Dokument & lagar (162 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1098 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1098 av Eva Goës mp till miljöministern om MOX-bränsle den 29 september Vid den nyss avslutade IAEA-konferensen i Wien, framkom det att Belgien håller på att framställa MOX-bränsle, och att en av Belgiens kunder är Sverige. Jag har tidigare ställt frågor med anledning av OKG:s kärnavfall som tyvärr upparbetats

Inlämnad: 1998-09-29 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1097 av Klevenås, Lena (s)

Fråga 1997/98:1097 av Lena Klevenås s till jordbruksministern om kväveutsläpp till Östersjön den 28 september I början av 80-talet bestämde länderna runt Östersjön att läckage av kväve till Östersjön skulle halveras mellan 1985 och 1995. Man har misslyckats inte minst för att jordbruket i stort sett bedrivs på samma

Inlämnad: 1998-09-28 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1096 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1096 av Dan Ericsson kd till jordbruksministern om ersättning för skador på skörden den 24 september Staten har ett övergripande ansvar för katastrofartade skador på skörden. Det kan handla om ekonomisk kompensation för företag som drabbats på grund av en väderlek som har naturkatastrofkaraktär. Årets

Inlämnad: 1998-09-24 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1095 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:1095 av Marianne Samuelsson mp till miljöministern om farligt miljöavfall den 23 september Ständigt dyker det upp miljöproblem i form av övergivna dammar, soptippar m.m. Det finns ett sådant problem i Malå kommun, en övergiven sligdamm. Dammen är på 44 ha, och härrör från en tidigare gruvbrytning. Dammen

Inlämnad: 1998-09-23 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1092 av Wallin, Gunnel (c)

Fråga 1997/98:1092 av Gunnel Wallin c till jordbruksministern om åtgärder mot salmonella den 18 september Obligatorisk kontroll eller frivilliga kontrollprogram mot salmonella krävs för svenska uppfödare. I enlighet med EU-regler tas endast stickprov på importerade djur för att kontrollera förekomst av smittan. Kraven

Inlämnad: 1998-09-18 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1074 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:1074 av Marianne Samuelsson mp till miljöministern om miljöprövning riksväg 60 den 4 september Boverket har yttrat sig över ett förslag att bygga om riksväg 60 genom Ludvika tätort och framfört mycket stark kritik mot den föreslagna sträckningen. Boverket påpekar bl.a. att den föreslagna vägsträckningen

Inlämnad: 1998-09-04 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1067 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1067 av Eva Goës mp till miljöministern om radioaktivt skrot som ett hot den 31 augusti För en vecka sedan den 21 augusti besökte jag Avesta Sheffield och frågade då om det kunde hända att radioaktivt skrot kunde komma in i processen vid smältning. Platschefen lugnade den besökande gruppen från Miljöpartiet

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1061 av Öhman, Monica (s)

Fråga 1997/98:1061 av Monica Öhman s till jordbruksministern om ersättning för viltskador den 31 augusti Om en renägare får djur rivna av rovdjur får han enligt uppgift ersättning för detta. Om däremot en fårägare drabbas av samma sak lär det vara så att ingen ersättning utgår. Är det så att dessa uppgifter är riktiga

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1050 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:1050 av Maggi Mikaelsson v till miljöministern om omprövning av vattendomar den 27 augusti Under de senaste tio åren har några av de stora reglerade älvarna i Jämtlands och Västerbottens län svämmat över sina bräddar, med dramatiska konsekvenser för de människor som har hus inom de drabbade områdena.

