Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:750 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:750 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksministern om fjällnära jordbruk Det norrländska jordbruket måste kunna bevaras och utvecklas om hela Sverige skall leva och om Sverige skall vara föregångsland vad gäller uthållig tillväxt, regional balans, landsbygdsutveckling och ökad sysselsättning. Ett livskraftigt

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:472 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:472 av Maggi Mikaelsson v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om ansvar för invaliditet förorsakad av björn I en tidigare ställd fråga om personer som invalidiserats av björn 1997/98:280 hänvisar statsrådet Maj-Inger Klingvall till de svenska socialförsäkringarna, som innebär att den som på grund av sjukdom,

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:468 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:468 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksministern om älgjakt på viss statlig mark I fjällänen upplåts statens mark ovan odlingsgränsen för älgjakt. Upplåtelsesystemen ser olika ut i de olika länen både vad gäller vem som får jaga och i vilken omfattning jakten får ske. I t.ex. Västerbottens län förekommer

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:198 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:198 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksministern om jordförvärvslagen Avsikten med jordförvärvslagstiftningen är bl.a. att den skall fungera som ett regionalpolitiskt instrument. I förarbetena sägs att utgångspunkten skall vara att antalet boende i glesbygden blir så stort som möjligt. Antingen genom

Inlämnad: 1997-11-28 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:44 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:44 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksministern om transport av renar Enligt uppgift skall reglerna för transport av renar förändras. För att leva upp till EU:s regelverk har beslut fattats om högre takhöjd i transportburarna. Enligt samerna finns nu risk att djuren börjar klättra på varandra med risk

Inlämnad: 1997-10-10 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)