Dokument & lagar (226 träffar)

Interpellation 2005/06:92 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 7 november Interpellation 2005/06:92 av Chatrine Pålsson kd till statsminister Göran Persson s Inkapslingsanläggning i Oskarshamn Statsministerns uttalande om slutförvaringen av svenskt kärnbränsle som en omodern metod har skapat oro och förvirring i Oskarshamn. Inom kort är det tänkt att SKB ska ansöka om tillstånd

Inlämnad: 2005-11-07 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:295 av Einarsson, Mats (v)

den 8 mars Interpellation 2005/06:295 av Mats Einarsson v till statsrådet Jens Orback s Analys av lagstiftningen ur ett könsmaktsperspektiv Fredagen den 3 mars 2006 lanserades Umeåuppropet som vill få stopp på kvinnors vardagsrädsla. Det kräver kvinnors rätt till kroppslig integritet och makt över sina liv. Uppropet

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:358 av Billström, Tobias (m)

den 21 april Interpellation 2005/06:358 av Tobias Billström m till statsrådet Jens Orback s Budgetmedel för flyktingmottagandet Integrationsminister Jens Orback utlovade på DN debatt den 27 mars 700 miljoner kronor till kommunerna i ersättning för det ökade flyktingmottagandet. I vårpropositionen har 100 miljoner

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:308 av Jakobsson, Leif (s)

den 16 mars Interpellation 2005/06:308 av Leif Jakobsson s till statsrådet Barbro Holmberg s Alla kommuners ansvar för flyktingmottagandet Med anledning av att vi beräknar att betydligt fler uppehållstillstånd beviljas för flyktingar i jämförelse med 2005 har Integrationsverket gått ut till kommunerna med en ny

Inlämnad: 2006-03-16 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:305 av Andersson, Margareta (c)

den 15 mars Interpellation 2005/06:305 av Margareta Andersson c till statsrådet Morgan Johansson s Stulen barndom De senaste veckorna har debatten i Småland och även på andra ställen varit livlig om de barn som varit fosterhemsplacerade och fått sin barndom stulenMan har i Aneby dragit i gång ett nätverk som förmodligen

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stulen barndom

Interpellation 2005/06:244 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:244 av Else-Marie Lindgren kd till statsrådet Sven-Erik Österberg s Åtgärder mot spelmissbruk Den svenska spelmarknaden växer så det knakar. Den 24 november 2005 gav regeringen Svenska Spel tillstånd att starta nätpoker. ATG har ansökt hos regeringen om att få flytta in sina

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot spelmissbruk

Interpellation 2005/06:88 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 2 november Interpellation 2005/06:88 av Mikael Oscarsson kd till statsminister Göran Persson s Förvar av använt kärnbränsle Vid en presskonferens i Malmö den 29 oktober beskrev statsministern mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn som inte moderntVidare beskrev statsministern hur det slutliga djupförvaret

Inlämnad: 2005-11-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:83 av Danielsson, Staffan (c)

den 1 november Interpellation 2005/06:83 av Staffan Danielsson c till statsrådet Lena Sommestad s Prestige och allvarliga oklarheter bland forskare och myndigheter vad gäller Östersjöns algblomningar Regeringens Miljövårdsberedning skrev den 21 februari i år en anmärkningsvärd artikel i Göteborgs-Posten, undertecknad

Inlämnad: 2005-11-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:60 av Romanus, Gabriel (fp)

den 24 oktober Interpellation 2005/06:60 av Gabriel Romanus fp till statsrådet Morgan Johansson s Åtgärder mot illegal alkoholhantering Enighet råder i riksdagen om att kraftfulla åtgärder måste sättas in mot illegal vidareförsäljning av alkoholdrycker, för att motverka ökningen av alkoholkonsumtion och skador.

