Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:970 av Godin, Sigge (fp)

Fråga 1997/98:970 av Sigge Godin fp till näringsministern om statliga monopolföretag den 31 juli Sveriges framtid står och faller med småföretag. Det är de som ska rädda Sverige. Småföretagen kan inte inom rimlig tid få märkesskydd från Patent- och registreringsverket PRV på grund av verksamhetens utflyttning till

Inlämnad: 1998-07-31 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:897 av Jonsson, Elver (fp)

Fråga 1997/98:897 av Elver Jonsson fp till näringsministern om småföretagen Det torde finnas en bred uppslutning kring tanken att det är i småföretag som de nya jobben står att finna. Storföretagen minskar ju ofta genom rationaliseringar och internationell utlokalisering antalet anställda. Trots en positiv hållning

Inlämnad: 1998-06-29 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:865 av Gavelin, Torsten (fp)

Fråga 1997/98:865 av Torsten Gavelin fp till näringsministern om allmänningslag Förvaltningen av allmänningar och besparingsskogar lyder under lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna från 1952. De allmänna förhållandena i samhället och inom skogsbruket har genomgått stora förändringar sedan 1952 och översyn

Inlämnad: 1998-06-10 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:655 av Flyborg, Eva (fp)

Fråga 1997/98:655 av Eva Flyborg fp till utrikesministern om översättning av bok om Förintelsen I samband med regeringens informationskampanj Levande historia har en bok om Förintelsen sammanställts Om detta må ni berätta Boken är ett, i sin saklighet, skakande dokument om vad människor är i stånd att göra när demokratins

Inlämnad: 1998-04-17 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:639 av Hamilton, Carl B (fp)

Fråga 1997/98:639 av Carl B Hamilton fp till näringsministern om Pharmacia Upjohn Avtalet mellan Pharmacia Upjohn och den nye chefen Mr Hassan har väckt uppmärksamhet. I sammanhanget förekommer motstridiga uppgifter om svenska statens agerande som näst största ägare i företaget, bl.a. i TV-programmet Aktuellt Speciellt

Inlämnad: 1998-04-08 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:560 av Flyborg, Eva (fp)

Fråga 1997/98:560 av Eva Flyborg fp till näringsministern om kvinnligt företagande I regeringsförklaringen står: Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politikDet socialdemokratiska motståndet mot privata alternativ inom offentlig sektor begränsar kvinnors arbetsmarknad och är ett av skälen

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:368 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:368 av Lennart Fremling fp till statsministern om propositionsavlämnandet Vid riksdagens frågestund den 27 november 1997 frågade jag statsministern hur stor andel av propositionerna som lämnades till riksdagen enligt plan och fick då beskedet att det var en stor andel. Nu har vi fått fakta från riksdagens

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:263 av Gavelin, Torsten (fp)

Fråga 1997/98:263 av Torsten Gavelin fp till jordbruksministern om det norrländska jord- och trädgårdsbruket Hoten från SLU, Statens Lantbruksuniversitet, att lägga ned Institutionen för norrländsk jordbruksverksamhet i Umeå är allvarliga. Det förslag som lagts av SLU torde innebära att den för jordbruket och trädgårdsnäringen

Inlämnad: 1997-12-15 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:195 av Gavelin, Torsten (fp)

Fråga 1997/98:195 av Torsten Gavelin fp till näringsministern om stöd till biobränsleeldad kraftvärme I det program för energiomställning som beslutades av riksdagen i våras avsattes 450 miljoner kronor under fem år till stöd för biobränsleeldad kraftvärme. Efterfrågan på detta stöd är stor och enligt uppgifter i massmedierna

Inlämnad: 1997-11-28 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:178 av Skårvik, Kenth (fp)

Fråga 1997/98:178 av Kenth Skårvik fp till näringsministern om jordfelsbrytare Under senare tid har det funnits ett par inlägg i tidningar om dödsfall som orsakats av elektriska fel. Det har gällt elektriska element m.m. som blivit strömförande och orsakat tragiska olyckor. Det finns emellertid en lösning på problemet

Inlämnad: 1997-11-24 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:142 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:142 av Karin Pilsäter fp till näringsministern om miljökriterier vid export- och exportkreditgarantigivning Den 4-5 november hade OECD:s exportkreditgrupp ett möte i Paris. På mötet, vid vilket Sverige var representerat, togs frågan om miljökriterier vid exportkredit- och exportgarantigivning upp. Bl.a.

Inlämnad: 1997-11-14 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)