Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1049 av Lager, Per (mp)

Fråga 1997/98:1049 av Per Lager mp till jordbruksministern om gränsvärdet för bidrag till radonavskiljare den 27 augusti Hittills har bara 6 av det statliga bidraget till radonavskiljare utnyttjats. Av de sammanlagt 60 miljoner kronor som finns att söka sedan oktober 1997 har bara 3,5 miljoner kronor betalats ut och

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:934 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:934 av Eva Goës mp till jordbruksministern om fågelarter som hotas av genmanipulerade grödor den 13 juli English Nature har slagit larm om vilka effekter genmanipulerade växter kan ha på insekter och fåglar som lever på jordbruksmark. Sånglärkan och kornsparven nämns som hotade djurarter. English Nature,

Inlämnad: 1998-07-13 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:836 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:836 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om höns i bur Fr.o.m. den 1 januari 1999 krävs dispens för att hålla höns i burar. Jordbruksverket har fått in ansökningar för över 4 miljoner hönsplatser, merparten av dagens äggproduktion. Hittills har majoriteten beviljats dispens för den längsta perioden,

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:809 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:809 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om hönsburar F.o.m. den 1 januari 1999 krävs dispens för att hålla höns i burar. Jordbruksverket har fått in dispensansökningar för över 4 miljoner hönsplatser, vilket motsvarar merparten av dagens äggproduktion. I hittills tagna beslut har majoriteten

Inlämnad: 1998-05-29 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:797 av Ottosson, Roy (mp)

Fråga 1997/98:797 av Roy Ottosson mp till jordbruksministern om utfiskning i Bottenhavet Nu drar det ihop sig till ännu ett fiskekrig längs Norrlandskusten. Flera stora trålare har kommit dit upp och dammsuger havet på främst strömming. Fångsten landas till havs på ett utländskt moderfartyg för leverans till andra länder.

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:783 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:783 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om slakt genom skäktning Jordbruksverket har fått i uppdrag att årligen göra en utvärdering av olika religiösa slaktmetoder i syfte att finna en religiös slaktmetod som inte strider mot svenska bestämmelser om skydd av djur vid slakt, men som kan godkännas

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:782 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:782 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om skäktning Regeringen har givit Jordbruksverket i uppdrag att årligen utvärdera s.k. religiös slakt. En sådan slakt tillgår så att djur slaktas genom skäktning, dvs. att djurets luftstrupe och halspulsådror skärs av medan djuret är vid medvetande. Eftersom

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:781 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:781 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om märkning av burägg Jag har tillsammans med tre andra ledamöter i Riksdagens djurskyddsforum anmält ett antal äggförpackningar, reklamblad och annonser till Konsumentombudsmannen för vilseledande marknadsföring. Efter ett års beredning har KO nyligen

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:722 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:722 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om rasen belgisk blå Det tycks som om det inte är möjligt för Sverige att stoppa import av sperma och djur av rasen belgisk blå och därmed avel på sådana djur. De svenska djurskyddsbestämmelserna anses strida mot EU:s regler. I och för sig har inte EU-domstolen

Inlämnad: 1998-05-08 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:706 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:706 av Birger Schlaug mp till jordbruksministern om kretsloppsprojekt i Dorotea Dorotea kommun vill, i politisk samstämmighet, utvecklas till en kommun där praktiskt miljötänkande driver utvecklingen. NUTEK har haft i uppdrag att stödja kommunen ett arbete som avslutades sommaren 1997. I kommunens energikretsloppsvision

Inlämnad: 1998-05-05 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:685 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:685 av Annika Nordgren mp till jordbruksministern om djur på cirkus Trots att det gått tio år sedan djurskyddslagen kom så har Jordbruksverket ännu inte meddelat några föreskrifter för hållning av djur på cirkus. Jordbruksverket har inte ens givit ut några bestämmelser om hållning av elefanter och sjölejon,

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:651 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:651 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om bekämpningsmedel Samtidigt som insikten att dagens konventionella jordbruk inte är långsiktigt hållbart har fått till följd att konsumenter efterfrågar ekologiskt framtagna produkter som aldrig förr så ökar användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.

Inlämnad: 1998-04-16 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:622 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:622 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om Roundup-tolerans hos genmanipulerade grödor Alltfler grödor genmanipuleras för att tåla bekämpningsmedel som Roundup och Basta. Från Miljöpartiets sida motsätter vi oss den utvecklingen. Regeringen har dock antagit en positiv inställning och menar att

Inlämnad: 1998-04-02 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:568 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:568 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om kontroll av märkning av kött För konsumenterna är det viktigt att få veta vilket land kött kommer ifrån. Endast så kan man utöva sitt inflytande och välja t.ex. det svenska köttet. För att få märka köttet som svenskt krävs efter den 15 april att ett

Inlämnad: 1998-03-16 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:495 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:495 av Gudrun Lindvall mp till näringsministern om Kälarnestationen i östra Jämtland I dag sker en snabb utflyttning från landets glesbygder till storstäder och regionala centrum. Denna utveckling har hamnat i fokus genom regeringens aviserade proposition om regionalpolitiken som läggs i början av mars.

Inlämnad: 1998-02-27 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:494 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:494 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om vallstödet I budgetpropositionen för 1997 proposition 1996/97:1 föreslog regeringen stöd till vallodling inom EU:s miljöstöd, något som riksdagen godkände. Stödet, där den svenska delen är 300 miljoner kronor, finansierades för år 1997 bl.a. genom att

Inlämnad: 1998-02-27 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:478 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:478 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om marknadsföring av kött För att komma till rätta med EU:s stora köttberg har kommissionen lagt fram ett förslag om åtgärder för att främja köttkonsumtionen dokument 7116/97, 11815/97, 12280/97Detta skall dels göras inom EU, men kommissionen blickar även

Inlämnad: 1998-02-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:462 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:462 av Birger Schlaug mp till jordbruksministern om bekämpning av maedi-visna Maedi-visna är en smygande sjukdom hos får. Den kan sägas ha likheter med galna ko-sjukan så till vida att den kan förekomma mer eller mindre dolt. Sjukdomen går inte att bota och djuren kan inte bilda immunitet mot den. När

Inlämnad: 1998-02-18 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:450 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:450 av Yvonne Ruwaida mp till statsministern om deltagarförteckningar vid representation Grunden för demokrati är insyn och offentlighet. Det finns naturligtvis tillfällen då de olika departementen behöver bjuda på representation. Men det är viktigt att vilka som bjuds och varför är en offentlig handling.

Inlämnad: 1998-01-16 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:365 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:365 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om antibiotika i djurfoder Sverige fick vid EU-medlemskapet undantag för sitt förbud mot antibiotika i foder. Undantaget går ut den 31 december 1998 och ännu har inga tecken på att EU kommer anpassa sina regler efter de svenska synts. Tvärtom yttrade kommissionen,

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Paginering