Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:846 av Lindström, Olle (m)

Fråga 1997/98:846 av Olle Lindström m till jordbruksministern om yrkesfiskarna i Norrbotten Fredningstider, laxfiskeförbud och andra regleringar har under många år förhindrat vissa fiskare i norra Sverige att utöva sitt yrke och sin rätt att bedriva näring. Fiskerättsägare, yrkesfiskare och deltidsfiskare i Kalix och

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:830 av Svenson, Karl-Gösta (m)

Fråga 1997/98:830 av Karl-Gösta Svenson m till jordbruksministern om laxfiskekvoten I början på maj månad infördes med mycket kort varsel laxfiskestopp i Östersjön. Med anledning härav har jag genom riksdagens utredningstjänst fått uppgift om vilka laxkvoter som länderna kring Östersjön har tilldelats. Härav framgår

Inlämnad: 1998-06-04 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:870 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1997/98:870 av Göte Jonsson m till jordbruksministern om svenskt lantbruk Det står helt klart att svenskt lantbruk kämpar med konkurrensnackdelar. Bl.a. den livsmedelspolitiska utredningen klarlägger detta. Skatter och avgifter är en bidragande orsak. Samtidigt har priserna på många jordbruksprodukter sjunkit

Inlämnad: 1998-06-11 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:602 av Odenberg, Mikael (m)

Fråga 1997/98:602 av Mikael Odenberg m till statsministern om Ravensbrück Ravensbrück var det största koncentrationslägret i Tyskland. Under kriget spärrade man här in 132 000 kvinnor judar, zigenare, Jehovas vittnen från 47 länder. Många hade små barn och hälften av alla fångar dog i lägret. I maj 1945 kom knappt 2 000

Inlämnad: 1998-03-24 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:601 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:601 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsministern om kommunismens folkmord Regeringen med statsministern i spetsen har på ett kraftfullt sätt agerat för att vi svenskar i allmänhet och ungdomar i synnerhet inte skall glömma nazismens terror och folkmord under andra världskriget. Det är bra att denna

Inlämnad: 1998-03-24 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:552 av Hjertén, Lars (m)

Fråga 1997/98:552 av Lars Hjertén m till jordbruksministern om blockkartor för skiftesredovisning De nya kartor som jordbruket måste ta fram inför ansökan om arealstöd från EU finns nu att tillgå. Senast den 1 april skall ansökan lämnas in. Kartorna är framtagna av Lantmäteriet och måste betalas av lantbrukarna själva,

Inlämnad: 1998-03-18 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:535 av Franzén, Jan-Olof (m)

Fråga 1997/98:535 av Jan-Olof Franzén m till jordbruksministern om bidragsrätter En mindre lantbrukare med 15 stycken bidragsrätter för am- och dikor, har av misstag helt enkelt glömt bort att hos Jordbruksverket begära utbetalning av sina bidragsrätter för år 1997. Han har från Jordbruksverket erhållit en skrivelse

Inlämnad: 1998-03-09 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:555 av Weibull Bernström, Peter (m)

Fråga 1997/98:555 av Peter Weibull Bernström m till jordbruksministern om Jordbruksverket och EU-ansökningar Jordbruksministern slog i går, i ett frågesvar i kammaren, fast att myndigheterna är till för medborgarna. Med anledning av detta uttalande vill jag rikta uppmärksamhet på uppgifter i medier att Jordbruksverket

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:667 av Sundell, Ola (m)

Fråga 1997/98:667 av Ola Sundell m till jordbruksministern om fjällägenheter De flesta bosättningar som i dag kallas för fjällägenheter bildades i början av 1800-talet. I slutet av samma århundrade tvångsinlöste staten i stort sett alla privata fastigheter som låg insprängda som öar på statens mark. Resultatet blev

Inlämnad: 1998-04-22 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:387 av Hjertén, Lars (m)

Fråga 1997/98:387 av Lars Hjertén m till jordbruksministern om EU-bidraget till europeiska tobaksodlare Europeiska parlamentet fattade förra året beslut om att europeiska tobaksodlare skulle erhålla ett bidrag med över 8 miljarder svenska kronor. Tobaksodlarna är starkt beroende av detta stöd, då ca 80 av deras inkomster

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:234 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:234 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om burhållning av mink Regeringen meddelade 1995 i djurskyddsförordningen funktionskrav som måste uppfyllas vid hållning av räv. Bestämmelserna träder dock inte i kraft förrän efter utgången av år 2000, vilket innebär i praktiken att rävarna

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:273 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:273 av Bertil Persson m till jordbruksministern om Alnarps ställning I många år har Alnarp i Skåne varit favoritbesparingsobjekt för SLU i Ultuna. Nu är det nötkreatursforskningsenheten vid Mellangården på Alnarp som skall bort. Det tycks inte stå klart för Ultunas ledning att Skåne är dominerande centrum

Inlämnad: 1997-12-17 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:235 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:235 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om djurtransporter Enligt EU-direktivet om djurtransporter från 1995 får djur inte transporteras längre än åtta timmar såvitt det inte sker i särskilt utrustade transportfordon. Inom EU har man ännu inte enats om normer för sådana fordon. Ett

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:257 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:257 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om fångst med bensaxar EU:s förbud mot import av päls från länder som tillåter fångst med bensax har skjutits upp gång på gång, då USA och Kanada hotat med handelsdispyt. För att undvika konflikt har EU-kommissionen förhandlat fram avtal om tillåtna

Inlämnad: 1997-12-12 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:935 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:935 av Ola Karlsson m till jordbruksministern om de nya reglerna för ursprungsmärkning av nötkött den 13 juli Den 1 juli infördes nya regler för ursprungsmärkning av nötkött i butik. Det är bra att konsumenten ges möjlighet att se varifrån kött och andra varor kommer, men det nya systemet leder enligt

Inlämnad: 1998-07-13 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1028 av Löfgren, Ulla (m)

Fråga 1997/98:1028 av Ulla Löfgren m till jordbruksministern om den norrländska svinuppfödningen den 19 augusti De svenska grisköttsproducenterna är prispressade av en ökad konkurrens från övriga Europa. Regeringen har ännu inte föreslagit några åtgärder för att minska på de skatter och avgifter som snedvrider konkurrensen

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1027 av Olsson, Kent (m)

Fråga 1997/98:1027 av Kent Olsson m till jordbruksministern om yrkesfiskaravdrag den 19 augusti Svenska yrkesfiskare har helt andra skattevillkor än yrkesfiskare i våra nordiska grannländer. I Norge infördes redan 1963 ett skatteavdrag för yrkesfiskare. I Danmark antogs en lag om särskilt skatteavdrag för danska yrkesfiskare

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1016 av Löfgren, Ulla (m)

Fråga 1997/98:1016 av Ulla Löfgren m till jordbruksministern om regler för journalföring av boskap den 17 augusti Bonden Eva Holmgren och hennes man Lars, i Bliska fyra mil norr om Umeå, går miste om EU-bidrag på 200 000 kr och tvingas kanske därmed lämna gården. Anledningen är att Eva Holmgren har fört en blå stalljournal

Inlämnad: 1998-08-17 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)