Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2120 av Billström, Tobias (m)

den 12 september Fråga 2005/06:2120 av Tobias Billström m till statsrådet Barbro Holmberg s Migrationsverkets resurser för att hantera sitt uppdrag Under de senaste dagarna har alltfler bekymmersamma besked kommit om Migrationsverkets möjligheter att uppfylla sina åtaganden enligt regleringsbrev och förordningar.

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2056 av Billström, Tobias (m)

den 24 augusti Fråga 2005/06:2056 av Tobias Billström m till statsrådet Barbro Holmberg s Anhöriginvandring och självförsörjning Migrationsverket har i beräkningar som presenterats pekat på en markant ökning av antalet ansökningar om anhöriginvandring. Under nästa år antas siffran uppgå till närmare 5 000 personer.

Inlämnad: 2006-08-24 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1968 av Billström, Tobias (m)

den 3 augusti Fråga 2005/06:1968 av Tobias Billström m till statsrådet Barbro Holmberg s Nya regler för asylsökande Beskedet att upp till 7 000 asylsökande återgått till att gömma sig efter att ha fått avslag enligt den tillfälliga asyllag som riksdagen beslutade om i november 2005 är tragiskt. Det är ett stort

Inlämnad: 2006-08-03 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1931 av Billström, Tobias (m)

den 18 juli Fråga 2005/06:1931 av Tobias Billström m till statsrådet Jens Orback s Riksrevisionens kritik av Integrationsverkets arbete för introduktion av nyanlända flyktingar Den rapport som kom från Riksrevisionen den 22 juni innehåller kraftig kritik mot hur Integrationsverket sköter flyktingmottagandet och

Inlämnad: 2006-07-18 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1930 av Billström, Tobias (m)

den 18 juli Fråga 2005/06:1930 av Tobias Billström m till statsrådet Barbro Holmberg s Riksrevisionens kritik av Migrationsverkets insatser för nyanlända invandrare Riksrevisionen riktar i sin rapport Statliga insatser för nyanlända invandrare hård kritik mot Migrationsverket. Kritiken handlar till stor del om

Inlämnad: 2006-07-18 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2005/06:358 av Billström, Tobias (m)

den 21 april Interpellation 2005/06:358 av Tobias Billström m till statsrådet Jens Orback s Budgetmedel för flyktingmottagandet Integrationsminister Jens Orback utlovade på DN debatt den 27 mars 700 miljoner kronor till kommunerna i ersättning för det ökade flyktingmottagandet. I vårpropositionen har 100 miljoner

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:294 av Billström, Tobias (m)

den 8 mars Interpellation 2005/06:294 av Tobias Billström m till statsrådet Barbro Holmberg s Flyktingmottagandet Den 9 november fattade riksdagen beslut om en tillfällig lag om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut efter förslag från socialdemokraten Leif Jacobsson, vänsterpartisten Ulla Hoffmann och

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Jens Orback (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Flyktingmottagandet

Skriftlig fråga 2005/06:658 av Billström, Tobias (m)

den 16 december Fråga 2005/06:658 av Tobias Billström m till statsrådet Jens Orback s Svenska språket och integrationen För att komma in i det svenska samhället och klara av att möta utbildningars och yrkeslivets krav krävs en god kunskap i det svenska språket. Skolan kan aldrig förändra ett barns bakgrund eller

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:456 av Billström, Tobias (m)

den 24 november Fråga 2005/06:456 av Tobias Billström m till statsrådet Jens Orback s Integrationsverkets wallraffande Justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren har kritiserat den metod med vilken Integrationsverket testar om andra myndigheter diskriminerar på etnisk eller religiös grund. Detta går till på så vis

Inlämnad: 2005-11-24 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:131 av Billström, Tobias (m)

den 22 november Interpellation 2005/06:131 av Tobias Billström m till statsrådet Barbro Holmberg s Barnens ställning i asylprocessen Frågan om apatiska barn och deras ställning i asylprocessen har varit uppe till diskussion under lång tid. En sida av ämnet som näst intill varit tabu har varit hur deras tillstånd

Inlämnad: 2005-11-22 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barnens ställning i asylprocessen

Skriftlig fråga 2005/06:396 av Billström, Tobias (m)

den 17 november Fråga 2005/06:396 av Tobias Billström m till statsrådet Barbro Holmberg s Gömda flyktingar Den 15 november började den tillfälliga lagen om ny prövning av avvisnings- och asylbeslut, som riksdagen beslutade om den 9 november, att gälla. Lagen har med rätta kritiserats för att vara otydlig och svårhanterlig

Inlämnad: 2005-11-17 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:100 av Billström, Tobias (m)

den 11 oktober Fråga 2005/06:100 av Tobias Billström m till statsrådet Barbro Holmberg s Gömda barn Det är oacceptabelt att gömda barn av rädsla för polisingripande inte törs vare sig gå till skolan eller uppsöka sjukvården. Trots att FN:s barnkonvention kräver att myndigheter, domstolar med flera agerar utifrån

Inlämnad: 2005-10-11 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:99 av Billström, Tobias (m)

den 11 oktober Fråga 2005/06:99 av Tobias Billström m till statsrådet Barbro Holmberg s Omprövning och nyprövning Förvirringen kring vad som gäller för gömda barn och familjer är stor. Först beslutade Sveriges riksdag om en ny instans- och processordning, sedan lade regeringen en budgetproposition som delvis annonserade

Inlämnad: 2005-10-11 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:79 av Billström, Tobias (m)

den 6 oktober Fråga 2005/06:79 av Tobias Billström m till statsrådet Jens Orback s Boendesegregation Malmöelever sämst igenSå börjar en artikel i Sydsvenska Dagbladet om Malmöelevernas gymnasiebehörighet. Drygt 23 saknar godkänt i de nödvändiga ämnena matematik, svenska och engelska. De dåliga resultaten är inte

Inlämnad: 2005-10-06 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:2 av Billström, Tobias (m)

den 13 september Interpellation 2005/06:2 av Tobias Billström m till statsminister Göran Persson s Uppehållstillstånd för vittnen av människohandel Människosmuggling har i allt högre grad kommit att bedrivas av kriminella organisationer med förgreningar i många länder, men brukar anses innefatta någon form av frivillighet

Inlämnad: 2005-09-13 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2005/06:1 av Billström, Tobias (m)

den 13 september Interpellation 2005/06:1 av Tobias Billström m till statsrådet Barbro Holmberg s Säkra familjeförhållanden Förekomst av släktskap eller familjeband påverkar handläggningen av asyl- och integrationsärenden. I upprepade fall har medierna påvisat hur barn tas som gisslan av vuxna som vill använda dem

Inlämnad: 2005-09-13 Besvarare: Barbro Holmberg (S)