Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2009 av Brodén, Anita (fp)

den 14 augusti Fråga 2005/06:2009 av Anita Brodén fp till statsrådet Morgan Johansson s Stulen barndom Många barn som togs om hand av samhället mellan 1940-talet och 1970-talet hamnade på institutioner och fosterhem som inte tog hänsyn till barnens behov. Skrämmande rapporter har framkommit under senaste tiden

Inlämnad: 2006-08-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1637 av Brodén, Anita (fp)

den 17 maj Fråga 2005/06:1637 av Anita Brodén fp till statsrådet Lena Sommestad s Våtmarker Riksdagen har antagit miljömålet Myllrande våtmarker. För att uppnå målet måste ytterligare åtgärder vidtas. Det som nu krävs är en strategi och en förenklad byråkrati för att möjliggöra en ökad omfattning av återställda

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1636 av Brodén, Anita (fp)

den 17 maj Fråga 2005/06:1636 av Anita Brodén fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Våtmarker Våtmarker har en enorm betydelse för den biologiska mångfalden men också som en kvävefälla. Östersjöproblematiken hade förmodligen inte varit av den omfattningen om våtmarker inte torrlagts. Genom bidrag från

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:794 av Brodén, Anita (fp)

den 16 januari Fråga 2005/06:794 av Anita Brodén fp till statsrådet Morgan Johansson s Handlingsplan för att minska självmorden Bakom självmord ligger en rad olika orsaker. Enligt riksdagens utredningstjänst lider ungefär en tredjedel av dem som försöker begå självmord av långvarig psykisk störning, en tredjedel

Inlämnad: 2006-01-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:545 av Brodén, Anita (fp)

den 5 december Fråga 2005/06:545 av Anita Brodén fp till statsrådet Lena Sommestad s Taggtråd och skrotbilar i naturen Det finns i vårt land ett antal gårdar där djurhållningen har upphört men där oanvända stängsel runt nedlagda beteshagar lämnats kvar. Efter några år utan tillsyn faller tråden ned och det forna

Inlämnad: 2005-12-05 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:319 av Brodén, Anita (fp)

den 9 november Fråga 2005/06:319 av Anita Brodén fp till statsrådet Lena Sommestad s Ökade bilskrotningsinsatser Sverige har en av Europas äldsta bilparker. Det innebär högre utsläpp av kväveoxider, kolmonoxid, kolväten, partiklar och koldioxid. Regeringen gav den 20 november 2003 Statskontoret i uppdrag att presentera

Inlämnad: 2005-11-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2005/06:160 av Brodén, Anita (fp)

den 17 oktober Fråga 2005/06:160 av Anita Brodén fp till statsrådet Lena Sommestad s Ansökningshantering för täktverksamhet Tillstånd för täktverksamhet ges av länsstyrelsen enligt miljöbalkens regler. Det är angeläget att en miljöprövning sker, så att bland annat framtida vattentäkter skyddas och uttaget av den

Inlämnad: 2005-10-18 Besvarare: Lena Sommestad (S)