 2014/15:397 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2014/15:397 Risker med förändringar i RUT-reformen av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S RUT-reformen har fått nya jobb att växa fram. Det har det blivit billigare att köpa tjänster, vilket har lagt en grund för fler företag och fler trygga och lagliga anställningar. I dag sysselsätter

Inlämnad: 2015-03-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:397 av Helena Bouveng (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Risker med förändringar i RUT-reformen

Interpellation 2014/15:381 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2014/15:381 Marginalskatten av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S Vid den stora skattereformen 1990/91 var ett av huvudsyftena att minska den höga marginalskatten som på 1980-talet var uppe i 85 procent. Astrid Lindgren skrev den kända fabeln Pomperipossa i Monismanien när hon

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:381 av Anette Åkesson (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Marginalskatten

Interpellation 2014/15:380 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2014/15:380 Svenskt företagsklimat av Erik Andersson M till Finansminister Magdalena Andersson S När Entreprenörskapskommittén tillsattes våren 2014 var det med ett brett uppdrag att se över det svenska företagsklimatet, inklusive skatter och sociala avgifter. Det hänger ihop naturligt och har stor betydelse

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:380 av Erik Andersson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenskt företagsklimat

Interpellation 2014/15:356 av Erik Ullenhag (FP)

Interpellation 2014/15:356 Kvinnors sysselsättning av Erik Ullenhag FP till Finansminister Magdalena Andersson S Under åren med alliansregeringen växte sysselsättningen. Fler personer fördes närmare arbetsmarknaden, och fler fick ett jobb. Särskilt har detta gynnat kvinnor. Faktum är att kvinnors växande sysselsättningsgrad

Inlämnad: 2015-03-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:356 av Erik Ullenhag (FP) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors sysselsättning

Interpellation 2014/15:345 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:345 Avvecklingen av överskottsmålet av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S I en debattartikel som argumenterar för att skrota överskottsmålet har finansministern skrivit följande: Även om man tar hänsyn till konjunkturen har Sverige ett stort underskott. Det räcker alltså

Inlämnad: 2015-03-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:345 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avvecklingen av överskottsmålet

Interpellation 2014/15:340 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:340 Offensiv finanspolitik till följd av minusräntan av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S En central förklaring till att Sverige kunde stå emot den ekonomiska krisen bättre än de flesta jämförbara länder var att finans- och penningpolitiken kunde samverka. En avgörande faktor

Inlämnad: 2015-03-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:340 av Niklas Wykman (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Offensiv finanspolitik till följd av minusräntan

Interpellation 2014/15:338 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2014/15:338 Konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget av Olof Lavesson M till Finansminister Magdalena Andersson S RUT-reformen har fått nya jobb att växa fram. Det har blivit billigare att köpa tjänster, vilket har lagt en grund för fler företag och fler trygga och lagliga anställningar. I dag sysselsätter

Inlämnad: 2015-02-26 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:338 av Olof Lavesson (M) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget

Interpellation 2014/15:313 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:313 Förtroendet för skattesystemet av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Under Alliansens tid i regeringen ökade stödet för skattesystemet väsentligt. Andelen som tyckte illa om skattesystemet halverades och andelen som tyckte bra om skattesystemet ökade med 50 procent. De

Inlämnad: 2015-02-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:313 av Niklas Wykman (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förtroendet för skattesystemet

Interpellation 2014/15:311 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:311 Effektiv offentlig sektor som alternativ till höjda skatter på arbete av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansministern presenterade nyligen en prognos för svensk ekonomi som visar på underskott i de offentliga finanserna ända fram till och med år 2018. Redan i höstas

Inlämnad: 2015-02-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:311 av Niklas Wykman (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effektiv offentlig sektor som alternativ till höjda skatter på arbete

Interpellation 2014/15:293 av Désirée Pethrus (KD)

Interpellation 2014/15:293 RUT och framtiden av Désirée Pethrus KD till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Året efter att alliansregeringen kommit till makten 2006 infördes RUT-avdraget för skattereducerade tjänster i hemmet. Med RUT, som står för rengöring, underhåll och tvätt, har det definierats ett antal hushållsnära

