Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:760 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:760 Klassning av handgranater av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Tillgången till handgranater har de senaste månaderna ökat dramatiskt i kriminella gäng, inte minst har detta drabbat Skåne och i synnerhet Malmö. Utöver ett antal skjutningar ser vi nu en oroande utveckling

Inlämnad: 2015-08-14 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:760 av Roger Haddad (FP) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2014/15:745 av Roger Haddad (FP)

Interpellation 2014/15:745 Sveriges medverkan i Europols antiterroraktion i sociala medier av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Jag inlämnade nyligen en skriftlig fråga till inrikesministern 2014/15:715 kring Sveriges hantering av Europols nya enhet som sjösattes i juli månad med uppgift att förhindra propaganda

Inlämnad: 2015-08-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:745 av Roger Haddad (FP) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:730 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:730 Effekter av polisens omorganisation av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Polisen är sedan årsskiftet ombildad till en nationell enhet. Syftet bakom riksdagens beslut och alliansregeringens reform var att få en starkare organisation och inte minst en effektivare sådan för att snabbt kunna

Inlämnad: 2015-07-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:730 av Roger Haddad (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:715 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:715 Sveriges hantering av Europols antiterrorprojekt av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Europol har nyligen sjösatt ett av sina projekt för att förebygga och förhindra terrorism i Europa. Utöver samverkan mellan säkerhetstjänsterna inom unionen, utbyte av passageraruppgifter, PNR, där det

Inlämnad: 2015-06-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:715 av Roger Haddad (FP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:709 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:709 Stockholmspolisens kvinnoregister av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Datainspektionen har i dagarna konstaterat att Stockholmspolisens upprättande av det så kallade kvinnoregistret är olagligt. Polisen har i olika underrättelsefiler fört in information om kvinnor, vad de utsatts för för

Inlämnad: 2015-06-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:709 av Roger Haddad (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:610 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:610 Skadestånd till brottsoffer av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Stödet till brottsoffer i domstol uppmärksammas ofta i debatten, till exempel vikten av biträde från samhällets sida. En annan fråga gäller anhörigas behov av råd och stöd som lätt riskerar att glömmas

Inlämnad: 2015-06-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:610 av Roger Haddad (FP) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2014/15:657 av Markus Wiechel (SD)

Interpellation 2014/15:657 Regeringens arbete mot islamistisk extremism av Markus Wiechel SD till Statsrådet Anders Ygeman S Säpo har hittills under 2015 stoppat 45 personer från att få uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap för att de bedömts som så kallade säkerhetsrisker, och det handlar i de flesta fall om

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:657 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens arbete mot islamistisk extremism

Interpellation 2014/15:635 av Roger Haddad (FP)

Interpellation 2014/15:635 Tillämpning av terroristlagen för återvändare av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige tillhör ett av de länder i Europa där flest unga män radikaliseras och aktivt väljer att ansluta sig till terroristorganisationen Isis för att planera, stötta eller

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:635 av Roger Haddad (FP) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillämpning av terroristlagen för återvändare

Skriftlig fråga 2014/15:545 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:545 Polisens uttalande om organiserat tiggeri av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S De senaste veckorna har debatten om tiggande EU-migranter varit i fokus. Sverige måste i första hand agera inom EU och bilateralt gentemot Rumänien och Bulgarien för att förbättra villkoren för romerna och de

Inlämnad: 2015-05-20 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:545 av Roger Haddad (FP) (pdf, 84 kB)

Interpellation 2014/15:546 av Roger Haddad (FP)

Interpellation 2014/15:546 Konsekvensanalys för Säkerhetspolisens informationsinhämtning av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en enmansutredare som ska föreslå hur en FN-resolution för att kriminalisera terroristresor kan införas i svensk lagstiftning. Utredningen

Inlämnad: 2015-04-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:546 av Roger Haddad (FP) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvensanalys för Säkerhetspolisens informationsinhämtning

Skriftlig fråga 2014/15:403 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:403 Säkerhetspolisens möjlighet att inhämta underrättelseinformation av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen har aviserat förslag som förhoppningsvis ska landa i att Sverige kriminaliserar resande till områden för att begå terroraktioner. Detta är också en direkt följd av en resolution

Inlämnad: 2015-04-09 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:403 av Roger Haddad (FP) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:432 av Roger Haddad (FP)

Interpellation 2014/15:432 Åtgärder mot den organiserade brottsligheten av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S De hänsynslösa skjutningarna i Biskopsgården i Göteborg visar återigen att samhället, lokalt som nationellt, måste fortsätta sitt arbete. Dels finns det lokala ansvaret med att förebygga brott, dels

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:432 av Roger Haddad (FP) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot den organiserade brottsligheten

Skriftlig fråga 2014/15:327 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:327 Kameraövervakning vid Malmö synagoga av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Säkerheten för de religiösa församlingarna i Sverige har varit extra uppmärksammad efter de tragiska händelserna i Bryssel, Paris och senast i Köpenhamn. I synnerhet har hot mot judiska verksamheter och institutioner

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:327 av Roger Haddad (FP) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:281 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:281 Polisens arbete mot hatbrott av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Nyligen överlämnade rikspolischefen en rapport om hatbrott till regeringen. Alliansregeringen hade tidigare bett Rikspolisstyrelsen att se över vad som behöver förbättras inom polisen och komma med förslag. När inrikesministern

Inlämnad: 2015-03-09 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:281 av Roger Haddad (FP) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:245 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:245 Straffskärpning vid hatbrott av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Hatbrott är allvarligt och avskyvärt. Samhället måste tydligare markera och signalera att ett sådant motiv vid en brottslig handling ska vara betungande för den enskilde. För en tid sedan skärptes

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:245 av Roger Haddad (FP) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:302 av Roger Haddad (FP)

Interpellation 2014/15:302 Säkerheten för den judiska minoriteten i Sverige av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Utvecklingen för landets minoriteter oroar. Inte minst ser vi återigen och återkommande händelser i vårt land och i våra grannländer där antisemitismen ökar. På skolorna är detta ett problem,

Inlämnad: 2015-02-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:302 av Roger Haddad (FP) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerheten för den judiska minoriteten i Sverige

Skriftlig fråga 2014/15:163 av Monica Green (S)

Fråga 2014/15:163 Trafikpoliser av Monica Green S till Statsrådet Anders Ygeman S Sedan den 1 januari 2015 är polisen en sammanhållen enrådsmyndighet, vilket innebär att myndigheten leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Den nya Polismyndigheten organiseras i sju polisregioner,

Inlämnad: 2015-01-15 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:163 av Monica Green (S) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:136 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:136 Polisens register av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, har nyligen presenterat nya uppgifter där några av polismyndigheterna, i detta fall Östergötland och Västra Götaland, fört register som saknar stöd i regelverket. För drygt ett år sedan

Inlämnad: 2014-12-12 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:136 av Roger Haddad (FP) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:119 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:119 Uppehållstillstånd för libanesiska medborgare i Sverige av Roger Haddad FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sommaren 2006 evakuerades tusentals svenska medborgare med libanesisk bakgrund efter den tillfälliga militära konflikten mellan Israel och Libanon. Detta ledde även till

Inlämnad: 2014-12-02 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:119 av Roger Haddad (FP) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:153 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:153 Amorteringskrav på bostadslån av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansinspektionen har utöver kravet på en 15-procentig kontantinsats vid tecknande av nya bostadslån beslutat att införa ett amorteringskrav. Förslaget innebär att bolånen successivt måste amorteras

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:153 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Amorteringskrav på bostadslån
Paginering