Inlämnad: 2005-10-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:46 av Acketoft, Tina (fp)

den 18 oktober Interpellation 2005/06:46 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jens Orback s Det bestående lönegapet mellan kvinnor och män Kvinnor i Sverige tjänar fortfarande ungefär bara 80 av männens löner. Lönegapet skiljer sig dock åt beroende på hur det mäts. Den främsta anledningen till att kvinnor och män

Inlämnad: 2005-10-18 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:45 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 17 oktober Interpellation 2005/06:45 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Kemikalierna i våra kroppar Världsnaturfonden har tillsammans med Kungl. Tekniska högskolan genomfört en undersökning av förekomsten av olika kemikalier i blodet hos 13 familjer i 12 olika EU-länder, inklusive Sverige.

Inlämnad: 2005-10-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:43 av Acketoft, Tina (fp)

den 14 oktober Interpellation 2005/06:43 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jens Orback s JämO:s politiserade roll Sommaren 1980 fick Sverige sin första jämställdhetslag tack vare Folkpartiet. Lagens tillkommande hade föregåtts av en lång strid. I dag är jämställdhetslagen etablerad men tyvärr är dess efterlevnad

Inlämnad: 2005-10-14 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:28 av Johansson, Kenneth (c)

den 6 oktober Interpellation 2005/06:28 av Kenneth Johansson c till statsrådet Morgan Johansson s Influensaberedskap och beslutsordning i händelse av pandemi FN och WHO gick nyligen ut med nya varningar om en framtida pandemi av fågelinfluensa, en världsomfattande epidemi. Exakta dödssiffror må vara spekulativa,

Inlämnad: 2005-10-06 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:192 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 12 januari Interpellation 2005/06:192 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Lena Sommestad s Strandskydd Miljöministern utlovade i en interpellationsdebatt med undertecknad i december 2004 att ett förslag med nya regler för strandskydd skulle läggas på riksdagens bord våren 2006. Enligt uppgift är departementet

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:185 av Bargholtz, Helena (fp)

den 4 januari Interpellation 2005/06:185 av Helena Bargholtz fp till socialminister Berit Andnor s Ökningen av barnaga i Sverige Enligt oroande uppgifter från Barnombudsmannen finns det tydliga tecken på att barnagan ökar i Sverige. Antalet anmälda fall av misshandel mot mindre barn har ökat under de senaste åren.

Inlämnad: 2006-01-04 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:18 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 september Interpellation 2005/06:18 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Morgan Johansson s Utskickade barns rättssäkerhet Fallet med de somaliska syskonen Ahmed och Nimo som skickats till Somalia av sina vårdnadshavare för att gå på koranskola och som senare fick leva som tiggare i Etiopien har fått stor

Inlämnad: 2005-09-22 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:176 av Lindström, Torsten (kd)

den 21 december Interpellation 2005/06:176 av Torsten Lindström kd till statsrådet Morgan Johansson s Ersättning till familjehemsföräldrar Många barn lever i så besvärliga hemförhållanden att de måste komma bort från sin biologiska familj. För en stor del av dessa barn blir lösningen att bo i ett familjehem. Familjehemsvården

Inlämnad: 2005-12-21 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:17 av Sjösten, Ulf (m)

den 22 september Interpellation 2005/06:17 av Ulf Sjösten m till statsrådet Lena Sommestad s Miljösanktionsavgifter I samband med att miljöbalkens bestämmelser infördes infördes också ett nytt system för miljösanktionsavgifter. En miljösanktionsavgift är en administrativ sanktionsavgift som tas ut om någon verksamhetsutövare

Inlämnad: 2005-09-22 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:167 av Patriksson, Runar (fp)

den 13 december Interpellation 2005/06:167 av Runar Patriksson fp till näringsminister Thomas Östros s Ammunitionsindustrin och bly i ammunition Jakten är ett viktigt inslag i skogslänens livsmönster och betydelsefull för dess näringsverksamhet. Många fastboende i alla yrkeskategorier samt turister och återvändare

Inlämnad: 2005-12-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2005/06:162 av Patriksson, Runar (fp)

den 9 december Interpellation 2005/06:162 av Runar Patriksson fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Den svenska vargstammen Den svenska vargstammen har vuxit snabbt och i dag har vi den starkaste rovdjursstammen på över hundra år. Det är nu, enligt min mening, hög tid att vi börjar ta hänsyn till vilken

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)