Dokument & lagar (226 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1567 av Thorén, Sverker (fp)

den 8 maj Fråga 2005/06:1567 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Miljömål om partiklar Vid omröstningen i kammaren om riksdagens miljömål bet. 2005/06:MJU3 röstade en majoritet bestående av fp, m, kd, c och mp mot regeringens proposition på tolv punkter. Riksdagen beslutade att delmålet för partiklar

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1566 av Thorén, Sverker (fp)

den 8 maj Fråga 2005/06:1566 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Miljömål om kadmium Vid omröstningen i kammaren om riksdagens miljömål bet. 2005/06:MJU3 röstade en majoritet bestående av fp, m, kd, c och mp mot regeringens proposition på tolv punkter. Riksdagen beslutade att ett nytt delmål om

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1565 av Thorén, Sverker (fp)

den 8 maj Fråga 2005/06:1565 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Miljömål om dioxin i livsmedel Vid omröstningen i kammaren om riksdagens miljömål bet. 2005/06:MJU3 röstade en majoritet bestående av fp, m, kd, c och mp mot regeringens proposition på tolv punkter. Riksdagen beslutade att ett nytt

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1564 av Thorén, Sverker (fp)

den 8 maj Fråga 2005/06:1564 av Sverker Thorén fp till statsrådet Lena Sommestad s Miljömål om utsläpp av fosforföreningar Vid omröstningen i kammaren om riksdagens miljömål bet. 2005/06:MJU3 röstade en majoritet bestående av fp, m, kd, c och mp mot regeringens proposition på tolv punkter. Riksdagen beslutade

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1537 av Astudillo, Luciano (s)

den 5 maj Fråga 2005/06:1537 av Luciano Astudillo s till statsrådet Jens Orback s Lågt skadestånd vid diskriminering på krogen Återigen utdöms ett lägre skadestånd för krogdiskriminering än vad Diskrimineringsombudsmannen begärt. Nu på onsdagen kom en dom i Malmö tingsrätt där fyra män sammanlagt får 60 000 kr

Inlämnad: 2006-05-05 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1518 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 3 maj Fråga 2005/06:1518 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson s Vård av spelmissbrukare Tre av fyra som genomgått hela programmet vid en vårdinstitution för spelmissbrukare fungerar väl och har kunnat börja jobba igen visar en utvärdering. I hela landet finns 3035 vårdplatser men Folkhälsoinstitutet

Inlämnad: 2006-05-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:375 av Höij, Helena (kd)

den 2 maj Interpellation 2005/06:375 av Tredje vice talman Helena Höij kd till justitieminister Thomas Bodström s Åtgärder mot reklam för sexuella tjänster Ett samhälle som erkänner alla människors lika och okränkbara värde måste reagera när kvinnor systematiskt kränks och utnyttjas. De sexklubbar som finns i Stockholm

Inlämnad: 2006-05-02 Besvarare: Jens Orback (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot reklam för sexuella tjänster

Skriftlig fråga 2005/06:1512 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 2 maj Fråga 2005/06:1512 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Jens Orback s Bidrag till kvinnoorganisationer Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet Föräldrarskap, har i 18 år varit berättigade till statsbidrag som kvinnoorganisation. Trots att bidragen till kvinnoorganisationer ökade från ca

Inlämnad: 2006-05-02 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1509 av Västerteg, Claes (c)

den 28 april Fråga 2005/06:1509 av Claes Västerteg c till statsrådet Lena Sommestad s Enkel sopsortering med miljönytta Införandet av producentansvar på förpackningar har varit framgångsrikt. Människors engagemang för att minska sopmängderna är stort och tillsammans med en väl fungerande organisation för insamling

Inlämnad: 2006-04-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1508 av Västerteg, Claes (c)

den 28 april Fråga 2005/06:1508 av Claes Västerteg c till statsrådet Lena Sommestad s Försämrad luftmiljö i städerna Miljön i våra städer blir allt sämre. Samtidigt visar ny forskning att människors hälsa påverkas kraftigt av partiklar och luftföroreningar. Extra allvarligt är det för sjuka och äldre. En studie

