Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1096 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1096 av Dan Ericsson kd till jordbruksministern om ersättning för skador på skörden den 24 september Staten har ett övergripande ansvar för katastrofartade skador på skörden. Det kan handla om ekonomisk kompensation för företag som drabbats på grund av en väderlek som har naturkatastrofkaraktär. Årets

Inlämnad: 1998-09-24 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:704 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:704 av Dan Ericsson kd till jordbruksministern om salixodling För omställningen av vårt energisystem har bioenergin en nyckelroll. Salix är ett snabbväxande lövträd som det har knutits förhoppningar till, men utvecklingen de senaste åren pekar åt helt fel håll. Problem med etableringsstödet, bristande

Inlämnad: 1998-05-04 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:217 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:217 av Dan Ericsson kd till statsministern om källsorterande avloppssystem I regeringens satsning på en hållbar ekologisk utveckling anges källsorterande avloppssystem som en bra väg. Att finna ett bra omhändertagande av humanurin har vunnit stort intresse i Agenda 21-arbetet. Att hitta jordbrukare som

Inlämnad: 1997-12-03 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)