Dokument & lagar (108 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:846 av Lindström, Olle (m)

Fråga 1997/98:846 av Olle Lindström m till jordbruksministern om yrkesfiskarna i Norrbotten Fredningstider, laxfiskeförbud och andra regleringar har under många år förhindrat vissa fiskare i norra Sverige att utöva sitt yrke och sin rätt att bedriva näring. Fiskerättsägare, yrkesfiskare och deltidsfiskare i Kalix och

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:836 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:836 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om höns i bur Fr.o.m. den 1 januari 1999 krävs dispens för att hålla höns i burar. Jordbruksverket har fått in ansökningar för över 4 miljoner hönsplatser, merparten av dagens äggproduktion. Hittills har majoriteten beviljats dispens för den längsta perioden,

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:830 av Svenson, Karl-Gösta (m)

Fråga 1997/98:830 av Karl-Gösta Svenson m till jordbruksministern om laxfiskekvoten I början på maj månad infördes med mycket kort varsel laxfiskestopp i Östersjön. Med anledning härav har jag genom riksdagens utredningstjänst fått uppgift om vilka laxkvoter som länderna kring Östersjön har tilldelats. Härav framgår

Inlämnad: 1998-06-04 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:809 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:809 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om hönsburar F.o.m. den 1 januari 1999 krävs dispens för att hålla höns i burar. Jordbruksverket har fått in dispensansökningar för över 4 miljoner hönsplatser, vilket motsvarar merparten av dagens äggproduktion. I hittills tagna beslut har majoriteten

Inlämnad: 1998-05-29 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:797 av Ottosson, Roy (mp)

Fråga 1997/98:797 av Roy Ottosson mp till jordbruksministern om utfiskning i Bottenhavet Nu drar det ihop sig till ännu ett fiskekrig längs Norrlandskusten. Flera stora trålare har kommit dit upp och dammsuger havet på främst strömming. Fångsten landas till havs på ett utländskt moderfartyg för leverans till andra länder.

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:783 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:783 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om slakt genom skäktning Jordbruksverket har fått i uppdrag att årligen göra en utvärdering av olika religiösa slaktmetoder i syfte att finna en religiös slaktmetod som inte strider mot svenska bestämmelser om skydd av djur vid slakt, men som kan godkännas

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:782 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:782 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om skäktning Regeringen har givit Jordbruksverket i uppdrag att årligen utvärdera s.k. religiös slakt. En sådan slakt tillgår så att djur slaktas genom skäktning, dvs. att djurets luftstrupe och halspulsådror skärs av medan djuret är vid medvetande. Eftersom

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:781 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:781 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om märkning av burägg Jag har tillsammans med tre andra ledamöter i Riksdagens djurskyddsforum anmält ett antal äggförpackningar, reklamblad och annonser till Konsumentombudsmannen för vilseledande marknadsföring. Efter ett års beredning har KO nyligen

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:752 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:752 av Åke Carnerö kd till inrikesministern om bostadsbidrag till barnfamiljer Den 1 januari 1997 införde Socialdemokraterna och Centern individuella inkomstgränser som grund för bostadsbidraget. Det ledde till orimliga förhållanden för många hushåll: En familj med två barn i förskoleåldern och en månadshyra

Inlämnad: 1998-05-15 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1997/98:750 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:750 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksministern om fjällnära jordbruk Det norrländska jordbruket måste kunna bevaras och utvecklas om hela Sverige skall leva och om Sverige skall vara föregångsland vad gäller uthållig tillväxt, regional balans, landsbygdsutveckling och ökad sysselsättning. Ett livskraftigt

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:741 av Frisk, Helena (s)

Fråga 1997/98:741 av Helena Frisk s till statsrådet Maj-Inger Klingvall om underhållsstödet De nya reglerna för underhållsstöd har nu gällt i ett år. När förslaget lades fram fanns det många kritiska röster bl.a. när det gällde beräkningen av underhållsstödet. Eftersom det beräknas efter senast taxerade inkomst. Det

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1997/98:735 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:735 av Åke Carnerö kd till socialministern om föräldrastöd Att bli förälder är en stor känslomässig omvälvning och många småbarnsföräldrar ställs inför krav som sätter förhållandet på hårda prov. Det borde därför vara naturligt att på olika sätt utbildas för att klara av det värdefullaste vi har nämligen

Inlämnad: 1998-05-13 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1997/98:731 av Davidson, Inger (kd)

Fråga 1997/98:731 av Inger Davidson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om kommunalt vårdnadsbidrag Enligt socialtjänstlagen 1980:620 är kommunerna skyldiga att ge barn, som fyllt ett år, plats i barnomsorgen utan oskäligt dröjsmål. På flera håll i landet har kommunerna svårt att leva upp till detta. Samtidigt visar

Inlämnad: 1998-05-12 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1997/98:722 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:722 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om rasen belgisk blå Det tycks som om det inte är möjligt för Sverige att stoppa import av sperma och djur av rasen belgisk blå och därmed avel på sådana djur. De svenska djurskyddsbestämmelserna anses strida mot EU:s regler. I och för sig har inte EU-domstolen

Inlämnad: 1998-05-08 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:870 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1997/98:870 av Göte Jonsson m till jordbruksministern om svenskt lantbruk Det står helt klart att svenskt lantbruk kämpar med konkurrensnackdelar. Bl.a. den livsmedelspolitiska utredningen klarlägger detta. Skatter och avgifter är en bidragande orsak. Samtidigt har priserna på många jordbruksprodukter sjunkit

Inlämnad: 1998-06-11 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:885 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:885 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om könsstympning I regeringens proposition Kvinnofrid som redan antagits av riksdagen, skärps lagstiftningen om könsstympning. Det är ett fåtal länder som har särskild lagstiftning som förbjuder könsstympning. I andra länder kan könsstympning

Inlämnad: 1998-06-18 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1997/98:892 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:892 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om de ensamstående föräldrarnas situation Enligt uppgift har tusentals ensamstående föräldrar fått det allt sämre. Samhällets struktur har resulterat i att många lever i en isolerad miljö vad beträffar vänkrets. Det innebär att en förälder

Inlämnad: 1998-06-25 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1997/98:908 av Näslund, Ingrid (kd)

Fråga 1997/98:908 av Ingrid Näslund kd till justitieministern om könsstympning av flickor i Sverige Ca 130 miljoner av världens kvinnor har utsatts för könsstympning i någon form. Könsstympning förekommer bl.a. i vissa delar av Afrika och i länderna kring Persiska viken. Det finns många fördomar och relativt litet forskning

Inlämnad: 1998-07-06 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1997/98:568 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:568 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om kontroll av märkning av kött För konsumenterna är det viktigt att få veta vilket land kött kommer ifrån. Endast så kan man utöva sitt inflytande och välja t.ex. det svenska köttet. För att få märka köttet som svenskt krävs efter den 15 april att ett

Inlämnad: 1998-03-16 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:651 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:651 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om bekämpningsmedel Samtidigt som insikten att dagens konventionella jordbruk inte är långsiktigt hållbart har fått till följd att konsumenter efterfrågar ekologiskt framtagna produkter som aldrig förr så ökar användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.

Inlämnad: 1998-04-16 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)