Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2132 av Åström, Alice (v)

den 13 september Fråga 2005/06:2132 av Alice Åström v till utrikesminister Jan Eliasson s Visumtvång för medborgare från Bolivia EU-kommissionen har föreslagit visumtvång för bolivianska medborgares vid inresa till Europa. Som motivering har anförts att det finns ett intensivt och ihållande migrationstryck från Bolivia

Inlämnad: 2006-09-13 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2087 av Linna, Elina (v)

den 31 augusti Fråga 2005/06:2087 av Elina Linna v till statsrådet Morgan Johansson s HBT-personers ohälsa Statens folkhälsoinstitut har nyligen presenterat en rapport i serien Hälsa på lika villkor om HBT-personers fysiska och psykiska hälsa. Resultaten visar trots att övervägande delen av HBT-personer hade

Inlämnad: 2006-08-31 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1979 av Larsson, Kalle (v)

den 7 augusti Fråga 2005/06:1979 av Kalle Larsson v till statsrådet Barbro Holmberg s Möjlighet till asyl vid flykt från kriget mot Libanon Israels krigföring mot Libanon har många dimensioner. En är att den tvingar människor på flykt. I den tidigare utlänningslagen fanns möjligheten att få skydd undan väpnad konflikt

Inlämnad: 2006-08-07 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1809 av Stafilidis, Tasso (v)

den 13 juni Fråga 2005/06:1809 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Barbro Holmberg s Unga homosexuella asylsökande Enligt barnkonventionens bestämmelser, som också finns inskrivna i den nuvarande utlänningslagen, ska hänsyn tas till barnets bästa när det gäller bedömningen av rätten att få stanna i Sverige. Migrationsverkets

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1704 av Stafilidis, Tasso (v)

den 26 maj Fråga 2005/06:1704 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Barbro Holmberg s Homosexuella asylsökande från Iran Att homosexuella förbindelser är kriminaliserade i Iran är ett välkänt faktum. Tyvärr tillämpas lagstiftningen fortfarande av de iranska myndigheterna. I september 2003 arresterades en grupp

Inlämnad: 2006-05-26 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2005/06:354 av Stafilidis, Tasso (v)

den 18 april Interpellation 2005/06:354 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Jens Orback s Grekiska Riksförbundet Det har kommit till min kännedom att Grekiska Riksförbundet GR i ett beslut INT-42-05-1628 från Integrationsverket fått avslag på sin ansökan om organisationsstöd och verksamhetsbidrag för år 2006.

Inlämnad: 2006-04-18 Besvarare: Jens Orback (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Grekiska Riksförbundet

Skriftlig fråga 2005/06:1389 av Åström, Alice (v)

den 7 april Fråga 2005/06:1389 av Alice Åström v till utrikesminister Carin Jämtin s Sverige och tortyrförbudet Europarådets nytillträdde kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg skriver på Europarådets hemsida att Sveriges avvisning av två egyptier i december 2001 är exempel på hur kampen mot terrorismen

Inlämnad: 2006-04-07 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2005/06:334 av Larsson, Kalle (v)

den 4 april Interpellation 2005/06:334 av Kalle Larsson v till statsrådet Barbro Holmberg s Kvotflyktingars integrationspotential På ett område inom flyktingpolitiken har Sverige skaffat sig ett gott internationellt anseende, nämligen genom den årliga flyktingkvot som används för att i samarbete med FN:s flyktingkommissariat

Inlämnad: 2006-04-04 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvotflyktingars integrationspotential

Skriftlig fråga 2005/06:1172 av Hoffmann, Ulla (v)

den 10 mars Fråga 2005/06:1172 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jens Orback s Invandrade kvinnors skydd mot mäns våld I dagarna har Umeåuppropet tagit ställning för att kvinnors rädsla för våld ska tas på allvar i politiken. Vänsterpartiet har uttalat sitt stöd för detta viktiga initiativ. Våldet mot kvinnor

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:295 av Einarsson, Mats (v)

den 8 mars Interpellation 2005/06:295 av Mats Einarsson v till statsrådet Jens Orback s Analys av lagstiftningen ur ett könsmaktsperspektiv Fredagen den 3 mars 2006 lanserades Umeåuppropet som vill få stopp på kvinnors vardagsrädsla. Det kräver kvinnors rätt till kroppslig integritet och makt över sina liv. Uppropet