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:293 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: RUT och framtiden

Interpellation 2014/15:289 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2014/15:289 Införande av tonnageskatt av Boriana Åberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige är den enda sjöfartsnationen inom EU där sjöfartsnäringen inte har möjlighet att betala tonnageskatt som alternativ till vanlig inkomstbeskattning. Det är därför ingen hemlighet att den svenska sjöfartsnäringen

Inlämnad: 2015-02-12 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:289 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Införande av tonnageskatt

Interpellation 2014/15:276 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:276 Sysselsättning, antal arbetade timmar, välstånd och produktivitet av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Finansminister Magdalena Andersson S När finansminister Magdalena Andersson nyligen presenterade sin analys av det ekonomiska läget fortsatte hon på sin tidigare inslagna linje att inte redovisa

Inlämnad: 2015-02-09 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:276 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättning, antal arbetade timmar, välstånd och produktivitet

Skriftlig fråga 2014/15:163 av Monica Green (S)

Fråga 2014/15:163 Trafikpoliser av Monica Green S till Statsrådet Anders Ygeman S Sedan den 1 januari 2015 är polisen en sammanhållen enrådsmyndighet, vilket innebär att myndigheten leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Den nya Polismyndigheten organiseras i sju polisregioner,

Inlämnad: 2015-01-15 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:163 av Monica Green (S) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2014/15:173 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:173 Sysselsättning och tillväxt av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I budgetpropositionen anges att den föreslagna politiken leder till lägre sysselsättning och tillväxt. Regeringen frångår praxis och redovisar inte omfattningen av minskningen. Det skapar osäkerhet och bidrar

Inlämnad: 2014-12-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:173 av Niklas Wykman (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättning och tillväxt

Interpellation 2014/15:153 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:153 Amorteringskrav på bostadslån av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansinspektionen har utöver kravet på en 15-procentig kontantinsats vid tecknande av nya bostadslån beslutat att införa ett amorteringskrav. Förslaget innebär att bolånen successivt måste amorteras

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:153 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Amorteringskrav på bostadslån

Interpellation 2014/15:152 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:152 Begreppet beräkningsteknisk överföring till hushållen av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S I statsbudgeten reserverar regeringen utgifter på mer än 20 miljarder kronor över den kommande mandatperioden under beteckningen beräkningsteknisk överföring till hushållenVad

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:152 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Begreppet beräkningsteknisk överföring till hushållen

Interpellation 2014/15:151 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:151 Överskottsmålet av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansministern har vid åtskilliga tillfällen sedan valet påstått att statens finanser är illa skötta och att ladorna är tommaSamtidigt föreslås omfattande utgiftsökningar i jämförelse med den tidigare regeringens

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:151 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Överskottsmålet

Interpellation 2014/15:150 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:150 Regeringens och kommissionens ekonomiska prognoser av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansministern har under en presskonferens i samband med Ekofinmötet den 7 november sagt att ladorna är ännu tommare än jag har sagtDetta baseras på att kommissionen nu förutspår

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:150 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens och kommissionens ekonomiska prognoser

Interpellation 2014/15:132 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:132 Landsbygdens konkurrensförutsättningar av Ulf Berg M till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Regeringen har i sin budgetproposition aviserat att man har för avsikt att införa en avståndsbaserad vägslitageskatt kilometerskattFör dem som bor och verkar på landsbygden är detta mycket oroande.

Inlämnad: 2014-11-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:132 av Ulf Berg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Landsbygdens konkurrensförutsättningar

Interpellation 2014/15:136 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2014/15:136 Säkrad finansiering av framtidens välfärd av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S Svaret från Magdalena Andersson på min fråga Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att långsiktigt trygga Sveriges välfärd när man nu frångår strategin att öka antalet arbetade

Inlämnad: 2014-11-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:136 av Anette Åkesson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkrad finansiering av framtidens välfärd
Paginering