Dokument & lagar (30 träffar)

Interpellation 2004/05:582 av Andersson, Magdalena (m)

den 11 maj Interpellation 2004/05:582 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson om den psykiatriska vården och rättspsykiatri Vissa personer som begått brott döms till rättspsykiatrisk vård i stället för att avtjäna straffet i fängelse. Detta får ekonomiska konsekvenser för landstingen som är de som bekostar

Inlämnad: 2005-05-11 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2003/04:137 av Andersson, Magdalena (m)

den 20 november Interpellation 2003/04:137 av Magdalena Andersson m till statsrådet Morgan Johansson om utredning utan krav på information till vårdnadshavaren Fler och fler unga kvinnor med invandrarbakgrund söker hjälp hos olika myndigheter för att de utsatts för hot, våld eller trakasserier från någon eller några

Inlämnad: 2003-11-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2003/04:292 av Andersson, Magdalena (m)

den 11 februari Interpellation 2003/04:292 av Magdalena Andersson m till socialminister Lars Engqvist om självmord Suicid är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i åldrarna 1544 Varje år dör över tre gånger så många i suicid som i trafiken, varje år dör dubbelt så många genom suicid än vad som omkom i Estoniakatastrofen.

Inlämnad: 2004-02-11 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2003/04:358 av Hellquist, Solveig (fp)

den 17 mars Interpellation 2003/04:358 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Morgan Johansson om anmälningsskyldighet Regelbundet kommer rapporter om att personal som misstänker att barn far illa eller utvecklas ogynnsamt inte fullgör sin anmälningsskyldighet. Det gäller skolan och förskolan, men också mödra- och

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: anmälningsskyldighet

Skriftlig fråga 2007/08:728 av Andersson, Magdalena (m)

den 7 februari Fråga 2007/08:728 Förenkling vid köp av hushållstjänster av Magdalena Andersson m till finansminister Anders Borg m Förra året infördes ett skatteavdrag för hushållstjänster, en mycket efterlängtad reform som ger människor ökad frihet och större möjligheter att kombinera aktivt yrkesliv med ett bra

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2002/03:317 av Andersson, Magdalena (m)

den 29 april Interpellation 2002/03:317 av Magdalena Andersson m till socialminister Lars Engqvist om rehabilitering i särskilt boende När en äldre person flyttar till särskilt boende minskar inte personens behov av rehabilitering. Däremot förändras förutsättningarna för hur det kan ske. Detta visas i en rapport från

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:989 av Andersson, Magdalena (m)

den 9 februari Fråga 2005/06:989 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson s Självskadande patienter I en artikel i Aftonbladet framgår att i en motion till brittiska Royal College of Nursings RCN kongress i april föreslås att patienter som vill skada sig själva ska förses med rena rakblad och bandage.

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:688 av Andersson, Magdalena (m)

den 20 december Fråga 2005/06:688 av Magdalena Andersson m till statsrådet Morgan Johansson s Övergrepp på barnhem Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda övergrepp på barnhem under perioden 19501980. Utifrån det material man får fram ska man också föreslå åtgärder som kan stödja de utsatta. Det

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:778 av Andersson, Magdalena (m)

den 12 januari Fråga 2005/06:778 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson s Olika vård för män och kvinnor I Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 framgår att det finns en del slående könsskillnader när det gäller användningen av vissa läkemedel. Orsakerna till dessa skillnader är delvis

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:879 av Andersson, Magdalena (m)

den 27 januari Fråga 2005/06:879 av Magdalena Andersson m till justitieminister Thomas Bodström s Vårdplatser för unga dömda för sexualbrott Antalet vårdplatser för unga människor som är dömda för sexualbrott och behöver behandling är få. De flesta slutna ungdomshem har inte kompetens och personal för att vårda

Inlämnad: 2006-01-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:881 av Andersson, Magdalena (m)

den 27 januari Fråga 2005/06:881 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson s Oförklarliga skillnader i behandling av män respektive kvinnor I en fråga 778 tog jag upp att det av Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 framgår att det finns en del slående könsskillnader när det gäller användningen

Inlämnad: 2006-01-27 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:369 av Andersson, Magdalena (m)

den 16 november Fråga 2005/06:369 av Magdalena Andersson m till statsrådet Morgan Johansson s Stöd till kvinnojourer som lämnat Roks Kvinnojourer runt om i landet gör ett ovärderligt arbete och ska ha all respekt för sitt viktiga värv. Under året har ett antal jourer lämnat riksorganisationen Roks för att koncentrera

Inlämnad: 2005-11-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:268 av Andersson, Magdalena (m)

den 28 oktober Fråga 2005/06:268 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson s Apoteksbolagets försämring av tillgång på medicin Patienter som hämtar ut sin medicin hos apoteksombud har fått en försämrad service och får vänta en till flera dagar längre på sin medicin än tidigare. Apoteksbolaget har

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:384 av Andersson, Magdalena (m)

den 17 november Fråga 2005/06:384 av Magdalena Andersson m till statsrådet Morgan Johansson s Stödet till kvinnojourer Kvinnojourer runtom i landet gör ett ovärderligt arbete och ska ha all respekt för sitt viktiga värv. Under året har ett antal jourer lämnat riksorganisationen Roks för att koncentrera sig på arbetet

Inlämnad: 2005-11-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:155 av Andersson, Magdalena (m)

den 14 oktober Fråga 2005/06:155 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson s Olika åldersgränser för mammografi beroende på bostadsort Bröstcancer är en av de cancerformer som drabbar flest kvinnor världen över. I Sverige drabbas var tionde kvinna. Varje år ställs ca 7 000 bröstcancerdiagnoser. Mammografi

Inlämnad: 2005-10-17 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1483 av Andersson, Magdalena (m)

den 27 april Fråga 2005/06:1483 av Magdalena Andersson m till statsrådet Morgan Johansson s Kränkningar och övergrepp på barnhem I december 2005 frågade jag statsrådet Morgan Johansson vilka åtgärder han avsåg att vidta för att aktualisera frågorna om ansvar och kompensation till personer som blivit utsatta för

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1260 av Andersson, Magdalena (m)

den 22 mars Fråga 2005/06:1260 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson s Miljökonsekvenser i äldreboenden Den strävan som många äldre- och demensboenden har, att erbjuda en så hemlik miljö som möjligt med vardagliga, igenkännbara aktiviteter för de äldre, riskerar på grund av miljökrav att bli mer

Inlämnad: 2006-03-22 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1622 av Andersson, Magdalena (m)

den 16 maj Fråga 2005/06:1622 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson s Väntetider för adhd-utredning En undersökning som handikapporganisationen Attention har genomfört visar att vuxna som lider av adhd och närliggande funktionshinder kan få vänta upp till två år på att få diagnos. Hur lång väntetiden

Inlämnad: 2006-05-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:459 av Andersson, Magdalena (m)

den 26 november Fråga 2004/05:459 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson om rättspsykiatri och annan psykiatrisk vård Ibland döms personer som begått brott till psykiatrisk vård i stället för fängelse. Den vården utförs och betalas av landstingen. Om personen hade dömts till kriminalvård hade staten

Inlämnad: 2004-11-26 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:828 av Andersson, Magdalena (m)

den 28 januari Fråga 2004/05:828 av Magdalena Andersson m till statsrådet Morgan Johansson om socialbidrag och ungdomars arbete Nu är det snart dags att söka sommarjobb. Extra pengar till en moped eller något annat efterlängtat för många unga. Men inte för alla. Ungdomar med föräldrar som är beroende av socialbidrag

Inlämnad: 2005-01-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Paginering