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:287 av Hoffmann, Ulla (v)

den 7 mars Interpellation 2005/06:287 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Barbro Holmberg s Den tillfälliga utlänningslagstiftningen I samband med budgetförhandlingarna 2005 träffade de tre samarbetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en överenskommelse om flyktingpolitiken. Överenskommelsen

Inlämnad: 2006-03-07 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1131 av Hoffmann, Ulla (v)

den 2 mars Fråga 2005/06:1131 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Ulrica Messing s ID-kort till flyktingar som saknar hemlandspass eller främlingspass Utländska medborgare har i vissa fall stora svårigheter att erhålla ID-handlingar. Posten AB och de övriga instanser som i dag har rätt att utfärda ID-handlingar har

Inlämnad: 2006-03-02 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:258 av Holma, Siv (v)

den 14 februari Interpellation 2005/06:258 av Siv Holma v till statsrådet Morgan Johansson s Spelmissbruk Det socialdemokratiskt ägda företaget A-lotterier har ansökt om tillstånd att ordna pokerspel på Internet. Samtidigt har regeringsmedlemmar uttalat oro för utvecklingen på spelmarknaden och de problem med spelmissbruk

Inlämnad: 2006-02-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Spelmissbruk

Skriftlig fråga 2005/06:772 av Linna, Elina (v)

den 10 januari Fråga 2005/06:772 av Elina Linna v till statsrådet Morgan Johansson s Folkhälsan och våld mot kvinnor Statens folkhälsoinstitut har nyligen presenterat en rapport om folkhälsa ur ett genusperspektiv. Där pekar man på att kvinnors utsatthet är att betrakta som ett folkhälsoproblem. Det gäller inte

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:742 av Linna, Elina (v)

den 3 januari Fråga 2005/06:742 av Elina Linna v till statsrådet Morgan Johansson s Ohälsan bland HBT-personer Statens folkhälsoinstitut har nyligen presenterat en rapport om homo-bi- och transsexuellas hälsa. Det visar sig att den psykiska ohälsan är betydligt större hos HBT-personer än bland heterosexuella. Ett

Inlämnad: 2006-01-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:626 av Burman, Ingrid (v)

den 14 december Fråga 2005/06:626 av Ingrid Burman v till statsrådet Morgan Johansson s Riskbruksprojektet Riskbruksprojektet arbetar med utbildning av primärvårdens personal i alkoholpreventivt arbete. Alkoholpreventivt arbete är en av de viktigaste folkhälsofrågorna enligt den nationella handlingsplanen. Projektet

Inlämnad: 2005-12-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:305 av Larsson, Kalle (v)

den 4 november Fråga 2005/06:305 av Kalle Larsson v till statsrådet Barbro Holmberg s EU och det internationella systemet för flyktingskydd Amnesty International har i ett öppet brev den 7 oktober 2005 till det brittiska ordförandeskapet för EU uttryckt en stark oro för att EU:s medlemsstater hotar integriteten

Inlämnad: 2005-11-04 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2005/06:72 av Stafilidis, Tasso (v)

den 27 oktober Interpellation 2005/06:72 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Barbro Holmberg s Skydd mot hatbrott på Migrationsverkets förläggningar I mer än ett 70-tal länder är homosexuella handlingar förbjudna eller belagda med dödsstraff. Asylsökande HBT-personer riskerar att utsättas för hatbrott även efter

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2005/06:70 av Stafilidis, Tasso (v)

den 27 oktober Interpellation 2005/06:70 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Barbro Holmberg s Splittring av asylsökande familjer Det har kommit till min kännedom att Migrationsverket på ett synnerligen inhumant sätt har splittrat en asylsökande familj som består av två statslösa palestinska män genom att inte

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2005/06:11 av Åström, Alice (v)

den 19 september Interpellation 2005/06:11 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds s Diplomatiska försäkringar Den 20 maj 2005 fälldes Sverige för tionde gången av FN:s kommitté mot tortyr för brott mot FN:s tortyrkonvention. Denna gång fälldes Sverige inte bara för att ha avvisat en asylsökande trots

Inlämnad: 2005-09-19 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Paginering