Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:836 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:836 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om höns i bur Fr.o.m. den 1 januari 1999 krävs dispens för att hålla höns i burar. Jordbruksverket har fått in ansökningar för över 4 miljoner hönsplatser, merparten av dagens äggproduktion. Hittills har majoriteten beviljats dispens för den längsta perioden,

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:809 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:809 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om hönsburar F.o.m. den 1 januari 1999 krävs dispens för att hålla höns i burar. Jordbruksverket har fått in dispensansökningar för över 4 miljoner hönsplatser, vilket motsvarar merparten av dagens äggproduktion. I hittills tagna beslut har majoriteten

Inlämnad: 1998-05-29 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:783 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:783 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om slakt genom skäktning Jordbruksverket har fått i uppdrag att årligen göra en utvärdering av olika religiösa slaktmetoder i syfte att finna en religiös slaktmetod som inte strider mot svenska bestämmelser om skydd av djur vid slakt, men som kan godkännas

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:782 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:782 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om skäktning Regeringen har givit Jordbruksverket i uppdrag att årligen utvärdera s.k. religiös slakt. En sådan slakt tillgår så att djur slaktas genom skäktning, dvs. att djurets luftstrupe och halspulsådror skärs av medan djuret är vid medvetande. Eftersom

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:781 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:781 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om märkning av burägg Jag har tillsammans med tre andra ledamöter i Riksdagens djurskyddsforum anmält ett antal äggförpackningar, reklamblad och annonser till Konsumentombudsmannen för vilseledande marknadsföring. Efter ett års beredning har KO nyligen

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:722 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:722 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om rasen belgisk blå Det tycks som om det inte är möjligt för Sverige att stoppa import av sperma och djur av rasen belgisk blå och därmed avel på sådana djur. De svenska djurskyddsbestämmelserna anses strida mot EU:s regler. I och för sig har inte EU-domstolen

Inlämnad: 1998-05-08 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:651 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:651 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om bekämpningsmedel Samtidigt som insikten att dagens konventionella jordbruk inte är långsiktigt hållbart har fått till följd att konsumenter efterfrågar ekologiskt framtagna produkter som aldrig förr så ökar användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.

Inlämnad: 1998-04-16 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:622 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:622 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om Roundup-tolerans hos genmanipulerade grödor Alltfler grödor genmanipuleras för att tåla bekämpningsmedel som Roundup och Basta. Från Miljöpartiets sida motsätter vi oss den utvecklingen. Regeringen har dock antagit en positiv inställning och menar att

Inlämnad: 1998-04-02 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:568 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:568 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om kontroll av märkning av kött För konsumenterna är det viktigt att få veta vilket land kött kommer ifrån. Endast så kan man utöva sitt inflytande och välja t.ex. det svenska köttet. För att få märka köttet som svenskt krävs efter den 15 april att ett

Inlämnad: 1998-03-16 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:495 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:495 av Gudrun Lindvall mp till näringsministern om Kälarnestationen i östra Jämtland I dag sker en snabb utflyttning från landets glesbygder till storstäder och regionala centrum. Denna utveckling har hamnat i fokus genom regeringens aviserade proposition om regionalpolitiken som läggs i början av mars.

Inlämnad: 1998-02-27 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:494 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:494 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om vallstödet I budgetpropositionen för 1997 proposition 1996/97:1 föreslog regeringen stöd till vallodling inom EU:s miljöstöd, något som riksdagen godkände. Stödet, där den svenska delen är 300 miljoner kronor, finansierades för år 1997 bl.a. genom att

Inlämnad: 1998-02-27 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:478 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:478 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om marknadsföring av kött För att komma till rätta med EU:s stora köttberg har kommissionen lagt fram ett förslag om åtgärder för att främja köttkonsumtionen dokument 7116/97, 11815/97, 12280/97Detta skall dels göras inom EU, men kommissionen blickar även

Inlämnad: 1998-02-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:365 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:365 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om antibiotika i djurfoder Sverige fick vid EU-medlemskapet undantag för sitt förbud mot antibiotika i foder. Undantaget går ut den 31 december 1998 och ännu har inga tecken på att EU kommer anpassa sina regler efter de svenska synts. Tvärtom yttrade kommissionen,

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:161 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:161 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om djurskyddet Sedan djurskyddslagen kom 1988 har det kontinuerligt riktats kritik mot Jordbruksverket för att det inte på ett tillräckligt aktivt sätt arbetar med information och stöd för den löpande djurskyddstillsynen. Riksdagens revisorer riktade 1993

Inlämnad: 1997-11-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:160 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:160 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om djurskyddslagen Riksdagens revisorer riktade redan 1993 1993/94:RR8 kraftig kritik mot att Jordbruksverket ej fullföljt sitt föreskriftsarbete, som är nödvändigt för att djurskyddslagen skall fungera i praktiken. Revisorerna uppmanade Jordbruksverket

Inlämnad: 1997-11-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)