Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:693 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2014/15:693 Säkerhetspolisens nya uppgifter om terrorismfinansiering av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt nya uppgifter från Säkerhetspolisen har lån och momsbedrägerier finansierat flera resor där personer åkt till Syrien för att strida för IS. Att personer tar egna lån för att finansiera sin

Inlämnad: 2015-06-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:693 av Beatrice Ask (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2014/15:550 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2014/15:550 Illegala pass och resehandlingar av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Den illegala användningen av svenska pass är ett problem som har uppmärksammats av polisen, EU:s gränsbyrå Frontex och svenska utlandsmyndigheter. Närmare 60 000 borttappade pass anmäldes 2013. Det kan inte uteslutas

Inlämnad: 2015-04-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:550 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Illegala pass och resehandlingar

Skriftlig fråga 2014/15:444 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2014/15:444 Regeringens initiativ med anledning av flyktingtragedierna i Medelhavet av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Att människor flyr från den afrikanska kontinenten och att många drunknar på sin väg över Medelhavet är dessvärre något vi sett i flera år. Den senaste fartygskatastrofen

Inlämnad: 2015-04-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:444 av Beatrice Ask (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:413 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2014/15:413 Skärpta straff för så kallade målvakter i bolag av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den ekonomiska brottsligheten är omfattande, och den grova brottsligheten tjänar stora pengar. Vissa ekobrott är relativt enkla att utreda, men effekten av att ställa styrelsen till

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:413 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:302 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2014/15:302 Korrekta jämförelser av brottsstatistik av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Brottsförebyggande rådet Brå kommer inom kort att införa en ny redovisning av uppklarade brott. Syftet är bland annat att göra jämförelser med andra länder mer korrekta. Ett nytt begrepp lagföringsprocent införs.

Inlämnad: 2015-03-13 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:302 av Beatrice Ask (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:301 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2014/15:301 Bristande uppföljning av dna-spår i polisutredningar av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Möjligheterna att med hjälp av dna-spår öka uppklaringen av brott är uppenbara. Sedan drygt ett år pågår utväxling av dna från brottsplatser med Nederländerna, Finland, Estland, Litauen, Polen och Slovakien.

Inlämnad: 2015-03-13 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:301 av Beatrice Ask (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:319 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2014/15:319 En effektiv kriminalvård och färre återfall av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S En av de största utmaningarna för framtidens kriminalvård är att hitta former för att bedriva ett framgångsrikt återfallsförebyggande arbete. Den tidigare regeringens insatser

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:319 av Beatrice Ask (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En effektiv kriminalvård och färre återfall

Interpellation 2014/15:318 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2014/15:318 En effektivare rättskedja av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under de senaste åren har stora satsningar gjorts på rättsväsendet. Myndigheterna i rättskedjan har fått betydande ekonomiska tillskott sedan alliansregeringen tillträdde. Mellan 2006 och 2013

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:318 av Beatrice Ask (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En effektivare rättskedja

Skriftlig fråga 2014/15:244 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2014/15:244 Användning av polisresurser av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Polisens verksamhet är omfattande och innefattar många olika uppgifter. Huvuduppgifterna är dock att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott. Till polisens uppgifter hör bland annat att pröva ansökningar

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:244 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:211 av Niklas Karlsson (S)

Interpellation 2014/15:211 Butiksrån på små orter av Niklas Karlsson S till Statsrådet Anders Ygeman S Butiksrånen är en bekymmersam företeelse som länge legat på en oacceptabelt hög nivå. Butiksrån innebär stora risker för fysiska skador för personal men även närvarande kunder vid rånen. Personal som utsätts för rån,

Inlämnad: 2015-01-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:211 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Butiksrån på små orter

Skriftlig fråga 2014/15:163 av Monica Green (S)

Fråga 2014/15:163 Trafikpoliser av Monica Green S till Statsrådet Anders Ygeman S Sedan den 1 januari 2015 är polisen en sammanhållen enrådsmyndighet, vilket innebär att myndigheten leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Den nya Polismyndigheten organiseras i sju polisregioner,

Inlämnad: 2015-01-15 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:163 av Monica Green (S) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2014/15:193 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2014/15:193 Modernare lagstiftning för att kunna lagföra brott på och med hjälp av internet av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Internet innebär stora utmaningar när det gäller att bekämpa brott. Nätet öppnar möjligheter för människor och företag när det gäller handel,

Inlämnad: 2014-12-18 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2014/15:193 av Beatrice Ask (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Modernare lagstiftning för att kunna lagföra brott på och med hjälp av internet

Interpellation 2014/15:190 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2014/15:190 Lokal polisverksamhet av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S För att öka tryggheten är det viktigt att allmänheten upplever att polisen är närvarande och synlig. Det gäller såväl i storstäder som på mindre orter och på landsbygden. En tillgänglig polis är viktig för att förebygga

Inlämnad: 2014-12-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:190 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lokal polisverksamhet

Interpellation 2014/15:189 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2014/15:189 Skärpta påföljder mot bostadsinbrott av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under årets mörka månader ökar bostadsinbrotten. Många tvingas uppleva att deras hem haft ovälkommet besök av tjuvar som tagit saker och också ofta orsakat skadegörelse. Det värsta

Inlämnad: 2014-12-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:189 av Beatrice Ask (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skärpta påföljder mot bostadsinbrott

Interpellation 2014/15:160 av Johan Pehrson (FP)

Interpellation 2014/15:160 Poliser nära medborgarna av Johan Pehrson FP till Statsrådet Anders Ygeman S Den anmälda brottsligheten minskar och tryggheten ökar i Sverige 2014. Drivkrafterna bakom denna utveckling är många. Fler poliser sedan 2006 har rimligen haft en positiv effekt och generella trender har påverkat även

Inlämnad: 2014-11-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:160 av Johan Pehrson (FP) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Poliser nära medborgarna

Interpellation 2014/15:153 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:153 Amorteringskrav på bostadslån av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansinspektionen har utöver kravet på en 15-procentig kontantinsats vid tecknande av nya bostadslån beslutat att införa ett amorteringskrav. Förslaget innebär att bolånen successivt måste amorteras

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:153 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Amorteringskrav på bostadslån

Skriftlig fråga 2014/15:37 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2014/15:37 Konsekvenserna av höjda arbetsgivaravgifter för polisen av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Medarbetarna är polisens viktigaste resurs. Tack vare alliansregeringens satsningar på rättsväsendet ökade antalet poliser och antalet civilanställda, vilket var en nödvändig och medveten satsning.

Inlämnad: 2014-10-29 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:37 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2003/04:426 av Green, Monica (s)

den 8 april Interpellation 2003/04:426 av Monica Green s till statsrådet Berit Andnor om våld mot kvinnor som drabbar barnen Det finns beräkningar som visar att över 200 000 barn i Sverige växer upp i familjer där den ena föräldern slår den andra. Utan att förringa det lidande och den kränkning som kvinnorna utsätts

Inlämnad: 2004-04-08 Besvarare: Morgan Johansson (S)