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1049 av Lager, Per (mp)

Fråga 1997/98:1049 av Per Lager mp till jordbruksministern om gränsvärdet för bidrag till radonavskiljare den 27 augusti Hittills har bara 6 av det statliga bidraget till radonavskiljare utnyttjats. Av de sammanlagt 60 miljoner kronor som finns att söka sedan oktober 1997 har bara 3,5 miljoner kronor betalats ut och

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1033 av Evensson, Rune (s)

Fråga 1997/98:1033 av Rune Evensson s till jordbruksministern om Statens jordbruksverks regler för erhållande av bidrag den 21 augusti När en jordbrukare ansöker om arealbidrag skall han i samband med detta betala kartavgift. När underrättelse om beslut erhålles, föreläggs jordbrukaren i hotfulla ordalag att senast

Inlämnad: 1998-08-21 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1029 av Brunander, Lennart (c)

Fråga 1997/98:1029 av Lennart Brunander c till jordbruksministern om spannmålsskörden den 19 augusti Sommaren 1998 har hittills varit extremt regnig. Det har inte bara kommit mycket regn, det har dessutom varit litet sol. Det har skapat stora problem för höskörden, som nu långt in i augusti ännu inte är klar. Ännu

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1028 av Löfgren, Ulla (m)

Fråga 1997/98:1028 av Ulla Löfgren m till jordbruksministern om den norrländska svinuppfödningen den 19 augusti De svenska grisköttsproducenterna är prispressade av en ökad konkurrens från övriga Europa. Regeringen har ännu inte föreslagit några åtgärder för att minska på de skatter och avgifter som snedvrider konkurrensen

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1027 av Olsson, Kent (m)

Fråga 1997/98:1027 av Kent Olsson m till jordbruksministern om yrkesfiskaravdrag den 19 augusti Svenska yrkesfiskare har helt andra skattevillkor än yrkesfiskare i våra nordiska grannländer. I Norge infördes redan 1963 ett skatteavdrag för yrkesfiskare. I Danmark antogs en lag om särskilt skatteavdrag för danska yrkesfiskare

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1025 av Carlsson, Sivert (c)

Fråga 1997/98:1025 av Sivert Carlsson c till jordbruksministern om allmän jakt på mellanskarv den 19 augusti Återigen har det hänt. Ännu en skärgårdsö har blivit helt ödelagd av skarvar. Jungfruholmen i Gamlebyviken, som tillhör ett fågelskyddsområde inom ett naturreservat, har av 5 000 skarvar förvandlats till ett

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1016 av Löfgren, Ulla (m)

Fråga 1997/98:1016 av Ulla Löfgren m till jordbruksministern om regler för journalföring av boskap den 17 augusti Bonden Eva Holmgren och hennes man Lars, i Bliska fyra mil norr om Umeå, går miste om EU-bidrag på 200 000 kr och tvingas kanske därmed lämna gården. Anledningen är att Eva Holmgren har fört en blå stalljournal

Inlämnad: 1998-08-17 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1008 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:1008 av Gullan Lindblad m till miljöministern om skjutfältet vid Gravberget den 11 augusti I en interpellationsdebatt i riksdagen den 17 april 1997 initierad av undertecknad diskuterade vi de norska planerna på ett eventuellt skjutfält i Gravberget, beläget i Hedmarks fylke, nära gränsen till orter i

Inlämnad: 1998-08-11 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1001 av Brunander, Lennart (c)

Fråga 1997/98:1001 av Lennart Brunander c till jordbruksministern om djurskyddslagen den 10 augusti När den nya djurskyddslagen beslutades 1988 var målsättningen att djuren skulle få det bättre och må bra. Nu tio år senare när de sista delarna av lagen skall träda i kraft uppstår vissa problem. Vad som är bra för djuren

Inlämnad: 1998-08-10 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:997 av Hedfors, Lars (s)

Fråga 1997/98:997 av Lars Hedfors s till jordbruksministern om avskjutning av rådjur den 7 augusti Enligt samstämmiga uppgifter i massmedierna ökar antalet fall av borrelia kraftigt i vårt land. Bara i Blekinge visar en undersökning på en uppgång på 200 av den fästingspridda sjukdomen. Flera studier visar också på

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:994 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:994 av Bertil Persson m till miljöministern om återvinning av papper den 7 augusti Utländska miljötekniker förundrar sig ofta över att Sverige odlar energiskog för att elda upp samtidigt som man återvinner papperet. Att elda upp veden och samtidigt återvinna papperet är naturligtvis politiskt korrekt.

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)