Inlämnad: 2006-04-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1500 av Markström, Elisebeht (s)

den 27 april Fråga 2005/06:1500 av Elisebeht Markström s till statsrådet Morgan Johansson s Byråkrati i stället för verksamhet Riksdagen beslutade inför budgetåret 2006 att avsätta 77,5 miljoner kronor för att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Medlen som kan sökas av kvinno- och tjejjourer,

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1498 av Krantz, Tobias (fp)

den 27 april Fråga 2005/06:1498 av Tobias Krantz fp till statsrådet Morgan Johansson s Unga människors beroende av socialbidrag Antalet unga som får socialbidrag i Jönköpings kommun visar inga tecken på att minska. Det blir istället bara fler som tvingas be kommunen om hjälp. Under årets tre första månader fortsatte

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1483 av Andersson, Magdalena (m)

den 27 april Fråga 2005/06:1483 av Magdalena Andersson m till statsrådet Morgan Johansson s Kränkningar och övergrepp på barnhem I december 2005 frågade jag statsrådet Morgan Johansson vilka åtgärder han avsåg att vidta för att aktualisera frågorna om ansvar och kompensation till personer som blivit utsatta för

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2005/06:358 av Billström, Tobias (m)

den 21 april Interpellation 2005/06:358 av Tobias Billström m till statsrådet Jens Orback s Budgetmedel för flyktingmottagandet Integrationsminister Jens Orback utlovade på DN debatt den 27 mars 700 miljoner kronor till kommunerna i ersättning för det ökade flyktingmottagandet. I vårpropositionen har 100 miljoner

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1452 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 21 april Fråga 2005/06:1452 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad s Producentansvar Det så kallade WEEE-direktivet, som beslutades i januari 2003 Directive 2002/96/ECgrundar sig på principerna för ett individuellt producentansvar. Därmed skulle producenterna få ett incitament att ta fram miljömässigt

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1451 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 21 april Fråga 2005/06:1451 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Lena Sommestad s Biologiskt nedbrytbara förpackningar Att vi ska göra oss mindre beroende av olja är alla överens om. Det är bland annat därför som vi har straffskatter på bensin och premierar andra typer av drivmedel. Inom förpackningsbranschen

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1437 av von Sydow, Henrik (m)

den 20 april Fråga 2005/06:1437 av Henrik von Sydow m till statsrådet Jens Orback s Reklamförbud och yttrandefrihet Statsminister Göran Persson aviserade i ett Ekoinslag den 21 maj 2005 att mediernas möjlighet och rätt att publicera material, text och bilder, som uttrycker en nedvärderande kvinnosyn, kan komma att

Inlämnad: 2006-04-20 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2005/06:354 av Stafilidis, Tasso (v)

den 18 april Interpellation 2005/06:354 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Jens Orback s Grekiska Riksförbundet Det har kommit till min kännedom att Grekiska Riksförbundet GR i ett beslut INT-42-05-1628 från Integrationsverket fått avslag på sin ansökan om organisationsstöd och verksamhetsbidrag för år 2006.

Inlämnad: 2006-04-18 Besvarare: Jens Orback (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Grekiska Riksförbundet

Skriftlig fråga 2005/06:1413 av René, Inger (m)

den 12 april Fråga 2005/06:1413 av Inger René m till statsrådet Morgan Johansson s Barnfetma Fetma hos barn är en tickande bomb. Ökningen av feta barn i Sverige är alarmerande. Med tanke på att hälsoproblem hos vuxna grundläggs i barn- och ungdomsåren riskerar vi att få en gravt överviktig befolkning med många

Inlämnad: 2006-04-12 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1410 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 11 april Fråga 2005/06:1410 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Morgan Johansson s Försäljning av alkoholgodis Endast Systembolaget får sälja alkoholdrycker starkare än 3,5 volymprocent alkohol. Detaljhandeln får sälja alkohol med maximalt 3,5 volymprocent alkohol. 18-årsgräns för inköp gäller och ålderskontroll

Inlämnad: 2006-04-11 Besvarare: Morgan Johansson (S)